Direktørstillingen på Statens Serum Institut bliver opslået efter sommerferien

Den nye direktør skal stå i spidsen for en udvikling af SSI med det strategiske sigte at fastholde og styrke institutionens vigtige position i Danmark og resten af verden inden for forskning, overvågning og beredskab.

Skilt på SSI bygning

”Statens Serum Institut har en central funktion i det danske sundhedsvæsen – hvilket vi har fået et klart bevis for her under coronaepidemien, hvor der har været stærkt brug for deres faglige rådgivning og epidemiologiske overvågning. Samtidig er den sundhedsforskning, der foregår på SSI, afgørende for, at vi løbende kan forbedre vores sundhedsvæsen og udvikle nye behandlingsformer til gavn for patienterne. Det skal vi værne om.”, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Statens Serum Instituts direktør Mads Melbye opsagde d. 29. juni 2020 sin stilling til fratræden d. 30. september 2020. Sundheds- og Ældreministeriet tager Mads Melbyes opsigelse til efterretning, og en ny direktør skal findes.

Stillingen bliver slået op efter sommerferien. Derudover bliver der arbejdet på handleplaner for instituttets håndtering af data samt opdatering af Statens Serum Instituts patentvejledning, herunder retningslinjer for indgåelse af særaftaler. Dette arbejde sker i samarbejde med ledelsen på Statens Serum Institut.

Vicedirektør Ole Jensen vil, indtil den nye direktør er fundet, stadig fungere som øverste chef for Statens Serum Institut.

I rapporten af 22. juni 2020 om undersøgelsen af visse forhold på Statens Serum Institut, var en af anbefalingerne fra Kammeradvokaten, at der indledes en tjenestemandssag over for Mads Melbye med indstilling om afsked. Denne proces bortfalder som følge af, at Mads Melbye har opsagt sin stilling.

Ole Jensen

Kontakt

Ole Jensen, Vicedirektør, Direktionssekretariatet / Strategi, Styring & Organisation
T. 32683187 @. olj@ssi.dk Se profil