2018 blev endnu et godt vaccinationsår

Overordnet set steg tilslutningen til alle vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet i 2018 eller var på niveau med 2017. Dertil kom en kraftig stigning i HPV-vaccinationen for de piger, der blev 12 år.

Born vaccination 02

2018 blev endnu et godt år for det danske børnevaccinationsprogram.

”Tilliden til programmet er genetableret. Flere lader deres børn vaccinere, og tilslutningen er steget for flere vacciner i programmet. Der er kommet ro om programmet og vacciner i al almindelighed.”

Sådan lyder indledningen i årsrapporten for programmet, der blev offentliggjort i dag. Ifølge rapporten steg tilslutningen til alle vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet i 2018 eller var på niveau med 2017.

Øverst på listen ligger DiTeKiPol/Hib-vaccinen mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og hib-infektion, som børn får første gang, når de er tre måneder gamle. Her er tilslutningen for børn født i 2017 oppe på 97%.

Vacciner er den bedste måde at forebygge

”Vaccinationer er den bedste måde at forebygge smitsomme sygdomme på, både for den enkelte og for samfundet. For at sikre en god beskyttelse af hele befolkningen er det derfor nødvendigt, at så mange som muligt bliver vaccineret via børnevaccinationsprogrammet”, siger afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra Statens Serum Institut og tilføjer:

”Med en tilstrækkelig høj tilslutning sikrer vi ikke kun det enkelte barn. Vi beskytter også de børn, hvis immunsystem er så svækket, at de ikke kan tåle at blive vaccineret. Ligesom vi beskytter de børn, der endnu er for unge til at blive vaccineret.”

Peter Henrik Andersen glæder sig ikke mindst over, at der i 2018 var en kraftig stigning i HPV-vaccination for de piger, der blev 12 år. Her steg dækningen med henholdsvis 14% og 16% for den første og anden HPV-vaccine.

”Det er meget glædeligt, at vi stille og roligt nærmer os den tilslutning til HPV-vaccinen, som vi havde, før tillidskrisen satte ind i 2015. Flere og flere 12- og 13- årige piger bliver vaccineret og dermed bedre beskyttet mod livmoderhalskræft. Og samtidig kan vi se, at der i 2018 blev vaccineret 20% flere piger mellem 13 og 17 år end i 2017”, siger Peter Henrik Andersen.

”Med en tilstrækkelig høj tilslutning sikrer vi ikke kun det enkelte barn. Vi beskytter også de børn, hvis immunsystem er så svækket, at de ikke kan tåle at blive vaccineret. Ligesom vi beskytter de børn, der endnu er for unge til at blive vaccineret.”
Peter Henrik Andersen, afdelingslæge SSI

Nye initiativer på vaccinationsområdet

2018 blev også året, hvor regeringen afsatte midler til en række nye initiativer på vaccinationsområdet over de næste fire år. Målet er at endnu flere skal vaccineres på det anbefalede tidspunkt, at det sker med nye og endnu mere effektive vacciner, og at alle, som kan have gavn af en vaccination, tilbydes den.

Blandt de nye initiativer er, at sundhedsplejerskerne skal uddannes til at være vaccinationsambassadører og at drenge fra midten af 2019 også vil blive tilbudt HPV-vaccination. Derudover arbejder SSI på udvikling af en ny påmindelsesordning, hvor forældre vil blive på mindet om vaccination før det anbefalede vaccinationstidspunkt og der løbende bliver fulgt på om vaccinationerne også bliver givet. Ordningen vil begynde efter sommerferien.

Derudover blev der i april 2018 indført et permanent tilbud om gratis MFR-vaccination af voksne. Tilbuddet er primært målrettet personer født efter 1974, da de er mere sårbare over for sygdommen end de ældre generationer, der ofte har været smittet som børn. Det nye tilbud har været en stor succes. I 2018 blev i alt 3.614 voksne vaccineret imod mæslinger, og i de første cirka 2½ måned af 2019 har der allerede været næsten 6.500 voksne, der har taget imod tilbuddet om at blive MFR-vaccinereret gratis. Det er næsten dobbelt så mange som i 2018, og samlet set har mere end 10.000 voksne nu taget imod det gratis tilbud.

Færre indberetninger om bivirkninger

Ser man på antallet af indberetninger på grund af vaccinationer, blev 2018 ligeledes et godt år. I alt modtog Lægemiddelstyrelsen 661 indberetninger om vacciner i børnevaccinationsprogrammet. Det svarer til et fald på 13% i forhold til 2017, hvor tallet også faldt i forhold til 2016.

Også her glæder SSI sig over udviklingen inden for HPV-vaccination, hvor Lægemiddelstyrelsen i 2018 modtog 130 indberetninger om mulige bivirkninger.
”Tallet ligger stabilt i forhold til 2017, hvor der var 134 indberetninger, og det ligger klart lavere end både 2015 og 2016, hvor der var henholdsvis 821 og 308 indberetninger. Samtidig skal man se det i forhold til, at 67.598 blev HPV-vaccineret i 2018”, siger Peter Henrik Andersen.

Årsrapporten er nu sendt ud

Årsrapporten for børnevaccinationsprogrammet er lavet i fællesskab af Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen. Den indeholder blandt andet informationer om vaccinationsprogrammet og tilslutningen til og effekter af vaccinerne. Dertil kommer tal og fakta om indberettede bivirkninger og lokale tiltag, der skal få endnu flere til at bruge vaccinerne i programmet.

Årsrapporten kan læses af alle, der gerne vil vide mere om det danske børnevaccinationsprogram. Det gælder såvel forældre som medier, beslutningstagere og andre myndigheder.

Læs mere i Børnevaccinationsprogrammet – Årsrapport 2018

Peter H. S. Andersen

Kontakt

Peter H. S. Andersen, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Børnevaccinationsprogrammet
T. 32683265 @. pea@ssi.dk Se profil