WHO erklærer abekopper en global sundhedskrise. I Danmark følges WHO's anbefalinger allerede

Den 23. juli 2022 erklærede verdenssundhedsorganisationen WHO abekopper for en global sundhedskrise. Det skyldes dels, at abekopper siden april 2022 har spredt sig til en lang række lande, hvor man normalt ikke ser udbrud af abekopper, og dels at smittevejene for dette udbrud ikke er fuldt forståede.

Der er meget, som man endnu ikke ved om udbruddet, og derfor har WHO valgt at erklære abekopper for en global sundhedskrise (Public Health Emergency of International Concern, PHEIC).

Det betyder ikke nødvendigvis, at sygdommen er meget alvorlig, men at det er ”en ekstraordinær begivenhed, der udgør en risiko for folkesundheden i andre lande gennem international spredning, og som kan kræve koordineret internationalt handling”, og at begivenheden enten er ”alvorlig, pludselig, usædvanlig eller uventet”.

Disse kriterier opfylder abekoppeudbruddet.

At en sygdom erklæres en PHEIC betyder, at WHO opfordrer de enkelte lande til at øge indsatserne mod abekopper indenfor bl.a. diagnostik, overvågning, behandling, forebyggelse osv. samt at WHO stiller en række værktøjer til rådighed for landene.

Læs mere her om WHO's udmelding og om begrebet Public Health Emergency of International Concern, PHEIC..

Danmark følger allerede anbefalingerne

Danmark har fulgt abekoppeudbruddet tæt, fra det først blev beskrevet og siden det første tilfælde i Danmark blev konstateret 23. maj 2022.

Der er således systemer på plads til diagnosticering af abekopper, overvågning, behandling, vaccination, oplysning mv. Sundhedsstyrelsen har udgivet retningslinjer for håndtering af abekopper i Danmark, sidst revideret 12. juli 2022.

At abekopper er erklæret en PHEIC af WHO får således ikke umiddelbar mærkbar effekt for Danmark, idet de danske sundhedsmyndigheder i forvejen lever op til disse anbefalinger.

Men området følges naturligvis tæt i samarbejde med andre landes sundhedsmyndigheder.

Situationen i Danmark

Siden det første tilfælde den 23. maj 2022 er der konstateret i alt 60 tilfælde i Danmark.

Der er altovervejende tale om i forvejen raske mennesker og altovervejende om mænd, der har sex med mænd (MSM). Sygdommen kan være generende gennem blære- og sårdannelse, der kan give lokale smerter, samt feber og lymfeknudesvulst. De små blærer og sår ses typisk omkring kønsdele og anus.

Nogle af de påviste abekoppevirus-prøver i Danmark er blevet undersøgt nærmere ved hel-genomsekventering. Undersøgelserne viser, at disse virus er af samme stamme (den vestafrikanske stamme) som de, der ses i andre lande i forbindelse med dette udbrud.

Der er således ikke tegn på flere underudbrud, men snarere ét samlet udbrud.

Læs mere om abekopper her.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI