Populær diabetesmedicin giver ikke øget risiko for skjoldbruskkirtelkræft

Lægemidler kendt som GLP-1-analoger bliver stadig mere populære til behandling af diabetes og fedme, men der har været bekymringer for, at de måske kunne øge risikoen for skjoldbruskkirtelkræft. Nu har forskere undersøgt sagen.

GLP-1-receptoragonister, også kendt som GLP-1-analoger, reducerer blodsukkerniveauet og appetitten. De anvendes i dag i vid udstrækning i behandlingen af type 2-diabetes og fedme, og forbruget er stigende. Tidligere studier og bivirkningsindberetninger har antydet, at disse lægemidler kunne være forbundet med en øget risiko for skjoldbruskkirtelkræft, men på grund af begrænsninger i data og metodologi har man ikke kunnet drage klare konklusioner.

Det har et stort skandinavisk studie med deltagelse af forskere fra Statens Serum Institut (SSI) nu rettet op på.

”Undersøgelsens resultater er betryggende nyt for de mange mennesker, der skal behandles for diabetes eller fedme, for der er ikke noget, der tyder på, at brugen af den type medicin skulle være forbundet med øget risiko for skjoldbruskkirtelkræft”, siger Anders Hviid, der er professor i lægemiddelepidemiologi og afdelingschef ved SSI og en af forskerne bag studiet.

Bred gruppe af patienter

Forskerne analyserede nationale registerdata fra Danmark, Norge og Sverige på cirka 145.000 patienter behandlet med GLP-1-analoger, hovedsageligt præparaterne Liraglutid eller Semaglutid, og 290.000 patienter behandlet med anden diabetesmedicin (DPP4-hæmmere). Risikoen for skjoldbruskkirtelkræft blev sammenlignet mellem grupperne over en gennemsnitlig opfølgningsperiode på næsten fire år, og behandling med GLP-1-analoger var ikke forbundet med en øget risiko for skjoldbruskkirtelkræft. Den same konklusion kom forskerne frem til, når de sammenlignede med en tredje gruppe af diabetesmedicin (SGLT2-hæmmere).

På hastig fremmarch

Studiet er en del af et igangværende skandinavisk forskningsprogram, der undersøger de gavnlige effekter og de potentielle bivirkninger af nyere diabetesmedicin såsom GLP-1-analoger og SGLT2-hæmmere. Disse typer medicin anvendes i stigende grad til behandling af bredere patientgrupper, herunder dem med fedme, hjertesvigt og nyresvigt.

”Brugen af disse nyere typer diabetesmedicin er på hastig fremmarch. Fra et klinisk og samfundsmæssigt perspektiv er det derfor afgørende, at fordele og risici ved disse ganske dyre produkter følges nøje", siger Anders Hviid og fortsætter:

"Vi ved fra randomiserede kliniske forsøg, at GLP-1-analogerne har mange positive effekter, men hvordan billedet ser ud, når vi begynder at bruge dem i daglig klinisk praksis på patientgrupper, der måske ikke har været så godt repræsenteret i forsøgene eller over længere tid, skal afklares”.

Anders Hviid har modtaget bevillinger fra Novo Nordisk Fonden. Novo Nordisk har udviklet Ozempic og Wegovy, der begge er baseret på præparatet Semaglutid.

Studiet er netop offentliggjort i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal.

Den europæiske bivirkningskomité PRAC er tidligere kommet frem til den samme konklusion. I oktober 2023 konkluderede bivirkningskomiteen således, at der ikke er evidens for en sandsynlig sammenhæng mellem GLP-1-analoger og kræft i skjoldbruskkirtlen. Her kan du læse mere: Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 23-26 October 2023 | European Medicines Agency (europa.eu)

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI