Året der gik: Et travlt år for infektionsberedskabet

Årets første EPI-NYT ser nærmere på de sygdomsudbrud, der prægede 2022.

Det blev endnu et travlt år for infektionsberedskabet.

2022 blev året, hvor flere omikronbølger for alvor skyllede ind over os, vi oplevede også flere udbrud af listeria, og abekopper (nu mpox) blev for første gang blev konstateret i Danmark.

Det – og mange af årets andre sygdomsudbrud - ser årets først nummer af nyhedsbrevet EPI-NYT nærmere på.

Omikron muterer

Ved starten af 2022 havde omikron-varianten på ny medført begrænsninger for, hvor mange vi kunne samles, men som følge af stigende immunitet i befolkningen og forventningen om et mildere forløb, kunne man i starten af 2022 ophæve alle restriktioner. I løbet af året er der sket en løbende udvikling af de omikronvarianter, der har domineret i Danmark. I starten dominerede BA.1 og BA.2, men tidligt på sommeren blev BA.5 den dominerende. Flere af de undervarianter, der lige nu er i vækst, har mutationer, der gør, at de i højere grad kan smitte personer, der er tidligere smittet eller er blevet vaccineret. Det gælder eksempelvis BA.5-undervarinaten BQ.1.1 som i slutningen af 2022 udgjorde 49 procent af de sekventerede prøver.

Abekopper

I maj 2022 blev det første humane tilfælde af mpox (tidligere kaldet abekopper) påvist i Danmark, og to måneder efter erklærede WHO mpox for en global sundhedskrise.
Mpox findes endemisk i Central- og Vestafrika, og smitte er tidligere sket fra dyr til mennesker.

Statens Serum Institut udviklede hurtigt en PCR-analyse til at bekræfte mistænkte tilfælde, og denne diagnostik blev udrullet til regionerne, og SSI, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed sikrede i samarbejde med relevante klinikere, at der blev udarbejdet retningslinjer for håndteringen, anmeldelse og overvågning. Der er indtil videre bekræftet 192 tilfælde i Danmark, og 82.522 tilfælde på verdensplan. I Danmark er der siden oktober kun set enkelte sporadiske tilfælde.

Rullepølsen fra Tyskland

2022 blev også et ’listeriaår’ med en kraftig stigning af tilfælde med invasiv listeriose og flere fødevarebårne udbrud. SSI efterforskede i samarbejde med Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet smittekilderne. Kilden til det første listeriaudbrud blev identificeret som en rullepølse produceret på en dansk fabrik i Tyskland, mens den for et andet blev identificeret som danske fiskefrikadeller.

Du kan læse meget mere om de store sygdomsudbrud i 2022 i EPI-NYT 1/2 - 23

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI