Polio er stadig en trussel mod den globale sundhed

Der har i 2022 været smitte med poliovirus til flere vestlige lande, som ellers har været poliofri i årtier. Smittespredningen understreger vigtigheden af, at vi sikrer en fortsat høj tilslutning til det danske vaccinationsprogram.

Der er i løbet af sidste år blevet konstateret en usædvanlig smittespredning med poliovirus. Flere lande i kendte risikoområder har oplevet en stigning i tilfælde af polio forårsaget af enten vild poliovirus eller af vaccinefremkaldt poliovirus, men i 2022 er også er påvist spredning med vaccinefremkaldt poliovirus til flere vestlige lande.

WHO’s krisekomité har også på sit seneste møde besluttet, at den globale poliosituation stadig udgør en folkesundhedsmæssig krise af international betydning (en såkaldt PHEIC), en status som komiteen nu har opretholdt siden 2014.

”Poliosituationen i verden med nylig spredning til vestlige lande, som har været poliofri i årtier, understreger vigtigheden af, at vi sikrer en fortsat høj tilslutning til det danske børnevaccinationsprogram”, siger Peter Henrik Andersen, der er afdelingslæge og afsnitsleder i afdeling for infektionsepidemiologi og forebyggelse på Statens Serum Institut. Han tilføjer:

”Et særligt opmærksomhedspunkt er de børn, der er indrejst til andre lande, og som skal tilpasses det danske program, så de bliver fuldt opdateret på alle vacciner, samt voksne, der ikke er fuldt vaccinerede mod polio”.

Fuld vaccination omfatter mindst fire poliovacciner for børn på fem år og derover samt for voksne. Spædbørn bør – om muligt – have fået mindst to polioholdige vacciner inden rejse til lande med risiko for smitte med polio. Børn under 18 år kan vaccineres gratis som en del af børnevaccinationsprogrammet, mens voksne selv skal betale for denne rejsevaccination.

Bliv revaccineret inden rejsen

På grund af poliosituationen har myndighederne med afsæt i det internationale sundhedsregulativ (IHR) en række krav og anbefalinger om vaccination og revaccination mod polio, hvis man enten kommer fra et polioramt land eller rejser til et sådant land.

Vild polio eller vaccinefremkaldt polio af type 1 (VDPV1) eller 3 (VDPV3)

WHO kræver aktuelt vaccination/revaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig fire uger eller mere i Afghanistan, Pakistan, Den Demokratiske Republik Congo, Madagaskar, Malawi, Mozambique eller Israel, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end ét år siden.

De danske myndigheder anbefaler revaccination inden afrejsen fra Danmark, hvis man rejser til et af de ovennævnte syv lande under hensyn til WHO’s kriterier. Vaccinationen bør dokumenteres skriftligt, fx i det internationale vaccinationsbevis.

Vaccinefremkaldt polio af type 2 (VDPV2)

WHO anbefaler vaccination/revaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig fire uger eller mere i Afghanistan, Algeriet Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun , Canada (SSI anbefaler dog kun dette for rejsende til Montreal), Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Egypten, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopien, , Ghana, Guinea, Indonesien, Israel, Mozambique, Niger, Nigeria, , Senegal, , Somalia, Sudan, Togo, Storbritannien inklusive Nordirland (SSI anbefaler dog kun dette for rejsende til London), USA (SSI anbefaler dog kun dette for rejsende til New York), Yemen, og Zambia, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end ét år siden.

De danske myndigheder anbefaler revaccination inden afrejsen fra Danmark, hvis man rejser til et af de ovennævnte 28 lande under hensyn til WHO’s kriterier. Vaccinationen bør dokumenteres skriftligt, for eksempel i det internationale vaccinationsbevis.

Øvrige lande

Ved rejser til lande hvor der efter tidligere påvisning i en fastsat periode ikke har været påvist tilfælde af vild- eller vaccinefremkaldt polio, eller hvor landet vurderes at være i risiko for re-introduktion af VPV1 eller VDPV, bør alle rejsende være fuldt vaccineret mod polio.

Dette gælder aktuelt for rejsende til følgende lande: Congo, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Iran, Liberia, Mauretanien, Sierra Leone, Sydsudan, Tadsjikistan, Uganda og Ukraine
Hvis man har fulgt det danske børnevaccination eller har modtaget en tilsvarende antal poliovacciner i et andet land, regnes man for fuldt vaccineret mod polio.

Vaccinefremkaldt polio i 33 lande

Den vaccinefremkaldte polio forårsaget af vaccinederiverede poliovirus af type 1, VDPV1, er påvist i fire afrikanske lande, og i Israel er der påvist ét tilfælde med type 3, VDPV3. Disse lande er derfor underlagt særlige krav om vaccination (se nedenfor). 

Hvordan kan vaccinen føre til polio?

Poliovaccinen kan i sjældne tilfælde føre til smitte med polio. Det kan ske, når man bruger poliodråber som vaccine. Dråberne indeholder levende, men svækket poliovirus, der passerer gennem tarmen på de vaccinerede.

Ved manglende hygiejne kan det så smitte videre til andre – især hvis vaccinetilslutningen ikke er høj det pågældende sted. Og undervejs – ved vedvarende cirkulation i et område - kan virus ændre sig fra svækket til aktiv igen, så dem der smittes kan være i risiko for udvikle polio. Dette ser dog ikke ud til at kunne ske, hvis man allerede er vaccineret mod polio, men man vil eventuelt kunne smitte videre til andre.

Denne form for polio-virusstammer kaldes ”vaccinederiveret poliovirus” (VDPV). De kan så findes som enten VDPV1, VDPV2 eller VDPV3. De tre typer svarer til de tre oprindelige poliovildtypevirus, som vaccinerne er lavet på baggrund af.

Danmark har ikke anvendt den levende svækkede vaccine (”poliosukker”) siden 2004.

Derudover er der i 2022 påvist udbrud med type 2, VDPV2, i flere nye lande. Dermed er der påvist poliosygdom grundet VDPV2 i 28 lande i verden i løbet af 2022, og disse lande er derfor også omfattet af særlige anbefalinger om vaccination (se ovenfor).

Den internationale langdistancespredning af VDPV2 mellem Jerusalem, London, New York og Montreal har afsløret et nyt risikofænomen, dvs. smitte med vaccineafledte poliovirus i undervaccinerede dele af befolkningen, som anvender inaktiverede poliovacciner (IPV), og som derfor mangler den tarmslimhindeimmunitet, som den orale, levende svækkede vaccine giver. I Canada ser det ud til, at import uden lokal transmission fandt sted i august 2022 og kun blev påvist i spildevand på dette tidspunkt, mens efterfølgende tests har været negative.

Vild polio

I 2022 blev der påvist 22 tilfælde af den oprindelige vilde poliovirus type 1 (VPV1) i Afghanistan og Pakistan. Disse to lande har aldrig været erklæret poliofri, og antal tilfælde steg fra fem tilfælde i 2021. Det højere antal i 2022 skyldes delvis en forbedret overvågning, hvor personer i flere områder bliver testet, og at der testes hyppigere. WHO oplyser, at der ikke har været nogen bekræftede tilfælde af VPV1 i Afghanistan siden den 29. august 2022, og (fraset ét enkelt tilfælde i februar 2023) ikke i Pakistan siden den 15. september 2022, hvilket vurderes som fremskridt i udryddelsen af polio, selv om der stadig er blevet påvist positive miljøprøver i de første tre måneder af 2023.

Selvom alle områder i begge lande principielt er fuldt tilgængelige under vaccinationskampagner, er der områder med både civil usikkerhed og afvisning af vaccination med et deraf følgende højt antal uvaccinerede børn især i det sydlige Afghanistan.

Derudover blev påvist fire tilfælde af vild poliovirus type 1 i det afrikanske land Mozambique. Desuden blev der påvist et enkelt tilfælde i Malawi i november 2021. Disse tilfælde kan alle føres genetisk tilbage til Pakistan.

Dermed har i alt fire lande påvist polio grundet vild poliovirus i løbet af 2022. Disse lande er derfor også omfattet af særlige krav om vaccination (se ovenfor).

 

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI