Nyt interaktivt dashboard viser nøgletal om COVID-19

SSI lancerer den 6. august et interaktivt dashboard som bl.a. viser antal smittede fordelt på køn og alder samt interaktive kort med incidenser for antal smittede og testede.

COVID-19 dashboard

Statens Serum Institut (SSI) lancerer nu et nyt dashboard, hvor man kan finde en række nøgletal om COVID-19.

Hvad viser dashboardet?

Med dashboardet får man en både visuel og interaktiv præsentation af centrale COVID-19-tal. Det drejer sig fx om:

  • antal smittede
  • antal indlæggelser
  • antal døde
  • antal testede i henholdsvis regionerne og i TestCenter Danmark.

De er blandt andet fordelt på køn og alder og tid (dato og uge). 

Der vises desuden kumulerede resultater, hvilket betyder at man kan følge udviklingen over tid.

Derudover indeholder dashboardet interaktive kort, som viser COVID-19-incidenser. Det vil sige antallet af nye tilfælde i forhold til den samlede befolkning. Man kan blandt andet se antallet af COVID-19-tilfælde pr. 100.000 borgere og antal testede personer pr. 1.000 borgere samt tilsvarende incidenser for de seneste syv dage.

Se tallene bag kort og figurer

Det nye, interaktive dashboard gør det også muligt at aflæse tallene bag figurer og kort ved hjælp af mouseover. Man kan også selv vælge, om data skal vises i figurer eller på kort. Det gøres ved hjælp af fanerne eller pilene for neden i dashboardet.

I kortene kan man zoome og klikke på kommuner for at få de konkrete antal smittede og testede.

Hvor tit opdateres tallene?

Dashboardet opdateres på alle hverdage klokken 14.00.

Læs mere

Du kan finde det direkte link til det interaktive dashboard her.

Dashboardet ligger også som et link på SSI´s overvågningsside.