Nu vises andelen af covid-19- relaterede indlæggelser på psykiatriske afdelinger i SSI's covid-19-nøgletal

Hospitalsbelægningen af covid-19-relaterede indlæggelser på psykiatriske afdelinger vises nu separat i SSI's nøgletal øverst på de interaktive dashboards.

Billede af hjerne 01

Tendensrapporten, der offentliggøres af SSI ugentligt, kommer desuden fremover til at indeholde opgørelser af kategorierne: Patienter med covid-19-diagnose, luftvejs- eller obs. diagnose og anden diagnose, hvor indlæggelser på psykiatriske afdelinger også vil fremgå.

Data på dashboardet bygger på daglige snapshotdata fra regionerne, og der vil ofte ske efterregistreringer på diagnosekoder, som vil afspejle sig i tendensrapportens opgørelser. Der kan derfor forekomme afvigelser mellem data på dashboardet og i tendensrapporten.

Ud over visningen i nøgletallene på dashboards, vil der i løbet af de næste dage tilføjes en tidsserie på det interaktive dashboard for hospitalsbelægning delt op på psykiatriske og øvrige afdelinger.

Sådan registreres data

Under pandemien har regionerne to gange dagligt indberettet oplysninger om aktuelt indlagte patienter. Dette har gjort det muligt tidstro at monitorere hospitalsbelægningen inklusive i psykiatrien. I takt med de stigende og høje smittetal for covid-19 har der også været en stigning i indlæggelser, hvor covid-19 ikke er den primære diagnose, herunder indlæggelser i psykiatrien.

Mellem juni og november var det således 20% af covid-19-indlæggelserne, hvor SARS-Cov-2 ikke var den primære diagnose, mens det i december var steget til 23%, som tidligere offentliggjort. Ligeledes steg andelen af de covid-19-relaterede indlagte i psykiatrien ud af samtlige covid-19-relaterede indlagte fra 7% i begyndelsen af december til 12% i slutningen af december. Efterfølgende er andelen steget til 18% pr. den 10. januar 2022.

Der er sideløbende med denne udvikling også set en stigning i antallet af covid-19-relaterede indlagte på øvrige afdelinger fra ca. 350 patienter 1. december til ca. 550 den 10. januar.

Sundhedsmyndighederne har siden starten af epidemien dagligt fået tilsendt indlæggelsestal for psykiatrien. Disse er således benyttet i den løbende vurdering af epidemiens betydning for den samlede belastning på sygehusene.

Den større andel af psykiatriske indlæggelser kan dels forklares af et kendt og større udbrud i psykiatrien i Region Hovedstaden og er formentlig også påvirket af den stigende samfundsmitte med omikronvarianten generelt.

Alle indlagte med SARS-CoV-2 er en belastning

Indlagte med SARS-CoV-2 kan medføre en øget belastning på psykiatriske afdelinger, da de skal i isolation, og personale skal iføre sig værnemidler ved kontakt til patienterne. Men da de ikke optager medicinske sengepladser på samme vis som behandlingskrævende covid-19 patienter, har SSI valgt at vise, hvor stor en del af de daglige covid-19-relaterede indlæggelser, der er på psykiatriske afdelinger.

Det skal understreges, at covid-19-relateret hospitalsbelægning som indikator alene ikke giver et detaljeret billede af den faktiske belastning af sygehusvæsenet. Indikatoren viser vigtige tendenser, som kan undersøges nærmere.

Tidsserie på det interaktive dashboard for hospitalsbelægning delt op i somatiske og øvrige afdelinger.

Kilde: Daglige indberetninger fra regionerne.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI