Påmindelser om vaccination sendes nu til e-Boks

Statens Serum Institut sender påmindelser om manglende børnevaccination til e-Boks fra 6. februar 2017. Den nye ordning sikrer, at påmindelserne når hurtigt og sikkert frem.

Statens Serum Institut har siden maj 2014 sendt påmindelsesbreve til forældre, hvis børn ifølge Det Danske Vaccinationsregister mangler en eller flere af de anbefalede vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet, når barnet fylder 2, 6 ½ og 14 år. Ordningen har øget vaccinationsdækningen med 5-6 procentpoint for henholdsvis MFR, der gives ved 4 år, og DiTeKiPol-revaccination, der gives ved 5 år.

Ved påmindelsesordningens begyndelse var e-Boks netop taget i brug af offentlige myndigheder men endnu ikke obligatorisk for borgere. Sundheds- og Ældreministeriet og Statens Serum Institut vurderede derfor på det tidspunkt, at man bedst ville nå målgrupperne med et fysisk brev. Ved nu at lade påmindelsesbrevene overgå til digital post, sidestilles påmindelsesbrevene med anden vigtig post, som borgere allerede i dag modtager digitalt fra det offentlige. Borgere, som er fritaget fra digital post, vil forsat modtage påmindelsen om børnevaccination pr. fysisk brev i overensstemmelse med de gældende regler for obligatorisk digital post.

Der sendes ca. 7.000 påmindelsesbreve om måneden. Ved at udsende påmindelsesbrevene til e-Boks nedsætter man udgifter forbundet med afsendelsen og undgår at breve ikke kan afleveres til forældrene i forbindelser med flytning, fyldte postkasser m.v.

Tidligere er påmindelsesbrevene kun blevet sendt til moderen i det tilfælde, hvor der er delt forældremyndighed, og forældrene har samme adresse. Med overgangen til digital post den 6. februar, vil brevene altid blive sendt til begge forældre, også selvom de bor sammen.

”Selve påmindelsesbrevene er identiske med dem, vi har sendt tidligere. Den eneste forskel er, at forældrene ikke mere skal finde dem i postkassen men i deres e-Boks. Vi er også glade for, at vi nu altid sender påmindelsesbrevene til begge forældre, når de deler forældremyndigheden.”