Det danske beredskab for at forebygge smitte med den nye coronavirus i Danmark skrues op

Epidemiens hastighed i Kina har fået Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og –kontrol (ECDC) til at justere sine anbefalinger. Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen skærper derfor beredskabet for at forebygge coronasmitte i Danmark. Som epidemien udvikler sig i Kina får man samtidig mere viden om sygdommen. Meget tyder således på, at ny coronavirus ikke er så dødelig som SARS og MERS.

Billede af coronavirus 01

Udbruddet med den nye coronavirus i Kina udvikler sig fortsat. Det har fået Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og –kontrol (ECDC) til at justere sine anbefalinger. Hvilket igen har fået Statens Serum Institut (SSI) og Sundhedsstyrelsen (SST) til at skærpe beredskabet for at forebygge smitte med den nye coronavirus i Danmark. Samtidig tyder meget på, at den nye virus ikke er så dødelig som SARS og MERS.

”Meget tyder på, at den nye coronavirus udvikler sig anderledes, end det man frygtede til at begynde med. Mange af de tilfælde, der er set i Europa, har haft mildere symptomer. De er blevet isoleret af hensyn til smittefare, men ikke fordi, de var så syge, at det krævede, at de blev indlagt”, siger faglig direktør Kåre Mølbak fra SSI.

SSI vil fortsat følge meget tæt med i udviklingen af udbruddet af ny coronavirus, og være opdateret på den nyeste viden om ny coronavirus og sygdommen. Ny coronavirus spreder sig stadig hastigt i Kina.

”Det helt centrale i vores strategi for at forhindre smittespredning er, at vi hurtigt opdager og isolerer smittede personer, og opsporer personer, de kan have været i kontakt med, mens de var smittefarlige”, siger Søren Brostrøm, direktør for SST. Han tilføjer:

"Vi vil i de kommende dage sende opdaterede retningslinjer ud, så alle led i sundhedsvæsen og beredskab ved, hvad de nu skal være opmærksom på."

De nye retningslinjer fra SST vil konkret opdatere kriterierne for at mistænke coronasmitte, og anvisningerne for håndtering af patienter og kontakter, så det matcher nyeste viden om sygdom, smitterisiko m.v. SST vil også, i dialog med fagfolk, sygehuse, beredskab og andre myndigheder, vurdere om de eksisterende planer og kapaciteter for håndtering af udbrud, karantænefaciliteter m.v. er tilstrækkelige, eller om der er behov for opskalering.

“Vi skruer også endnu mere op for vores informationsindsats, så personale og rejsende i lufthavne, myndigheder, institutioner og selvfølgelig borgerne får endnu bedre adgang til viden om, hvad de selv kan gøre”, afslutter Søren Brostrøm. Han understreger, at misinformation og misforståelser kan skabe unødig uro og panik, og at SST derfor også vil fortsætte den gode dialog med medier og fagfolk om balanceret formidling.

Læs mere

Statens Serum Instituts og Sundhedsstyrelsens Spørgsmål og svar om ny coronavirus

Statens Serum Instituts udbrudsside om ny coronavirus

ECDC temaside om ny coronavirus

Udviklingen i udbruddet

Af de 427 registrerede dødsfald blandt smittede med ny coronavirus er der ind til videre kun et tilfælde udenfor Kina. Som udbruddet udvikler sig, får vi gradvis mere viden om sygdommen, og meget tyder på, at personer med coronasmitte – i modsætning til f.eks. SARS – ofte kun har milde symptomer, og at dødeligheden er lavere end SARS, formentlig kun få procent, særligt hos ældre og kronisk syge.

Udbruddet er stadigt koncentreret omkring millionbyen Wuhan i Hubeiprovinsen. De internationale sundhedsmyndigheder vurderer imidlertid, at der kan være smittespredning i hele Kina, selvom omfanget ikke kendes. Udbruddet udvikler sig hastigt i Kina, og antallet af registrerede tilfælde må formodes at stige, særligt i Kina, bl.a. i takt med bedre adgang til diagnostik. Men der kan også i Kina være smittede med ny coronavirus, som ikke kommer i kontakt med sundhedsvæsenet, og derfor ikke bliver undersøgt, så det reelle antal af smittede kan være højere end de indrapporterede tal.

De fleste tilfælde af smittede i lande uden for Kina er indrejste med forbindelse til Wuhan. Der er dog set enkelte tilfælde af person-til-person smitte bl.a. i Sydtyskland.

Risikovurdering

Fordi udbruddet spreder sig i Kina, må man – på trods af, at udrejse og trafik fra Kina er blevet stærkt begrænset – forvente at se flere importerede tilfælde i lande udenfor Kina. ECDC har derfor justeret sin risikovurdering for rejserelaterede tilfælde i Europa, så den nu betegnes som “moderat til høj”.

Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen vurderer på den baggrund, at sandsynligheden for at se rejserelaterede tilfælde i Danmark nu må betegnes som moderat. Men der kan ligesom i vores nabolande komme et eller flere tilfælde i den nærmeste tid.

Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat, at sandsynligheden for, at vi i Danmark ser smittespredning fra person-til-person, er lille, da vi i Danmark har et velfungerende beredskab og sundhedsvæsen, der handler hurtigt ved mistanke om smittede med ny coronavirus, både i forhold til undersøgelse af den enkelte og i forhold til opsporing af mulige kontakter.

Kåre Mølbak

Kontakt

Kåre Mølbak, Professor, Ekspert, Direktionen / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32683157 @. krm@ssi.dk Se profil