Opgørelse for blodforgiftning med MRSA 2017 og 1. kvartal 2018

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Opgørelserne er baseret på anmeldelsespligtige indberetninger fra landets hospitaler af MRSA tilfælde samt af frivillig indberetninger af S. aureus blodforgiftninger. Disse indberetninger sammenholdes med oplysninger om 30 dages mortalitet ud fra cpr-registret og typebestemmelserne foretaget på Statens Serum Institut. Tallene opgøres hvert kvartal og er et øjebliksbillede svarende til opgørelsesdatoen. Indrapportering af nedenstående tal foregår løbende og der kan derfor forekomme justeringer.

I 2017 blev der konstateret 45 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. Der var otte dødsfald blandt tilfældene. Ingen af dødsfaldene var med CC398.

MRSA tilfælde og dødsfald 2017

Nye MRSA tilfælde og dødsfald, 2017 (foreløbige tal)

  MRSA (total) Heraf husdyr-MRSA (CC398)
Smitte med MRSA 3588 1251
Blodforgiftning 45 4
Dødsfald (inden 30 dage) 8 0

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald, 2017 (foreløbige tal)

MRSA type Antal dødsfald
t062/CC5 1
t127/CC1 1
t174/CC1 1
t304/CC6/8 1
t632/CC8 1
t730/ukendt 2
t15596/CC72 1

I første kvartal af 2018 blev der konstateret 5 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. Der var ingen dødsfald blandt tilfældene. Ingen af tilfældene var med CC398.

MRSA tilfælde og dødsfald 2018

Nye MRSA tilfælde og dødsfald, januar-marts 2018 (foreløbige tal)

  MRSA (total) Heraf husdyr-MRSA (CC398)
Smitte med MRSA 871 310
Blodforgiftning 5 0
Dødsfald (inden 30 dag) 0 0

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald, januar-marts 2018 (foreløbige tal)

MRSA type Antal dødsfald
  Ingen
Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil