Norovirus var skyld i sygdomsudbrud på designskole

I slutningen af februar lukkede Kolding Designskole i nogle dage, efter flere lærere og studerende meldte sig syge på grund af opkast og diarré. Fødevarestyrelsen og Statens Serum Instituts efterforskning viser, at udbruddet skyldtes norovirus, og at smitten kunne spores tilbage til mad fra kantinen.

Kolding 01

Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut er nu færdige med efterforskningen af et større sygdomsudbrud på Kolding Designskole i slutningen af februar. En spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og studerende viste, at knap 50 personer havde været syge med diarré eller opkast. Prøver fra syv personer indeholdt norovirus.

Undersøgelsen kunne ikke udpege en specifik smittekilde, men flere patienter havde det til fælles, at de havde spist sandwich fra skolens kantine. Undersøgelsen kunne ikke afdække, hvordan sandwichene var blevet forurenet med virus.

”Norovirus er meget smitsomt, og vi ser ofte sygdomsudbrud fra mad serveret i kantiner og lignende. Heldigvis er det ikke en alvorlig infektion, og som oftest går den over af sig selv i løbet af få dage”, siger overlæge Tyra Grove Krause, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut.

Norovirus-infektion, også kendt som roskildesyge, er en af de mest almindelige årsager til akut maveonde. Den viser sig typisk som pludselig opstået kvalme, opkastning og diarré. Virus smitter typisk fra person til person, som regel via en overflade, man rører ved, eller en fødevare.

”Udfordringen ved norovirus er, at der er mange smitteveje. Man kan for eksempel godt være rask smittebærer og bringe smitten ind i en virksomhed, uden selv at vide det. Det kan derfor være svært både at stoppe udbruddet og finde smittekilden. Hvis man har mistanke om norovirus i en fødevarevirksomhed, skal man hurtigst muligt kontakte Fødevarestyrelsen, og hente vejledning i hvad man kan gøre for at stoppe udbruddet”, siger udbrudskoordinator i Fødevare SydVest, Nils Haaning.

Læs mere

Statens Serum Institut. Sygdomsleksikon om norovirus.

Fødevarestyrelsen. Sådan undgår du roskildesyge.

Yderligere oplysninger

Fødevarestyrelsen: Pressetelefon, 2284 4834

Statens Serum Institut: Tyra Grove Krause, 3268 8613

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil