Stor undersøgelse finder mulige smittekilder for Campylobacter hos danskere

Statens Serum Institut har afsluttet en stor national undersøgelse om risikofaktorer for smitte med Campylobacter blandt yngre danskere. Den peger på en række kendte kilder til smitte. Men der er også fundet andre potentielle risikofaktorer, som ikke hidtil har været anset som vigtige i Danmark.

Campylobacter er den bakterie, der hyppigst giver mavetarm infektion hos både danskerne og i resten af den vestlige verden. I Danmark rapporteres der over 4.000 tilfælde årligt. Mange af disse er hos børn og yngre mennesker under 30 år. Trods det store antal smittede mangler der stadig viden om årsager til smitte.

I januar 2016 startede SSI derfor en stor case-kontrol undersøgelse. Den skulle kaste lys over risikofaktorerne for Campylobacter-infektion blandt danskere i alderen 1-30 år. Formålet var at få mere viden om, hvordan sygdommen kan forebygges.

I alt deltog 1.366 personer med Campylobacter smitte og 4.418 raske personer i undersøgelsen. De modtog alle et brev med et link til et spørgeskema, som skulle udfyldes online, hvis de ønskede at være med i undersøgelsen. I alt valgte 887 (65%) Campylobacter patienter og 2.935 raske personer (66%) at svare på spørgeskemaet. Det indeholdt bl.a. spørgsmål om sygdomshistorie, bopæl og arbejdsforhold, udlandsrejser, fritidsinteresser, madvaner og kontakt til dyr.

Analyser af deltagernes svar viser, at udlandsrejser er den vigtigste risikofaktor for smitte med Campylobacter. De viser også, at risikoen for infektion var højest hos personer, som rejste til Asien og Tyrkiet, spiste i gadekøkkener og havde kontakt til vand og sand under deres rejse.

For personer, som ikke havde været ude at rejse, viser undersøgelsen, at indtag af kyllingekød stadig er en vigtig smittekilde i Danmark.

Resultaterne viser noget overraskende også, at både hakket oksekød og friske jordbær kan være risikofaktorer for Campylobacter-infektion. Sidstnævnte gælder især for mindre børn. Begge mulige smittekilder vil nu blive undersøgt nærmere i Fødevarestyrelsens nye handlingsplan overfor Campylobacter.

Ud over fødevarer viser undersøgelsen som noget nyt også en række mulige smittekilder i miljøet. Det handler blandt andet om at have kontakt til vand (badning i både salt- og ferskvand og i badebassiner) og sand samt kontakt til hunde og især deres afføring.

Hele teamet bag projektet vil gerne rette en meget stor tak til alle, der med deres deltagelse og svar på spørgeskemaet har bidraget til en bedre forståelse af den mest udbredte bakterielle tarminfektion i Danmark.

Kontakt

Katrin Gaardbo Kuhn
Seniorforsker, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse 

Telefon: 3268 8183
E-mail: kuh@ssi.dk

Steen Ethelberg
Seniorforsker, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Telefon: 3268 3545
E-mail: set@ssi.dk