Nyt smitte- og vaccinedashboard

Statens Serum Institut lancerer endnu et dashboard. Det skal give indblik i covid-19-smitten og udrulningen af vacciner i såvel hele landet som i de enkelte kommuner.

Billede af SSI's smitte- og vaccine dashboard

Gennem hele covid-19-epidemien har Statens Serum Institut (SSI) løbende lanceret nye dashboards med de vigtigste nøgletal.

Nu har SSI så lanceret endnu et dashboard: Et nyt smitte- og vaccinationsdashboard.

Se det nye dashboard her.

Hvad viser det nye dashboard?

Det nye dashboard viser, hvor stor en andel af befolkningen, der har:

  • været smittede
  • fået 3. stik
  • været smittede og har fået 3. stik
  • været smittede og/eller har fået 3. stik.

De fire kategorier giver hver for sig et forskelligt indblik i, hvor udbredt smitten og udrulningen af vacciner er både på nationalt plan og i kommunerne. Og dermed også et indblik i, hvor stor immuniteten er for de viste grupper.

Kan det nye dashboard sammenlignes med de gamle?

Nej, det kan det ikke.

I det nye dashboard er skæringsdatoen for smittede nemlig sat til den 17. december 2021. Det er den dato, hvor omikron-varianten blev den dominerende covid-19-variant i Danmark.

På grund af denne skæringsdato regner man med, at alle bekræftede smittetilfælde i dashboardet er smittet med omikron-varianten.

Derudover tæller en person vaccineret med 3. stik først med 14 dage efter, at han/hun har fået sit 3. stik. Hvorimod vi på vaccinationsdashboardet tæller vaccinerede med fra den dato, de har fået deres vaccine. Denne beslutning er taget, idet det nye dashboard skal vise noget om effekten af vaccination, mens vaccinationsdashboardet viser tilslutningen til vaccinerne.

Derfor kan man ikke sammenligne smittetallene med tal fra de andre dashboards, som jo dækker smittede med alle varianter gennem hele pandemien.

Hvad er ikke med i det nye dashboard?

Der er særligt to ting, der ikke er med i det nye dashboard.

Det første er mørketallene. Altså hvor mange, der har været smittet, men som ikke har fået en positiv covid-19-test. Derfor forventer man, at den faktiske andel af befolkningen, der har været smittet, er betydeligt højere.

Find flere informationer om mørketallene i SSI’s bloddonorrapport. 

Det andet er varigheden af den immunitet, som folk har fået. Den afhænger nemlig af en lang række ting: Hvilken type af covid-19, man er blevet smittet med, hvilken vaccine, man har fået, krydssmitte mellem forskellige varianter m.m.

Hvad kan man vælge imellem på det nye dashboard?

Yderst til venstre på det nye dashboard kan man vælge en række ting til eller fra (bemærk, denne funktion fungerer kun på computer):

  • De fire kategorier (smittede ud af befolkningen m.v.).
  • En bestemt kommune.
  • En bestemt aldersgruppe.

Hvor ofte opdateres det nye dashboard?

Nøgletallene i dashboardet publiceres hver uge. De viser totalen for de fire kategorier i procent ud af hele befolkningen siden den 17. december 2021.

Læs mere

Se det nye dashboard her.

Besøg Statens Serum Instituts hjemmeside for mere information om de bagvedliggende data og covid-19-overvågningen i Danmark.

Kort, diagrammer og tidslinjer i det nye dashboard

Kort

Kortet i midten viser den totale andel smittede, vaccinerede med 3. stik, smittede og vaccinerede med 3. stik samt smittede og/eller vaccinerede med 3. stik fordelt på kommuneniveau. Ved hjælp af listen til venstre kan man vælge kommune og aldersgruppe.

Søjlediagrammer

Søjlediagrammet viser fire kategorier: Den totale andel smittede, vaccinerede med 3. stik, smittede og vaccinerede med 3. stik samt smittede og/eller vaccinerede med 3. stik i procent fordelt på aldersgrupper. På hver enkelt af de fire kategorier, er det muligt at til- og fravælge en specifik kommune i listen længst til venstre.

Tidslinje

Tidslinjen viser andelen af smittede, vaccinerede med 3. stik, smittede og vaccinerede med 3. stik samt smittede og/eller vaccinerede med 3. stik pr. uge. Det betyder, at det er muligt at følge udviklingen over tid. Det er muligt at til- og fravælge en specifik kommune og aldersgruppe i listen længst til venstre.