Flere målgrupper inkluderes i overvågningen af vaccinationsindsatsen mod covid-19

På Statens Serum Instituts hjemmeside kan man nu se tal for vaccinationstilslutningen hos yderligere to målgrupper: Personer over 65 år, der får hjælp i hjemmet, og personer over 85 år.

Billede af coronavirus 02

Statens Serum Institut (SSI) publicerer hver dag tal for vaccinationstilslutningen til covid-19.

Nu er disse tal udvidet med to målgrupper mere: Personer over 65 år, der får hjælp i deres hjem, og personer over 85 år.

Samtidig er overvågningen udvidet med social- og sundhedspersonale fordelt på ansættelsessted, altså for eksempel hospitalspersonale, plejehjemspersonale og almen praksis opdelt på regionsniveau.

Adgang til endnu flere tal

Udvidelsen betyde, at SSI nu kan levere endnu flere tal om covid-19-vaccinationsdækningen i Danmark.

Ud over opgørelser for hele landet, plejehjemsbeboere (gruppe 1) og social- og sundhedsansatte (gruppe 4), kan man nu følge tilslutningen hos dem over 65 år med særlige behov for hjælp i hjemmet og dem over 85 år. Det vil sige Sundhedsstyrelsens målgruppe 2 og 3.

Overvågningen viser, hvor mange personer i grupperne der er begyndt på og har gjort deres vaccinationsforløb mod covid-19 færdigt.

66% af de over 65-årige, der modtager hjælp, er begyndt på vaccinationen

Der har været fokus på at få sat gang i vaccination hos personer på eller over 65 år, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Derfor har hele 66% i denne gruppe allerede fået det første stik mens 45% er færdigvaccineret.

”Generelt har vi set en høj tilslutning blandt målgrupperne, når der åbnes op for, at de kan vaccineres. Det er dejligt at se, at dette også gælder i denne nye gruppe, hvor en effektiv indsats har sikret, at 42% allerede er færdigvaccineret”, siger afdelingschef Palle Valentiner-Branth fra SSI.

28% af de over 85-årige er begyndt på vaccinationen

Der vil nu være fokus på at få vaccineret de ældste borgere, da personer over 85 år nu også får tilbudt vaccination mod covid-19.

”Hos personer over 85 år, der ikke bor på plejehjem, er 44% begyndt på vaccination. Det er et vigtig skridt i retning af at beskytte dem, der har en øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19”, siger Palle Valentiner-Branth.

Den daglige rapport over vaccinationstilslutningen.

Flere end 270.000 har påbegyndt et vaccinationsforløb mod covid-19

Flere end 270.000 personer har fået den første vaccination, mens der i alt er givet over 440.000 vaccinationer mod covid-19 i Danmark. Dette svarer til at 5% af befolkningen har fået én vaccination mens 3% er færdigvaccineret.

Social- og sundhedspersonale udgør cirka halvdelen af de færdigvaccinerede. I SSI’s overvågning kan man nu også se tilslutningen opgjort på personer der arbejder på eksempelvis hospital eller plejehjem, opgjort på regionsniveau.

Desuden er vaccinationstilslutning vist opdelt på erhverv. For eksempel for læge, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent og bioanalytiker.

Her kommer tallene fra

Ligesom SSI’s normale overvågning af vaccinationer i Danmark sker overvågningen via Det Danske Vaccinationsregister (DDV). Her kan SSI følge med i, hvor mange personer der har fået én eller to vaccinationer mod covid-19.

Du kan se mere om SSI’s overvågning af epidemien på covid19.ssi.dk/overvagningsdata.

Palle Valentiner-Branth

Kontakt

Palle Valentiner-Branth, Afdelingschef, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
T. 32683269 @. pvb@ssi.dk Se profil