Efterforskning af udbrud med diarré-fremkaldende E. coli-infektion er slut

Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet har afsluttet efterforskningen af et sygdomsudbrud, som i efteråret gav knap 40 personer diarré. Det var ikke muligt med sikkerhed at finde smittekilden, men der var en svag mistanke til oksespegepølse.

I efteråret 2018 efterforskede Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet i fællesskab et sygdomsudbrud med en særlig type E. coli bakterie. Udbruddet er nu slut, og efterforskningen er afsluttet. Smittekilden blev ikke fundet, men efterforskningen tyder på, at smitten kunne være kommet fra oksespegepølse.

I alt blev 38 personer – herunder 31 børn under fem år - smittet med en specifik type af såkaldt Shiga toksin producerende E. coli bakterie (STEC) med serotypen O26:H11 i perioden fra august til november 2018.

Alle patienterne havde relativt milde symptomer med diarré og mavesmerter. En patient blev dog indlagt. Sygdomstilfældene var fordelt over hele landet men med en overvægt i eller omkring København, Aarhus og Odense. På grund af de milde symptomer kan antallet af patienter reelt være højere end de 38 bekræftede tilfælde.

Interview med patienterne eller deres forældre gav ikke noget klart tegn på en fælles smittekilde. Dog var de fleste tilknyttet en daginstitution eller institutioner med fælles madordning, som fik en stor del af deres fødevarer fra større cateringgrossister. Undersøgelser af indkøb i de involverede institutioner viste, at oksespegepølse var leveret til de fleste institutioner.

Oksespegepølse er et kendt risikoprodukt for STEC. Der var ingen andre oplagte risikoprodukter i indkøbte produkter. Det lykkedes ikke at påvise bakterien i prøver udtaget fra de mistænkte typer af oksespegepølser, og det var heller ikke muligt at indkredse smittekilden yderligere ved brug af epidemiologiske metoder.

Udbruddet er slut, og den mistænkte fødevare er ikke længere på markedet. 

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil