Støtte til test af dansk vaccine mod COVID-19

Folketingets finansudvalg har bevilget 18,8 millioner kroner til test af en mulig COVID-19-vaccine udviklet på Statens Serum Institut.

Billede af injektionssprøjte til vaccination 01

Statens Serum Institut (SSI) har udviklet en kandidat til vaccine mod COVID-19. Vaccinen har i den indledende udviklings- og testfase vist lovende resultater og er nu klar til at blive testet i mennesker.

Folketingets finansudvalg har derfor bevilget 18,8 millioner kroner til SSI til at forberede de kommende kliniske testfaser af vaccinekandidaten.

”Det er vigtigt, at vi fra dansk side bidrager til udvikling og forskning i vacciner mod COVID-19, da det potentielt kan sikre Danmark adgang til et bredere udvalg af vacciner. Denne bevilling betyder, at de første kliniske testfaser kan gennemføres. Efterfølgende skal vaccinen testes i stor skala, hvis den har potentialet til at blive godkendt. Men uanset hvad udfaldet af testene bliver, er udvikling af en vaccine på SSI med til at øge vores viden om COVID-19 og ruste os bedre til udvikling af fremtidige virusvacciner mod fremtidige pandemier”, siger Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Til brug for de første kliniske testfaser skal der blandt andet produceres et større antal doser af vaccinen. Hvis vaccinen viser gode resultater i de efterfølgende testfaser, vil den til sidst skulle gennemgå en faglig kritisk evaluering af Det Europæiske Lægemiddelagentur, og kun hvis der foreligger tilstrækkelig dokumentation for effekt og sikkerhed, kan den blive godkendt.