Tidlig og hård influenzasæson 2016/17

Influenzasæsonen 2016/17 var præget af, at influenzaaktiviteten begyndte tidligt på sæsonen, allerede før jul. Det sæsoninfluenzavirus, der var i omløb (influenza A (H3N2)), er kendt for at gå hårdt ud over de ældre. Der blev registreret det højeste antal indlæggelser med påvist influenza siden 2009/10, og der var markant overdødelighed blandt de ældre på 65 år og derover.

I alt 2.940 patienter med påvist influenza blev indlagt, og heraf modtog 254 intensiv terapi. Langt størstedelen af disse patienter havde underliggende risikofaktorer for et alvorligt forløb af influenza. Samlet henover sæsonen var der en overdødelighed på ca. 1.400 dødsfald, og det vurderes, at lidt over 800 dødsfald kunne tilskrives influenza. Også i Europa oplevede flere lande betydelig overdødelighed, der indtrådte relativt tidligt.

Der optrådte ændringer i det cirkulerende influenza A (H3N2)-virus i løbet af sæsonen, og influenzavaccinen gav derfor kun begrænset beskyttelse mod det cirkulerende influenza A-virus blandt de ældre. Influenzavaccination er imidlertid stadig den bedste forebyggelse imod komplikationer til influenza, der kan føre til hospitalsindlæggelse og død, særligt blandt risikogrupper.

Vaccinationsdækningen blandt de ældre var lidt højere i sæson 2016/17 i forhold til tidligere sæsoner (47 %), hvilket formentligt skyldes, at alle vaccinationer givet til ældre inkl. på arbejdspladser nu bliver registreret i Det Danske Vaccinationsregister. Dækningen er dog stadig langt fra den dækning på 75 %, som WHO anbefaler.

Læs mere om influenzasæson 2016/17 i EPI-NYT 24/17