Genvarianter med betydning for moderkagens vækst afsløret

Stort, internationalt forskningsprojekt har for første gang fundet en række genvarianter, der har sammenhæng med moderkagens vækst og dermed potentielt kan påvirke sundheden for både mor og barn.

Forskere fra bl.a. Rigshospitalet og Statens Serum Institut har i et nyt studie afsløret en hidtil ukendt sammenhæng mellem genetisk variation og moderkagens vækst.
Det internationale studie er ledet i samarbejde mellem danske, norske og engelske forskere.

Ved at analysere genetiske data fra ca. 65.000 børn, 60.000 mødre og 50.000 fædre har forskerne identificeret 40 steder i genomet, hvor almindeligt forekommende genetisk variation har en betydning for moderkagevægten. Resultaterne er netop offentliggjort i det meget anerkendte tidsskrift Nature Genetics.

"Samlet set er det klart fosterets genetik, der har størst betydning for moderkagens vægt, og de fleste genvarianter, vi har fundet, har effekt gennem fosterets genom, om end der også er nogle med primær effekt gennem moderens genom," siger Bjarke Feenstra, der er seniorforsker og forskningsgruppeleder på Rigshospitalet og Statens Serum Institut og har været med til at lede studiet.

Moderkagen er vigtig for sundheden

Moderkagen spiller en afgørende rolle under graviditeten, da den sørger for, at fostret får ilt og næring fra den gravide, ligesom den gør det muligt for fostret at komme af med affaldsstoffer.

Fungerer den ikke optimalt, kan det føre til abort, for tidlig fødsel eller svangerskabsforgiftning. Desuden kan moderkagen danne hormoner, og antistoffer kan udveksles fra moderen til fostret. Det er altså et vigtigt organ for, at en graviditet kan forløbe bedst muligt.

"Vi ved, at hvis der er problemer med moderkagen, så kan det have konsekvenser for graviditeten – og på længere sigt for både moderen og barnets helbred. Vores resultater for moderkagens vægt giver et robust afsæt for videre forskning i disse sammenhænge," siger Bjarke Feenstra,

Sammenhæng mellem moderkagevægt og risiko for svangerskabsforgiftning

Forskergruppen har tidligere lavet genetiske studier af bl.a. fødselsvægt, graviditetens længde, for tidlig fødsel, svangerskabsforgiftning osv.

Ud over den grundlæggende analyse i det nye studie, der altså pegede på genvarianter 40 forskellige steder i genomet, har forskerne også set på, om der var sammenhænge mellem disse genvarianter og andre sundhedsudfald.

"Det er der. Vi fandt, at der er en sammenhæng mellem en genetisk tendens til højere moderkagevægt og øget risiko for at få svangerskabsforgiftning sent i graviditeten. Det er jo en viden, der vil kunne bruges i fremtidig forskning – og forhåbentlig derved på sigt føre til bedre behandling eller forebyggelse," siger Bjarke Feenstra.

Eksisterende genetiske data gjorde studie muligt

Studiet er altså et resultat af et tæt samarbejde mellem forskere fra bl.a. Danmark, Storbritannien og Norge, og det er den hidtil største undersøgelse af sin art.

Det har været muligt bl.a., fordi der i Rigshospitalets biobanker ligger meget store mængder genetiske data fra Copenhagen Hospital Biobank og Det Danske Bloddonorstudie, hvor prøver fra omkring 500.000 personer allerede tidligere er blevet genotypet i anden sammenhæng.

Sammen med data fra sundhedsregistre om moderkagens vægt, barnets fødselsvægt, om barnet blev født for tidligt eller ej, og om der var komplikationer under graviditeten, har de omfattende datasæt muliggjort analyserne.

"Det er fantastiske forskningsressourcer, vi har i Danmark. De eksisterende genetiske data fra prøver fra flere hundrede tusinde mennesker, som er i biobankerne på Rigshospitalet, med tilhørende register og spørgeskemadata gør de muligt at lave fantastisk spændende studier og opdage vigtige biologiske sammenhænge," siger Bjarke Feenstra.

Forskningsprojektet er blandt andet støttet af Det Frie Forskningsråd og Novo Nordisk Fonden.

Læs forskningsartiklen hos Nature.

 

Genetisk variation

Alle mennesker har en masse genetisk variation i deres arvemateriale, DNA’et. Nogle genvarianter er sjældne og kan føre til alvorlig sygdom. Andre er helt almindeligt forekommende og er fx med til at gøre, at vi har forskelligt udseende, hårfarve, højde osv. Nogle af de almindeligt forekommende genvarianter har også betydning for vores risiko for at udvikle en række forskellige sygdomme.
Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI