Nu to års erfaring med overvågning af infektioner erhvervet på sygehuse

I løbet af 2016 blev den nationale overvågning af sygehuserhvervede infektioner gennem HAIBA (Hospital-Acquired Infections Database) udvidet fra at omfatte tre typer sygehuserhvervede infektioner til nu at omfatte fire typer, idet dybe infektioner efter planlagt total hoftealloplastik (THA) blev inkluderet i 2016.

HAIBA-data viser et fortsat fald i Clostridium difficile-infektioner. Forekomsten af dybe infektioner efter planlagt THA viser en stigende tendens i perioden 2012-2016, hvilket dog ikke er fundet i et netop gennemført nationalt studie med mulighed for justering for en række variable, som kan påvirke en årsagssammenhæng systematisk (confoundere).

Læs mere i EPI-NYT 20/17