EuroMOMO holder styr på dødelighedsraterne i 24 lande i Europa

Det unikke europæiske overvågningsprogram har netop fået en ny og langt mere brugervenlig hjemmeside. Programmet koordineres af Statens Serum Institut.

Billede af EuroMOMO

Mens coronavirus-epidemien fortsat er i fuld gang i Europa, holder ét unikt europæisk overvågningssamarbejde hele tiden øje med, hvor mange der dør.

Det har EuroMOMO, som samarbejdet kaldes, gjort siden influenza-pandemien i 2009.

”Dengang besluttede Statens Serum Institut sammen med en række europæiske samarbejdspartnere sig for at oprettet et system, der hurtigt kunne måle, om en epidemi var alvorlig eller ej. Nu står vi så midt i en pandemi, og her er EuroMOMO et virkelig nyttigt redskab”, siger afdelingslæge Lasse Vestergaard fra Statens Serum Institut (SSI), der koordinerer indsatsen.

Følger overdødelighed

MOMO er en forkortelse for Mortality Monitoring. Systemet følger hver uge dødeligheden i de 24 europæiske lande, der deltager i EuroMOMO programmet, og som hver uge året rundt sender deres nationale tal til EuroMOMO hubben på SSI. Ugens observerede dødelighed sammenlignes med tallene for den samme uge i de seneste fem på, og analyseres i en statistisk model. På den måde kan EuroMOMO hurtigt bedømme, om der dør flere eller færre end normalt.

”Normalt går der et stykke tid, inden man får dødsårsagen bekræftet og registeret, når en person er afdød. EuroMOMO ser derfor ikke på de specifikke dødsårsager, men analyserer ændringer i den samlede dødelighed, all-cause mortality”.

”I øjeblikket kan vi så se, at der er en stor overdødelighed i Europa i forhold til det normale på denne tid af året. Dødstallene er i visse lande ekstreme, ikke kun blandt de ældre aldersgrupper over 65 år, men i visse lande også i gruppen af 15-64 årige. Eftersom der ikke foregår noget andet lige nu, der oplagt kan forklarer den høje dødelighed, som for eksempel den sædvanlige sæsoninfluenza, kan man med stor sandsynlighed sige, at den observerede overdødelighed skyldes coronavirus-epidemien”, siger Lasse Vestergaard.

Ny hjemmeside

De mange tal, som EuroMOMO hver uge samler ind, offentliggøres løbende på en fælles hjemmeside. Den er udviklet og drives af SSI, som også koordinerer EuroMOMO programmet og netværket af europæiske lande, med støtte fra ECDC og WHO.

Hjemmesiden er netop i disse dage blevet erstattet af en ny og mere brugervenlig version.

”Siden har længe levet en stille tilværelse, hvor det mest har været forskere, der har vist interesse. Men nu under coronavirus-epidemien er der titusinder af brugere - forskere, medier og nysgerrige borgere. Vi har igennem den sidste måned haft over 100.000 besøg på siden hver eneste dag, nogle dage det dobbelte. Derfor opdaterer vi den nu, sådan at sidens funktion og kapacitet gør den mere brugervenlig. Herved kan interesserede endnu bedre følge med i, hvad der sker under coronavirus-epidemien i Europa”, siger Lasse Vestergaard

Stor interesse fra internationale medier

EuroMOMO er et unikt system, der ikke findes nogen andre steder i verden. Derfor oplever man i øjeblikket en overvældende interesse for systemet, bl.a. fra de internationale medier.

New York Times var den første, der skrev om EuroMOMO databasen i deres bestræbelser på at skrive om covid-19 i et globalt perspektiv. Og i denne uge skriver The Economist, Wall Street Journal, Reuters og andre store nyhedsmedier om EuroMOMO og de ugentlige tal, som vises.

”Den enorme interesse, vi nu ser fra internationale medier, internationale organisationer og andre brugere, skyldes, at de her får en indsigt, der gør det lettere at følge covid-19 pandemiens udvikling. De får blandt andet mulighed for bat sammenligne konsekvenserne af de enkelte landes indsats efterhånden som ugerne går, og pandemien skrider frem”, siger Lasse Vestergaard.

Lasse Skafte Vestergaard

Kontakt

Lasse Skafte Vestergaard, Afdelingslæge, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Vaccineforebyggelige sygdomme
T. 32689077 @. lav@ssi.dk Se profil