Efter et dramatisk fald i HPV-vaccinationsdækningen ser det nu ud til at udviklingen er ved at vende

Der ses en kraftig stigning i antallet af unge kvinder, som får den første vaccine i HPV-programmet i perioden september 2016 til august måned 2017, som er den sidste måned der er inkluderet i den aktuelle opgørelse.  Cirka 2.500 kvinder startede HPV-vaccination i august måned 2017.

HPV-vaccination har været et tilbud til foreløbig 21 årgange af unge kvinder, enten i børnevaccinationsprogrammet eller som led i catch-up programmer. Vaccinationen har haft en høj tilslutning på mindst 75 % for første vaccine, fraset årgangene 2003-5. Samlet set har 615.426 kvinder og 17.858 mænd modtaget mindst én HPV-vaccine ifølge Det Danske Vaccinationsregister.

Siden slutningen af 2012 er der set en faldende tendens i antal unge kvinder der starter HPV-vaccination. Faldet i tilslutningen til HPV-vaccinationsprogrammet tog særligt fart efter TV2-dokumentaren ’De vaccinerede piger’ som blev sendt i marts 2015.  Fra september 2016 ses en kraftig stigning og i august 2017 startede 2.500 kvinder HPV-vaccination hvilket er på niveau med niveauet i oktober 2013 og tæt på det højest antal vaccinerede kvinder i denne opgørelse, nemlig 2.900 der startede vaccination i oktober 2012. I august 2017 var der mere end dobbelt så mange unge kvinder, der påbegyndte HPV-vaccination sammenlignet med i perioden oktober 2015 til maj 2016, hvor der blev vaccineret færrest.

Denne opgørelse viser også, at der ses en relativt større stigning i andelen der starter på vaccinationsprogrammet ved 14 år i forhold til 13 år som udtryk for større grad af forsinket vaccination. Forsinkelsen var mest udtalt for årgang 2003 og 2004, hvor mindre end halvdelen var vaccineret ved 13 år.

HPV-vaccination er et tilbud til alle unge kvinder til de fylder 18 år. Fire årgange 2001-2004 har oplevet et relativt fald i vaccinationstilslutningen sammenlignet med ældre årgange piger fx 1999-2000. Tilslutningen er stigende og det giver håb om at også disse, såvel som fremtidige årgange kan opnå en tilfredsstillende beskyttelse mod HPV-infektion. Der er dog en tendens imod, at piger starter på programmet i en senere alder end det var tilfældet, da programmet blev udrullet. Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination ved 12 år for at sikre beskyttelse mod HPV før seksuel debut.

Læs mere i EPI-NYT 41/17