Vi forebygger og bekæmper infektionssygdomme og medfødte sygdomme gennem forskning, overvågning, diagnostik og rådgivning.

Vi forebygger og bekæmper infektionssygdomme og medfødte sygdomme gennem forskning, overvågning, diagnostik og rådgivning.

Om Statens Serum Institut

Statens Serum Institut (SSI) er et institut under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. SSI forebygger og bekæmper infektionssygdomme og medfødte sygdomme gennem forskning, overvågning, diagnostik og rådgivning.

SSI’s hovedopgaver er reguleret i Sundhedslovens § 222 og Finanslovens § 16.35.01 og omfatter en række centrale beredskabsopgaver, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, biologiske trusler og medfødte sygdomme.

Samtidig fungerer SSI som sektorforskningsinstitut, jf. BEK nr 207 af 12/03/2018, hvilket forpligter SSI til at udføre forskning og udvikling på internationalt niveau inden for SSI’s arbejdsområde.

SSI's aktivitetsområde

  • Overvågning, forebyggelse og intervention i forhold til infektionssygdomme og biologiske trusler
  • Screening af alle nyfødte for medfødte sygdomme for at reducere følgeskader
  • Special- og beredskabsunderstøttende diagnostik og referencefunktioner på det biomedicinske område
  • Sikring af forsyningen af vacciner og beredskabsprodukter til vaccinationsprogrammerne og til beredskabet
  • Forskning på internationalt niveau for at styrke overvågning, diagnostik, behandling og forebyggelse
  • Drift af Danmarks Nationale Biobank og relaterede registre
  • Drift og koordinering af TestCenter Danmark
  • Varetagelse af det veterinære beredskab i et One Health-perspektiv i Dansk Veterinærkonsortium, der også omfatter Københavns Universitet.
Ole Jensen

Kontakt

Ole Jensen, Vicedirektør, Direktionssekretariatet / Strategi, Styring & Organisation
T. 32683187 @. olj@ssi.dk Se profil