Vi styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning

Vi styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning

Om Statens Serum Institut

Statens Serum Institut (SSI) er et institut under Sundhedsministeriet, hvis mission er, at "Vi styrker sundhed gennem sygdomskontrol og forskning".

SSI’s hovedopgaver er reguleret i Sundhedslovens § 222 og Finanslovens § 16.35.01 og omfatter en række centrale beredskabsopgaver, herunder forebyggelse og bekæmpelse af infektioner, biologiske trusler og medfødte sygdomme.

Samtidig fungerer SSI som sektorforskningsinstitut, jf. BEK nr 207 af 12/03/2018, hvilket forpligter SSI til at udføre forskning og udvikling på internationalt niveau inden for SSI’s arbejdsområde.

SSI's aktivitetsområde

  • Overvågning, forebyggelse og intervention i forhold til infektionssygdomme og biologiske trusler
  • Screening af alle nyfødte for medfødte sygdomme for at reducere følgeskader
  • Special- og beredskabsunderstøttende diagnostik og referencefunktioner på det biomedicinske område
  • Sikring af forsyningen af vacciner og beredskabsprodukter til vaccinationsprogrammerne og til beredskabet
  • Forskning på internationalt niveau for at styrke overvågning, diagnostik, behandling og forebyggelse
  • Drift af Danmarks Nationale Biobank og relaterede registre
  • Varetagelse af det veterinære beredskab i et One Health-perspektiv i Dansk Veterinærkonsortium, der også omfatter Københavns Universitet

Tre faglige spor

Det sundhedsfaglige arbejde på SSI foregår i tre spor:

De tre faglige spor på SSI: Infektionsberedskab, Forskning og Biobank og Biomarkører

Infektionsberedskabet varetager den nationale og internationale overvågning af infektioner, udfører beredskabsunderstøttende specialdiagnostik og referencefunktioner, rådgivning af sundhedsvæsen og myndigheder, biosikring og -beredskab og internationalt samarbejde.

Biobank & Biomarkører omfatter Danmarks Nationale Biobank, der er en unik national forskningsinfrastruktur, SSI’s prøvemodtagelse og den nationale screening af nyfødte børn.

Forskning på internationalt niveau er en forudsætning for og en integreret del af både Infektionsberedskab og Biobank & Biomarkører.

Endvidere har SSI to forskningsmiljøer i verdensklasse:

  • Vaccineforskning (Center for Vaccine Research), der fokuserer på infektionsimmunologi og basal og translationel vaccineforskning, og som er unik ved at kunne føre ideer og forskningsresultater hele vejen frem til færdige produkter. Vaccineforskning indgår også i en række væsentlige opgaver ift. vaccineberedskabet og -forsyningen.
  • Epidemiologisk forskning der beskæftiger sig med den grundvidenskabelige årsagssøgende epidemiologi og udfører forskning vedrørende risikofaktorer og prognostiske faktorer af betydning for sygdom.
Ole Jensen

Kontakt

Ole Jensen, Vicedirektør, Direktionssekretariatet
T. 32683187 @. olj@ssi.dk Se profil