Dansk listeriaudbrud kædet sammen med tilfælde i Europa

Et dansk udbrud med listeria fra i sommer, der skyldtes importeret laks, har nu vist sig at være af samme type som prøver fra Frankrig.

I august var der i Danmark et udbrud med listeria. Det lykkedes heldigvis relativt hurtigt at opdage udbruddet og påvise at smitten skyldtes koldrøget laks. Laksen blev derefter trukket tilbage fra butikkerne, og kun få mennesker blev syge. Se tidligere nyhed om dette.

Nu har det vist sig, at laks fra samme firma med samme listeriabakterie også har været solgt i Frankrig. Det er beskrevet i en artikel, der netop er udkommet i det europæiske epidemiologiske tidsskrift EuroSurveillance.

Normalt er det vanskeligt at konstatere en sammenhæng mellem inficerede patienter og forurenede madvarer i forskellige lande, men ved brug af hel-genom-sekventering har det alligevel vist sig muligt. Med denne metode bestemmes den totale rækkefølge af listeria-bakteriernes DNA-kode, hvilket giver mulighed for med stor præcision at sige, om listeria-bakterierne er ens eller ej – og derved, om de kommer fra den samme smittekilde.

Produkterne i Danmark og Frankrig var produceret af den samme producent i Polen. Både i Danmark og Frankrig blev de implicerede produkter tilbagekaldt fra markedet. Der har tilsyneladende også været patienter i andre europæiske lande, og dette undersøges nu yderligere.

Læs mere i den videnskabelige artikel i EuroSurveillance:
Cross-border outbreak of listeriosis caused by cold-smoked salmon, revealed by integrated surveillance and whole genome sequencing (WGS), Denmark and France, 2015 to 2017

Forskningsnyhed Listeria 01
Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil