Tilfælde af mæslinger i Nordsjælland

Statens Serum Institut har påvist et tilfælde af mæslinger hos et 10 år gammelt barn, bosiddende i Nordsjælland.

Barnet kom hjem fra ferierejse i Thailand den 29. december 2016 og fik påvist mæslinger den 4. januar 2017. Barnets vaccinationsstatus er usikker. Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst blev straks informeret og har iværksat forebyggende foranstaltninger blandt personer, som kan have været udsat for smitte. Barnet er i bedring og har ikke været indlæggelseskrævende.

Læger, især i Region Hovedstaden, opfordres til at være særligt opmærksomme på diagnosen i de kommende uger. Det er vigtigt, at personer mistænkt for mæslinger så vidt muligt ikke opholder sig i venteværelser med andre patienter, idet mæslinger er yderst smitsom.

Der blev i 2016 blot påvist tre tilfælde af mæslinger i Danmark, og alle var smittet uden for Danmark i henholdsvis Pakistan (1) og Thailand (2).

MFR-vaccination er den mest effektive beskyttelse mod mæslinger og tilbydes gratis til alle børn som en del af børnevaccinationsprogrammet.

Opdatering 9. januar 2017:

Det Nationale WHO Referencelaboratorium for mæslinger på Statens Serum Institut har undersøgt det påviste mæslingevirus detaljeret og fundet, at det tilhører genogruppe D8 og er identisk med det mæslingevirus der blev påvist hos en anden rejsende hjemvendt fra Thailand i august 2016. Denne mæslingetype har cirkuleret i Asien igennem længere tid.

Alle ikke-immune rejsende til områder med risiko for mæslinger anbefales at være vaccineret mod mæslinger inden afrejse (i form af MFR-vaccine).