Tre ud af fire indlagte på hospitalerne med en positiv PCR-test i december måned havde også en covid-19-diagnose

Statens Serum Institut sætter i en ny rapport fokus på, hvordan covid-19-relaterede indlæggelser har udviklet sig under epidemien.

Hospital 01

Lige siden, at covid-19-epidemien begyndte i starten af 2020, har der været intenst fokus på antallet af indlagte.

Statens Serum Institut har netop udgivet en ny fokusrapport, der viser, hvordan de covid-relaterede indlæggelser har udviklet sig under epidemien.

Læs rapporten her.

Korte og lange indlæggelser

Rapporten opgøres blandt andet andelen af korte (<12 timer) og lange indlæggelser (≥12 timer).

”Vi kan se, at sandsynligheden for, at en indlæggelse varer 12 timer eller mere stiger med alderen. For de +70-årige har 80% af indlæggelserne en varighed på 12 timer eller mere. Det forholder sig omvendt for de mindste børn, hvor andelen af indlæggelserne der varer 12 timer eller mere, kun er omkring 50%”, siger afdelingsleder Camilla Holten Møller fra SSI.

Hun fortsætter:

”Det er også sådan, at antallet af korte indlæggelser under 12 timer har været nogenlunde stabilt i hele 2021. Men det kan ændre sig med omikronvarianten, der ser ud til at give nogle mildere indlæggelsesforløb.”

Indlæggelser med covid-19 diagnose udgør den største andel

I rapporten indgår også resultater fra en ny algoritme, der deler de indlagte patienter med en positiv SARS-CoV-2-test op i følgende tre kategorier:

  1. Covid-19-diagnose: Patienter der er diagnosticeret med covid-19, og dermed er vurderet af den behandlende læge at være syge af covid-19. 
  2. Luftvejsdiagnose eller observation(obs) for covid-19: Patienter der er diagnosticeret med anden luftvejssygdom, hvor symptomerne er helt eller delvist overlappende med covid-19, eller hvor der er rejst mistanke om covid-19.
  3. Anden diagnose: Patienter som ikke har fået diagnosen covid-19 eller en diagnose for luftvejslidelse eller observation for covid-19, men i stedet har helt andre diagnoser under indlæggelsen, f.eks. fraktur, graviditet eller hjernerystelse. 

Algoritmen er udviklet i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen, kliniske eksperter og ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19. Den er baseret på data fra Landspatientregistret, Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa) samt daglige data om indlagte patienter fra Regionerne.

Færre indlæggelser med covid-19-diagnose

Blandt de covid-19-relaterede indlæggelser var der fra den 1. juni 2020 til den 18. december 2021 registreret 82% med en covid-19-diagnose, 3% med en luftvejsdiagnose eller en obs. covid-19-diagnose og 15% med en anden diagnose.

Men ser man på tallene bare for december alene var de tilsvarende andele hhv. 73%, 4% og 23%.

”I takt med, at vaccinationsprogrammet er blevet rullet ud, kan vi se, at andelen af indlæggelser med en covid-19-diagnose falder. Vi ser lige nu en hale af indlæggelser med delta-varianten. Så det er endnu for tidligt at sige, hvordan billedet ændrer sig, når omikron-varianten også dominerer blandt indlæggelserne”, siger Camilla Holten Møller.

Hun fortsætter:

”Men noget kunne tyde på, at vi vil se endnu færre indlæggelser med en covid-19-diagnose, efterhånden som omikron-varianten dominerer indlæggelsesbilledet helt.”

Med i ugentlig rapport

SSI opgør fremover ugentligt covid-19-relaterede indlæggelser i de tre kategorier.

Det sker i rapporten ugentlige tendenser for covid-19 og andre luftvejsinfektioner, der udkommer om torsdagen.

Læs mere

Læs rapporten her.

Figur over covid-relaterede indlæggelser

Figur 2.3. Andelen af nye covid-19-relaterede indlæggelser med en covid-19-diagnose (rød), med luftvejs- eller obs covid-19-diagnose (grøn), og med anden diagnose (blå) i perioden 1. juni 2020 til 18. december 2021

Pressehenvendelser&nbsp;
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI