Den danske stat indgår aftale om levering af influenzavaccine i tilfælde af en influenzapandemi

Statens Serum Institut har på vegne af den danske stat indgået en aftale med GlaxoSmithKline om levering af influenzavaccinen Adjupanrix i tilfælde af en ny influenzapandemi – en såkaldt pandemigaranti.

Aftalen sikrer, at Danmark i tilfælde af en ny influenzapandemi kan bestille vacciner til beskyttelse af op til 2,1 mio. personer, svarende til 4,2 mio. doser, da vaccinen er godkendt til at skulle gives i to doser. Antallet er fastsat af Sundhedsstyrelsen ud fra vaccination af udvalgte befolkningsgrupper, herunder risikogrupper, sundhedspersonale og andre nøglepersoner med kritiske funktioner.

Pandemigarantien gælder fra 2017 og fire år frem med mulighed for forlængelse, hvis parterne er enige om dette.