Dødfødsler øger risikoen for demens

Til gengæld er der mindre stærke beviser for, at andre former for graviditetstab såsom spontane aborter giver øget risiko for demens. Det viser et nyt forskningsstudie fra Statens Serum Institut.

Demens 01

En kvinde, hvis barn dør sent i graviditeten, står ikke blot med en stor sorg. Meget tyder på, at dødfødslen også kan være tegn på, at kvinden har en større risiko for senere at udvikle demens.

Det er konklusionen i et nyt forskningsstudie fra Statens Serum Institut, der netop er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Alzheimers & Dementia, Translational Research and Clinical Interventions.

Har kigget på over 1,2 millioner kvinder

Forskere har i de seneste år haft en teori om, at de biologiske forskelle imellem de to køn også kan have en indflydelse på, om folk bliver demente eller ej. Da graviditet er en af de livsbegivenheder, som kun kvinder kommer ud for, har man derfor kigget nærmere på kvinders reproduktive historie.

For nylig viste et andet studie, som SSI har gennemført, således, at kvinder, der har haft svangerskabsforgiftning, øger deres risiko for at få demens med op til fire gange.

Lige som studiet af svangerskabsforgiftning bygger det nye studie også på data fra et meget stort antal kvinder. I det nye studie har forskerne set på i alt 1.243.957 kvinder, der i årene 1977-2015 har været gravide én eller flere gange. Via de danske registre fulgte man udviklingen af kvindernes graviditeter, deriblandt graviditetstab, gennem knapt 21,7 millioner personår.

Totalt set oplevede 10.440 af kvinderne en dødfødsel. 203.654 kvinder oplevede at have én spontan abort, mens 47.185 kvinder havde to eller flere spontane aborter. Desuden blev 2.188 af kvinderne diagnosticeret med demens.

Vigtig brik i puslespillet om graviditet og demens

Tallene fra forskningsstudiet peger på, at kvinder, der oplever en dødfødsel har 86% større risiko for at udvikle demens end kvinder, der ikke oplever en dødfødsel.

”Det er en markant forskel. Til gengæld var sammenhængen mellem spontane aborter og risikoen for at få demens meget mindre overbevisende. Det skyldes sikkert, at der kan være mange forskellige grunde til en spontan abort, samt at der heldigvis er ret få kvinder, som både får gentagne spontane aborter og senere bliver diagnosticeret med demens”, siger seniorforsker Heather Boyd fra SSI om de nye tal.

Ifølge SSI’s forskere er resultaterne fra det nye studie endnu en brik i puslespillet for at forstå forbindelsen mellem graviditet og demens.

”Der er brug for at få bekræftet vores resultat via andre, lignende studier. Men der er tale om tal fra en meget stor kohorte af kvinder og en signifikant sammenhæng, så det er klart noget, der bør kigges endnu mere på. Det mest sandsynlige er nok, at der er en faktor, som vi endnu ikke kender, der gør disse kvinder prædisponerede til både dødfødsler og demens”, siger Heather Boyd og fortsætter:

”Samtidig bør man overveje, hvordan man kan sikre, at de kvinder, der har haft svangerskabsforgiftning, får minimeret de tilstande, vi allerede ved kan øge risikoen for demens – som for eksempel forhøjet blodtryk og fedme”, siger Heather Boyd.

I alt skønner man, at 5-8% af alle danskere rammes af en eller anden form for demens.