Fund af influenza fra svin hos en borger i Danmark

Statens Serum Institut (SSI) har for nyligt påvist et tilfælde af influenza hos en borger i Danmark med en virusvariant, der formentlig stammer fra svin. Borgeren arbejder på et dansk svineslagteri. Der var tale om et alvorligt sygdomsforløb hos en i øvrigt rask person. Alt tyder på, at der er tale om et enkeltstående smittetilfælde. Det skønnes ikke, at der er smitterisiko mellem mennesker.

Billede af smågris

En dansk borger har fået påvist svineinfluenza.

Fundet skete via den nationale influenzaovervågning på Statens Serum Institut (SSI).

Prøven blev taget i slutningen af november 2021, hvor patienten blev indlagt på hospitalet nogle dage med akut opstået alvorlig sygdom. Patienten blev nøje undersøgt, og det eneste, man fandt, var influenzavirus, der blev påvist i en prøve fra luftvejene.

Ved en nærmere analyse af det pågældende influenzavirus fra prøven fandt man ud af, at det drejer sig om et virus, der hidtil kun er påvist i svin.

Enkeltstående tilfælde

Der er ikke kendskab til yderligere relaterede tilfælde i Danmark. Og der er heller ikke ved laboratorieovervågningen blevet påvist andre tilfælde med dette virus.

Det vurderes, at patienten er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde på et dansk svineslagteri.

Endvidere skønnes det ikke, at der ikke er risiko for yderligere smitte mellem mennesker.

Lignende virus påvist i tre besætninger i 2021

I den nationale overvågning af influenza hos svin har man påvist svineinfluenza der i høj grad ligner det virus, man nu har fundet hos den smittede borger, i tre svinebesætninger i Danmark tidligere i 2021.

Det er kendt at svineinfluenzavirus findes i danske svinebesætninger.
I starten af 2021 blev der også fundet et tilfælde af smitte med svineinfluenzavirus hos en dansk borger. Det nye tilfælde har dog ikke noget med det tidligere tilfælde at gøre.

Arbejder på at klarlægge forløbet

SSI er nu i gang med at samle yderligere oplysninger ind for nærmere at klarlægge det kliniske forløb og smittemåden.

SSI vil fortsætte med at overvåge forekomsten af disse typer af influenzavirus. Både hos danske patienter og som del af overvågningen af influenzavirus i danske svinebesætninger.

Der er lige nu et tæt samarbejde i gang om den pågældende smitteepisode mellem de danske sundhedsmyndigheder og de veterinære myndigheder. Samtidig er WHO og de europæiske sundhedsmyndigheder er blevet informeret. 

DK-VET's rolle i forhold til influenza hos svin

  • DK-VET er et konsortium mellem Statens Serum Institut (SSI) og Københavns Universitet
  • DK-VET analyserer prøver fra dyr for influenza og udfører overvågning af svineinfluenzavirus i danske svinebesætninger
  • Influenzalaboratoriet på SSI er sammen med Københavns Universitet nationalt laboratorium for influenza hos dyr og udfører laboratorieundersøgelserne i forbindelse med diagnostik, overvågning og beredskab for influenza i Danmark. Herunder også detaljerede karakteriseringer af virus.

 

 

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI