Influenzasæsonen 2017/18 var meget usædvanlig

Der var tale om en meget lang sæson præget af mange influenzatilfælde, hvor influenza B dominerede.

Influenza 03

Statens Serum Institut sender i denne uge en samlet opgørelse ud over influenzasæsonen 2017/18.

Der var på mange måder tale om en meget usædvanlig sæson. Den var langstrakt og præget af en meget høj influenzaaktivitet. Dette viste sig ved et meget højt antal personer der fik påvist influenza, et højt antal indlæggelser samt en markant overdødelighed blandt den voksne og ældre del af befolkningen.

Det dominerende virus var influenza B af typen Yamagata. Der var dog også en del tilfælde af influenza A, særligt i den sidste del af sæsonen.

"Det er usædvanligt, at det er influenza B, der er det dominerende influenzavirus. Influenza B kommer oftest som en hale i slutningen af sæsonen efter influenza A og fører normalt ikke til indlæggelser og dødsfald blandt ældre", siger overlæge Tyra Grove Krause, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut.

Lavere effekt af vaccine

Sæson 2017/18 var også præget af, at sæsonens influenzavaccine havde en lavere effekt, end man have ventet. Det havde den blandt andet, fordi der var uoverensstemmelse mellem det influenza B-virus, som var i vaccinen og det B-influenzavirus der cirkulerede i befolkningen. Trods det forebyggede vaccinationerne dog alligevel samlet set 22 % af infektionerne med influenza A hos ældre over 65 år og 30 % af infektionerne med influenza B.

Langt størstedelen (95 %) af de patienter, der blev indlagt med influenza, tilhørte en af risikogrupperne for influenza. Det vil sige, at de enten havde en kronisk sygdom eller var ældre over 65 år. Dette viser vigtigheden af at forebygge influenza i disse grupper via vaccination. Influenzavaccination tilbydes hvert år gratis til disse grupper fra oktober til og med december. Trods dette var størstedelen af de indlagte patienter ikke influenzavaccineret (63 %).

”Selvom influenzavaccinen i denne sæson havde en lavere effekt end ventet, er vaccination stadig det bedste våben, vi har mod influenza. Selv ved lav effekt forebygges sygdom, indlæggelser og dødsfald i befolkningen. Influenza har derudover ofte et mildere forløb, hvis man skulle blive syg, selvom man er vaccineret”, siger Tyra Grove Krause.

Næste sæsons trivalente influenzavaccine, hvis indhold af vaccinevirus anbefales af WHO, kommer heller ikke til at indeholde influenza B/Yamagata. Det skyldes, at man ikke regner med, at dette virus kommer i omløb på samme vis igen til næste sæson på grund af den massive smittespredning i denne sæson.

Læs mere

Du kan læse mere om influenza-sæsonen 2017/2018 i EPI-Nyt.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil