Stigning i legionærsygdom blandt europæiske rejsende der er hjemvendt fra Dubai

Statens Serum Institut har i samarbejde med Det Europæiske Center for Sygdoms -forebyggelse og kontrol, ECDC og øvrige berørte lande (se herunder), undersøgt en stigning i forekomsten af legionærsygdom, blandt europæiske rejsende, der siden den 1. oktober 2016 er vendt tilbage fra rejse til Dubai i De Forenede Arabiske Emirater.

ECDC havde i løbet af oktober og november måned 2016 observeret en fordobling af legionella tilfælde (sammenlignet med samme måneder i årene 2014 og 2015) blandt rejsende fra Dubai. Dette førte til en nærmere undersøgelse, der ligeledes viste mere end dobbelt så mange indberettede tilfælde i februar måned 2017 sammenlignet med februar 2014, 2015 og 2016. Således er der siden den 1. oktober 2016 indberettet i alt 51 legionella tilfælde blandt rejsende hjemvendt fra Dubai. Tilfældene er fra 11 europæiske lande, England (24 tilfælde), Sverige (6 tilfælde), Holland (5 tilfælde), Danmark (5 tilfælde), Frankrig (3 tilfælde), Tyskland (3 tilfælde), samt 1 tilfælde i hvert af følgende lande, Østrig, Belgien Ungarn, Spanien og Schweitz.

Statens Serum Institut overvåger sammen med ECDC nøje situationen og personer der får influenza lignende symptomer med tør hoste, åndedrætsbesvær, høj feber, hovedpine, muskelsmerter, evt. opkastning og/eller diarré efter rejse til Dubai opfordres til at søge læge.

For mere information om udbruddet se ECDC hjemmeside