Information om overdragelse af PKU-prøver udtaget fra børn på Færøerne siden 1986

De Færøske myndigheder har anmodet om at få overdraget hælblodprøver fra borgere født på Færøerne siden år 1986 til Den Genetiske Biobank (Fólkaheilsustýrið) på Færøerne. Prøverne skal anvendes til at udvikle og administrere et væv- og blodregister, diagnoseregister og slægtsregister med henblik på udlevering til forskning.

Hælblodprøverne er restmateriale fra de screeningsanalyser, Statens Serum Institut udfører på hælblodprøver, der udtages fra nyfødte 48-72 timer efter fødslen. Her kan du læse mere om neonatalscreeningen Screening af nyfødte (ssi.dk).

Såfremt du selv eller dit barn/dine børn er født på Færøerne i perioden fra år 1986 til nu, og du eller dit barn/dine børn har fået foretaget en hælblodprøve og du ikke tidligere har anmodet om, at få blodprøven destrueret, opbevares den i dag på SSI og vil blive overdraget til Den Genetiske Biobank (Fólkaheilsustýrið) på Færøerne. Overdragelsen af hælblodprøver påbegyndes i løbet af de første uger af februar 2024, og vil foregå løbende over en periode.

Du kan læse mere om, hvilken betydning overdragelsen af hælblodprøverne har for dig og dit barn/dine børn i det underretningsbrev SSI har sendt til de borgere, det har været muligt at kontakte direkte. Brevet kan også findes her: Hælblodprøven fra dig og/eller dit barn/dine børn opbevares fremover i Den Genetiske Biobank (Fólkaheilsustýrið) på Færøerne (pdf).

Da SSI ikke har kontaktoplysninger på samtlige berørte borgere, bringer SSI også orienteringen via denne nyhedstekst.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI