Ornitoseudbrud hos stuefugle i 2021

I 2021 har der været flere udbrud af den bakterielle luftvejssygdom Chlamydia psittaci hos både fugle og mennesker.

En flok gule og blå undulater

Bakterien Chlamydia psittaci er årsag til ornitose eller papegøjesyge hos mennesker - oftest som følge af kontakt til fugle. Ornitose betegnes derfor som en zoonose, hvilket betyder, at den kan smitte fra dyr til mennesker.

Statens Serum Institut (SSI) har sammen med Fødevarestyrelsen i 2021 deltaget i et omfattende opsporingsarbejde, hvor 62 fuglehold i hele Danmark blev undersøgt. Undersøgelsen er blevet publiceret i Dansk Veterinærtidsskrift.

SSI har i perioden fra januar til oktober 2021 i alt modtaget 760 prøver fra forskellige fuglearter til diagnostik for C. psittaci. Bakterien blev påvist i 81 af disse prøver (10,7 %).

Årsagen til undersøgelse af fugle er som regel klinisk sygdom hos mennesker eller kontaktsporing mellem fuglehold. Fra januar til oktober 2021 har SSI således også modtaget prøver fra fuglehold i forbindelse med 12 tilfælde af human sygdom (ornitose/psittakose). I seks af disse tilfælde kunne C. psittaci påvises i fugleholdene.

Fakta om ornitose

Chlamydia psittaci er årsag til ornitose eller papegøjesyge hos mennesker, oftest som følge af kontakt til fugle. Fugle, som smittes med bakterien, udvikler af og til klinisk sygdom, aviær chlamydiose, men i de fleste tilfælde er fuglene symptomløse bærere. Ornitose benyttes dog her som betegnelse for alle tilstande, hvor bakterien C. psittaci bliver mistænkt som sygdomsårsag eller er blevet påvist. I 2019 var der et udbrud af ornitose relateret til brevduer.

Ornitose er desuden en anmeldepligtig sygdom på grund af smitterisikoen. Derfor har man altid pligt til at føre optegnelser, hvis man forærer, handler eller bytter fugle væk. 

 

 

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI