MRSA-stigning er aftaget

Antallet af personer, der for første gang fik påvist MRSA, var på samme niveau i 2019 som i de tre foregående år.

Billede af MRSA-kurve

I 2019 var der 3.657 personer, der for første gang fik påvist methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Det viser årsopgørelsen for MRSA fra Statens Serum Institut (SSI).

De 3.657 tilfælde svarer stort set til antallet af tilfælde i de foregående tre år. I 2018 var der således 3.669 tilfælde mod 3.579 tilfælde i 2017 og 3.550 tilfælde i 2016.

Dermed ser det ud til, at den stigning, der er set i antallet af MRSA-tilfælde særligt siden 2007, nu er aftaget.

Hvilken slags MRSA fik folk?

Når man skal finde ud af, hvordan folk er blevet smittet med MRSA, deler man tilfældene op i fire grupper: 1) Udlandserhvervede, 2) Sygehuserhvervede, 3) Samfundserhvervede og 4) Husdyrassocierede.

Ser man på de 3.657 tilfælde af MRSA i 2019 var 651 (18%) blevet smittet i udlandet og 75 (2%) blevet smittet på sygehuse.

Yderligere 273 tilfælde (7%) var samfundserhvervede hos folk, der havde haft kontakt til sygehus eller plejehjem de seneste seks måneder, mens 1.536 (42%) var samfundserhvervede hos folk uden kontakt til sygehus eller plejehjem de seneste seks måneder. Blandt dem var der 692, som man ikke ved, hvordan er blevet smittet.

Endelig var der 1.122 tilfælde (31%) af tilfældene der var husdyrassocierede. I Danmark skyldes husdyr-MRSA næsten altid MRSA-typen CC398, der er tæt forbundet med kontakt med levende grise.

Færre tilfælde af husdyr-MRSA i 2019

De 1.122 tilfælde af husdyr-MRSA i 2019 var lavere end de tre foregående. I 2018 var der 1.215 tilfælde mod 1.212 i 2017 og 1.249 i 2016.

I 2019 var antallet af personer, som fik infektion af husdyr-MRSA uden at have været i kontakt med husdyr på samme niveau som i 2018 (86 personer i 2019 mod 87 i 2018).

Dermed ser det ikke ud til, at spredningen af husdyr-MRSA CC398 stiger i den generelle befolkning, selv om flere personer med husdyrkontakt er blevet fundet positive gennem årene.

Der blev i 2019 konstateret otte tilfælde af bakteriæmi med husdyr-MRSA CC398. Én af patienterne døde i løbet af 30 dage efter prøvetagningsdatoen.

23 udbrud af MRSA i 2019

I løbet af 2019 blev der registreret i alt 23 udbrud af MRSA på sygehuse, plejehjem og andre institutioner. Disse udbrud omfattede i alt 157 tilfælde.

Syv af udbruddene var på neonatalafdelinger og omfattede 85 tilfælde. Derudover var der otte udbrud på plejehjem (i alt 38 beboere) og to på efterskoler (11 elever).

Læs mere

Se overvågningsdata for MRSA i Danmark.

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil