Danmarks Frie Forskningsfond støtter projekter fra SSI med næsten 5,5 millioner kroner

Statens Serum Institut får støtte til to forskningsprojekter. Et projekt om klamydia og et om psykiske symptomer hos dem, der smittes med covid-19.

Hvert år giver Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) støtte til hundredvis af nye forskningsprojekter. Fonden har netop uddelt midler for i alt 746 millioner kroner til 210 nye forskningsprojekter.

Projekterne dækker over en meget bred vifte af emner. Fra effekterne af kold plasma og optimering af fødevarer til fortidens pengeøkonomi og forebyggelse af sygdomme.

Blandt dem er også to fra Statens Serum Institut (SSI). De har tilsammen fået næsten 5,5 millioner kroner fra fonden.

Giver SARS-CoV-2 psykiske symptomer?

Det ene projekt vil undersøge sammenhængen mellem SARS-CoV-2 og psykiske symptomer.

Mere og mere tyder nemlig på, at psykiske symptomer også kan være et af de akutte symptomer, hvis man bliver smittet med SARS-CoV-2.

Forskerne ved dog endnu ikke i hvor høj grad, at disse symptomer optræder som senfølger.

”Vores formål er at se på forekomsten, sværhedsgraden og varigheden samt risikofaktorer for psykiske symptomer og sygdomme i den danske befolkning i forbindelse med covid-19-epidemien.”

”Som noget helt unikt får vi i vores studie mulighed for at kombinere de danske registerdata med spørgeskemadata fra den landsdækkende senfølge-undersøgelse EFTER-COVID. På den måde får vi nogle fantastiske muligheder for at kortlægge, hvordan danskernes mentale helbred er blevet påvirket af pandemien”, siger professor Anders Peter Hviid fra SSI.

Et skridt på vejen mod en klamydiavaccine

Det andet projekt handler om skabe ny viden, der kan føre frem til en vaccine mod sexsygdommen klamydia.

Hvert år ses der cirka 131 millioner tilfælde af klamydia verden over. Derfor er der et stort behov for at udvikle en klamydiavaccine. Men forskerne mangler stadig at finde den faktor eller metode, der kan skabe størst mulig immunitet mod sygdommen.

Statens Serum Institut er imidlertid langt fremme med at udvikle en vaccine. SSI har blandt andet fundet ud af, at de såkaldte Th17 T-celler ser ud til at spille en meget vigtig rolle, når kønsvejene skal forsvare sig mod infektioner.

Det nye projekt skal derfor se nærmere på, hvordan Th17 T-cellerne kan bruges til at bekæmpe klamydia.

Projektet vil blive gennemført sammen med Professor Jan Pravsgaard Christensen fra Københavns Universitet. Det er en forsættelse af et projekt, der også blev støttet af DFF.

”Vi har for nylig gjort afgørende opdagelser om Th17 T-cellers rolle med hensyn til at forsvare kønsvejene mod infektion. Derfor er det en stor glæde for os, at vi har fået støtte til at gå videre med denne forskning”, siger seniorforsker Jes Dietrich fra SSI.

Læs mere

Læs mere om Danmarks Frie Forskningsfond

Fakta om uddelingen

Danmark Frie Forskningsfonds fem faglige forskningsråd tager sig hver år af opgaven med at spotte og sikre forskningsmidler til excellente idéer. Rådene består af 76 anerkendte forskere, der er karakteriseret ved høj faglig ekspertise.

Internationale paneler foretager såkaldte peer reviews på en udvalgt andel af ansøgningerne, som rådene tager med i deres bedømmelser.

I alt har 1.696 forskere søgt om penge fra fonden i denne ansøgningsrunde. 210 ansøgere endte med at opnå bevilling for samlet 746 millioner kroner.

DFF er en offentlig fond. Den fordeler årligt cirka 1,5 milliarder kroner til risikovillig forskning i Danmark.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI