Smitten steg mest i Vestdanmark

Det lille fald i smitten fra uge 4 til 5 blev afløst af en stigning på 7% fra uge 5 til 6. Region Nordjylland lagde sig i spidsen med en smittestigning på 28%. Det viser den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut.

Covid-19-epidemien i Danmark tog igen til i ugen op til vinterferien.

Det er den overordnede konklusion i den nyeste tendensrapport fra Statens Serum Institut (SSI).

Ifølge rapporten steg antallet af nye smittetilfælde med 7% fra uge 5 til 6. Det er et skifte i forhold til udviklingen fra uge 4 til 5, hvor antallet af nye smittetilfælde samlet faldt med knap 1%.

Stigningen kan også aflæses på incidensen for hele landet. Den lå totalt på 5.395 tilfælde pr. 100.000 indbyggere i uge 6 mod 5.061 tilfælde pr. 100.000 indbyggere i uge 5.

Læs den nye tendensrapport

Incidensen var højest i Nordjylland

Generelt fortsatte de seneste ugers udvikling, hvor antallet af smittetilfælde overordnet falder i den østlige del af Danmark, mens det vokser i den vestlige del af landet.

Incidensen er højest i Region Nordjylland, hvor den i uge 6 nåede op på 7.259 tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Det er den højeste incidens i nogen region i år, og svarer til en stigning på knap 28% siden uge 5. Samtidig lå den knap 35% over landsgennemsnittet.

Omvendt har Region Hovedstaden nu den laveste incidens, og har haft det siden uge 4. Her faldt incidensen med yderligere knap 7% i uge 6 til 3.795 smittetilfælde pr. 100.000 indbyggere, hvilket er næsten 30% under landsgennemsnittet.

Samtidig stiger positivprocenten endnu engang fra 35,4% i uge 5 til 39,8% i uge 6. Det vil sige, at næsten 40% af alle PCR-test, der blev taget i Danmark i uge 6 var positive.
Smittebilledet kan dog påvirkes af, at der nu er færre, der får taget PCR test.

”Man skal tænke på, at både antallet af PCR-test og antigen-test er faldet yderligere i uge 6, hvilket kan betyde, at positivprocenten stiger. Men vi ser en stigning i smitten, som også bekræftes ved en stigning i koncentrationerne af SARS-CoV-2 i spildevandsprøverne både nationalt og i alle regioner”, siger afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI.

Smitten steg blandt de yngre voksne

Hvis man ser på, hvem der blev smittet, så fortsatte smitten generelt med at falde i alle de yngste aldersgrupper fra 0-15 år. Omvendt steg smitten generelt blandt de yngre voksne fra 16-39 år, og blandt de ældre aldersgrupper over 50 år.

Incidensen var højest blandt de 20-24-årige. Den var i uge 6 på 7.109 smittede pr. 100.000 indbyggere i denne aldersgruppe. Herefter fulgte de 16-19-årige med en incidens i uge 6 på 6.794 pr. 100.000 indbyggere.

Næsten 40% af dødsfaldene skete ikke på grund af covid-19

Generelt har antallet af covid-19-relaterede dødsfald ligget ret stabilt i årets første tre uger på mellem 106 og 111 dødsfald ugentligt. I uge 4 og uge 5 steg antallet af dødsfald til henholdsvis 137 og 145, og i uge 6 er antallet af covid-relaterede dødsfald steget til 194.

Den overdødelig, der har været set i Danmark siden slutningen af 2021, er dog inden for de seneste uger faldet til en samlet dødelighed på et normalt niveau.

or at komme bag om det høje antal covid-relaterede dødsfald, har SSI i de seneste tendensrapporter medtaget sandsynlighedsberegninger for hvor mange af dødsfaldene, der er sket med, men ikke på grund af covid-19.

Beregningerne dækker perioden fra uge 45 frem til og med uge 6. I uge 6 estimeres det, at 38,5% af de covid-relaterede dødsfald er sket af en anden årsag end covid-19.

”Generelt er der sket en gradvis stigning i antallet af dødsfald med en positiv PCR-test, men hvor covid-19 ikke var dødsårsagen. Frem til udgangen af 2021 lå andelen af covid-19-relaterede dødsfald, der er sket af en anden årsag end covid-19 på under 20%. Nu er den på 38,5%, hvilket afspejler, hvordan omikronvarianten, der er mindre dødelig, gradvist har overtaget epidemien”, siger Rebecca Legarth.

Omikron-varianten BA.2 har taget over

Endelig bekræfter tendensrapporten, at omikronvarianten BA.2 fortsætter med at sprede sig i Danmark.

I uge 6 udgjorde BA.2. cirka 92% af alle tilfælde mod 85% i uge 5. En stigende del af BA.2.-tilfældene skyldes en undervariant med mutationen H78Y.

Læs mere

Læs hele tendensrapport

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI