Nyfødte screenes for immundefekt

Snart udvides det danske screeningsprogram for nyfødte, så det også kommer til at omfatte den alvorlige immundefekt SCID.

Billede af hælprøve 01

Det danske screeningsprogram for nyfødte bliver nu udvidet. Fra den 1. februar vil alle spædbørn, der får taget en hælprøve efter fødslen, også blive tjekket for den alvorlige immundefekt Severe Combined Immune Defiency (SCID). Den rammer ét til to børn om året i Danmark og kan være dødelig.

Det er Statens Serum Institut (SSI), der står for at undersøge hælprøverne. Her tjekker man i forvejen alle nyfødte børn for 17 forskellige medfødte sygdomme. Fremover bliver det så 18.

Ministerens beslutning

Beslutningen om også at tjekke for SCID kommer fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Den er taget på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

”For de familier, det rammer, vil den nye screening betyde rigtig meget, fordi sygdommen bliver opdaget med det samme, så barnet kan komme i behandling.”

”På den måde kan vi forhindre meget alvorlige sygdomsforløb og dødsfald”, siger Magnus Heunicke i en pressemeddelelse, som Sundheds- og ældreministeriet har udsendt.

Redder liv

SCID er en sjælden og arvelig kombineret immundefekt, der nedsætter immunsystemets udvikling og funktion. Hvis defekten bliver opdaget tidligt, kan der blive foretaget en knoglemarvstransplantation. Det sikrer, at barnet udvikler sig på normal vis og får et almindeligt liv.

Hvis man ikke screener og ikke opdager, at barnet er født med SCID, ender det i stedet med et langvarigt syge-og indlæggelsesforløb, inden diagnosen eventuelt stilles, hvorefter sygdommen kan behandles på korrekt vis.

Uden den rette behandling, vil barnet dø i sit første eller andet leveår.

Glade for udvidelse

Hos SSI er man glade for, at ministeren har valgt at udvide screeningsprogrammet:

”SCID er en sygdom vi meget gerne har villet screene for længe, idet det er en af de sygdomme hvor tidlig behandling er effektiv og giver barnet et normalt liv. Screeningen for SCID vil desuden også fange nyfødte med andre alvorlige immundefekter, det er vigtigt at være bekendt med inden barnet smittes og bliver sygt”, siger overlæge David M. Hougaard, der er ansvarlig for neonatalscreeningen hos SSI.

En række andre lande, som Danmark sammenligner sig med, har allerede indført tjekket for SCID eller lige som os besluttet sig for at indføre det.

I USA har man således screenet for SCID siden 2010 og i Norge siden 2018, mens Sverige og Holland besluttede sig for at indføre et SCID-tjek i april 2018. Storbritannien og Frankrig overvejer nu at gøre det samme.