Kun 80 tilfælde af kighoste i 2021

Antallet af kighostetilfælde faldt sidste år til det laveste i mange år. Faldet skete i kontrast til den omfattende kighosteepidemi i 2019 og starten af 2020 og skyldes sandsynligvis coronarestriktionerne.

Person der hoster

Blot 80 tilfælde. Så få tilfælde af kighoste, blev der anmeldt via danske laboratorier i 2021, hvilket er det laveste i mange år.

Det viser den nye årsopgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) over antallet af kighostetilfælde i Danmark i 2020 og 2021.

Se årsopgørelsen her

Historisk høje kighostetal

Antallet af kighostetilfælde har ellers ligget stabilt siden 2012 på mellem 600 og 1.100 tilfælde om året. Og typisk opstod der flest tilfælde om efteråret og vinteren.

I foråret 2019 blev Danmark imidlertid ramt af en langvarig, landsdækkende kighosteepidemi, der først stoppede igen, da regeringen lukkede landet ned på grund af covid-19-epidemien den 11. marts 2020.

I løbet af 2019 blev der fundet hele 3.696 tilfælde af kighoste – altså tre-fire gange så mange, som man normalt ser på et helt år. De høje tal fortsatte ind i 2020, hvor der både i januar og februar blev anmeldt historisk høje antal kighostetilfælde på henholdsvis 874 og 849 tilfælde.

”Under den forrige kighosteepidemi i 2016 var det højeste antal tilfælde, man fandt, 284 på en måned. Så epidemien i 2019 og 2020 var usædvanlig kraftig”, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra SSI.

Coronarestriktioner satte en stop for epidemien

Der var heller ikke noget, der tydede på, at kighosteepidemien var ved at dø ud, da Danmark blev ramt af den globale coronaepidemi i februar 2020.

I ugen før den 11. marts, hvor statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned og indførte omfattende coronarestriktioner, blev der dagligt taget i snit 349 prøver til laboratorierne til undersøgelse for kighoste. Dette tal faldt til blot 26 prøver i snit pr. dag ugen efter, at restriktionerne blev indført. Senere er prøveantallet steget igen, men antallet af påviste tilfælde er blevet ved med at være meget lavt.

”Fra sommeren 2020 og resten af året samt i hele 2021 var antallet af kighostetilfælde meget lavt. Det lå i snit på 6,7 tilfælde om måneden, hvilket er det laveste, vi har set, siden overvågningen af kighoste blev indført i sin nuværende form”, siger Peter Henrik Andersen.

Han fortsætter:

”Det lave antal tilfælde skyldes med stor sandsynlighed coronarestriktionerne, der har haft en positiv effekt på antallet af luftvejsinfektioner generelt. Samtidig har den øgede immunitet i befolkningen efter kighosteepidemien 2019-20 sandsynligvis lagt en dæmper på smitten med kighoste i nogle år frem. Præcis som vi så det efter den mindre kighosteepidemi i 2016.”

122 børn under to år ramt

I 2020 og 2021 blev der anmeldt i alt 122 tilfælde af kighoste hos børn under to år.

Blandt disse børn var 31 børn (26%) ikke vaccineret mod kighoste, mens 26 børn (21%) havde fået alle tre kighostevacciner.

Ifølge SSI’s tal faldt andelen af uvaccinerede børn under to år, der blev syge af kighoste i 2020 og 2021, i forhold til 2018 og 2019.

”Det skyldes muligvis, at man i efteråret 2019 indførte et tilbud om gratis kighostevaccination til gravide i 2. og 3. trimester. Herved er de nyfødte bedre beskyttede, indtil de selv kan modtage deres første vaccine ved 3-måneders alderen”, siger Peter Henrik Andersen.

Tilbuddet om gratis kighostevaccine til gravide er siden blevet forlænget. Det gælder lige nu til udgangen af marts 2022.

Ud af de 122 kighosteramte børn under to år blev i alt 53 børn (43%) indlagt i én eller flere dage. Risikoen for indlæggelse var dog højest blandt de mindste børn under 6 måneder.

Læs mere

Se årsopgørelsen her

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI