Ny modelrapport om covid-19 beskriver mulige scenarier for efteråret

Ved alle scenarier ses et fortsat fald eller stagnation i epidemikurven i de kommende uger. I de fleste af dem ses derpå en stigning i antallet af smittede og nyindlæggelser i løbet af efteråret.

Coronavirus 03

Ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19 har udgivet en ny rapport. Her beskriver de en række scenarier for udviklingen i smittede og nyindlæggelser i efteråret.

De har estimeret udviklingen i epidemien i kombinationer af fire forskellige scenarier. I de fleste af dem ses stigende smitte til efteråret.

Læs rapporten her.

Rapportens scenarier

I scenarierne regner man på den ene side med, at tilslutningen til covid-19-vaccination enten når op på 90% på tværs af alle målgrupper versus, at vaccinationsudrulningen forbliver svarende til den nuværende udrulning.

På den anden side regner man med, at aktiviteten i samfundet enten bliver på niveau med den 10. september 2021 versus, at aktiviteten stiger med 10%, efter at covid-19 ikke længere er en samfundskritisk sygdom.

”Selv mindre vedvarende ændringer i aktiviteten i befolkningen har stor betydning for epidemiens udvikling. På samme måde er vaccinationstilslutningen også en vigtig faktor. Det gælder særligt for det forventede antal nyindlæggelser i efteråret”, siger Camilla Holten Møller, læge og leder af Ekspertgruppen. Hun fortsætter:

”Dog ses en række simuleringer, hvor smitten ikke stiger. Det er i scenariet, hvor vaccinationstilslutningen når 90% på tværs af alle målgrupper, og hvor aktiviteten i samfundet samtidig er uforandret”, siger hun.

Først fald så stigning

Ved alle scenarier ses et fortsat fald eller stagnation i epidemikurven i de kommende uger.

I de fleste af dem ses derpå en stigning i antallet af smittede og nyindlæggelser i løbet af efteråret.

Hvornår stigningen vil begynde, samt hvor udtalt den vil blive, kan dog ikke forudsiges på nuværende tidspunkt. Dels på grund af usikkerheden om vaccinernes præcise effekt mod deltavarianten. Dels på grund af usikkerheden om, hvor stor en aktivitetsændring udfasningen af de sidste restriktioner fører med sig samt effekten af sæsonbetonede aktiviteter.

Deltavarianten giver usikkerheder

Der er fortsat en række betydelige usikkerheder relateret til deltavarianten. Blandt andet i forhold til, hvor effektivt vaccinerne beskytter mod, at man bliver smittet. Samt i hvor høj grad, at smittede vaccinerede kan give smitten videre til andre.

Desuden er fremskrivningerne særligt behæftet med usikkerheder på lang sigt.

Disse usikkerheder betyder, at det ikke er muligt at angive det præcise tidspunkt for, hvornår en eventuel stigende smitte vil komme. De viste beregninger skal derfor ses som mulige scenarier for udviklingen, hvis man ikke reagerer på en eventuel stigning, frem for egentlige forudsigelser.

Det hører også med, at liggetiderne på hospitalerne generelt er lavere nu end i foråret. Derfor fører stigninger i antallet af hospitalsindlæggelser ikke nødvendigvis til et tilsvarende pres på sygehuskapaciteten.

Beregningerne opdateres løbende

Modelgruppen vil løbende opdatere beregningerne henover efteråret - inklusive opdatere modellerne - efterhånden som der kommer mere viden om deltavarianten og vaccinationstilslutningen.

Det vil gøre det muligt at følge epidemiens udvikling og dermed støtte op om planlægningen af sygehuskapaciteten i efteråret.

Læs mere

Læs rapporten her.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI