SSI's anbefalinger og risikovurderinger omkring genåbningen af Danmark 21. maj 2021

Statens Serum Institut har rådgivet Regeringen og Folketinget om genåbningen af landet og en sundhedsfaglig vurdering af udfasning af restriktionerne omkring covid-19 epidemien.

Billede af coronavirus 02

I nat nåede politikerne frem til endnu en aftale, som fjerner en lang række coronarestriktioner.

Statens Serum Institut (SSI) har rådgivet Regering og Folketing om genåbningen af landet og en sundhedsfaglig vurdering af udfasning af restriktionerne omkring covid-19 epidemien.

SSI er blevet bedt om et fagligt bidrag med henblik på vurdering af smitterisiko ved ophævelse af yderligere restriktioner som led i den videre genåbning.

Efter en længere periode med stabil udvikling i covid-19 epidemien er der over de seneste uger set stigende smittetal. De vurderes at være relateret til den tidligere gennemførte større genåbning den 21. april. Derudover er der gennemført yderligere lempelser af restriktionerne den 6. maj, som det endnu er for tidligt at kunne aflæse i smittetallene. Smitten drives i høj grad af smittespredning blandt aldersgrupperne under 60 år, hvor det fortsat er de 15-29 årige, som har den højeste smitteforekomst.

Har bevaret kontrollen med epidemien

På trods af stigningen i smitten er der ikke tegn på en afledt stigning i smitten blandt personer over 60 år, hvilket kan tilskrives vaccineudrulningen. Det forklarer aldersforskydningen blandt indlagte patienter, hvor gruppen af personer under 60 år nu udgør den største gruppe.

Dette betyder overordnet, at på trods af stigningen i antallet af nye tilfælde, holder den observerede udvikling sig fortsat under niveauet for de tidligere prognoser for både smittetal og indlæggelser, og der vurderes at være bevaret epidemikontrol på grund af den massive testningsindsats og implementering af en model for automatisk nedlukning.

Læs mere

Læs her dokumenterne vedr. genåbning og udfasningen af restriktioner:

Sundhedsfaglig vurdering af udfasning af restriktioner i forbindelse med genåbningsplanen for 21. maj (PDF)

Sundhedsfaglig vurdering af individuelle lempelser i forbindelse med genåbningsplan for 21. maj (PDF)

Faglig vurdering af sundhedsmæssigt forsvarlig udfasning af restriktioner den 21. maj - Vurdering af samlet pakke for lempelser (PDF)

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI