Tidligere smitte med covid-19 giver god beskyttelse mod at blive smittet igen af samme variant

Ny undersøgelse fra Statens Serum Institut viser, at smitte med SARS-CoV-2 beskytter godt mod at blive smittet igen med den samme virus-variant. Beskyttelsen var på cirka 83 %, dvs. i samme størrelsesorden, som hvis man blev vaccineret. Der var også god beskyttelse mod alvorlig sygdom.

Hvilken grad af immunitet opnår man i en uvaccineret befolkning efter smitte med coronavirus? Det spørgsmål har forskere på Statens Serum Institut (SSI) undersøgt ved at analysere de danske PCR-test data. I Danmark blev der frem til foråret i år lavet mere end 60 millioner PCR-tests, og de kan bruges til at undersøge, hvor sandsynligt det er at blive smittet flere gange – og derved hvor meget en tidligere infektion beskytter mod ny smitte.

Høj beskyttelse mod de første varianter

Frem til begyndelsen af sommeren 2021, hvor smitten især skete med den oprindelige Wuhan virus samt Alfa-varianten, var beskyttelsen i befolkningen mod en ny infektion efter at have haft en tidligere infektion på 83,4%. Blandt ældre over 65 år, var tallet dog lavere, nemlig på 70,2%. Beskyttelsen varierede efter om man havde haft symptomer under infektionen eller ej. Den var dårligere, hvis man slet ikke havde haft symptomer, og der var 88,3% beskyttelse, hvis man alene analyserede data for dem, der havde haft symptomer.

”På baggrund af det meget store antal test, der er blevet udført i Danmark, kunne vi beregne, at den naturlige immunitet efter en coronainfektion i den første del af epidemien lå på cirka 83 % i gennemsnit - hvilket svarer nogenlunde til den beskyttelse, man så i befolkningen efter vaccination,” siger seniorforsker Steen Ethelberg.

Kortere beskyttelse under delta

Det blev også undersøgt, hvad der skete i efteråret 2021, da delta-varianten huserede, og i begyndelsen af i år, da omikron overtog smitten. Disse resultater er dog lidt mere usikre, fordi analysen kun er lavet med de personer, der ikke var blevet vaccineret – og denne gruppe blev efterhånden mindre og mindre. Det viste sig, at tidligere infektion også beskyttede godt mod infektion mod delta – og man kunne se, at beskyttelsen langsomt aftog, jo længere tid der var mellem infektionerne. 

Omvendt var der væsentligt mindre beskyttelse fra en tidligere infektion, da omikron kom til landet. Her var beskyttelsen 51%, hvis der var kort tid mellem infektionerne, men hvis den første infektion lå mere end et år tilbage, var beskyttelsen kun på 19%. Dog var man stadig godt beskyttet mod en alvorlig (dvs indlægningskrævende) sygdom også for omikrons vedkommende.

”Vi kunne konstatere, at beskyttelsen ift. infektion var lavere overfor nye virus-varianter, og specielt havde omikron relativt frit spil ift. smitte, da den fremkom, og den kunne også smitte personer, der allerede havde været smittet med en af de ”gamle” virusvarianter. Men selv om tidligere smitte ikke beskyttede så godt mod en ny infektion, var der dog heldigvis stadig en god beskyttelse mod at blive alvorligt syg,” siger Steen Ethelberg.

Undersøgelsen er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The Lancet Regional Health – Europe.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI