Bred overvågning af zoonoser i Danmark

Risikoen for, at fluer kan sprede MRSA og mink kan smitte mennesker med coronavirus, viser nødvendigheden af en robust zoonoseovervågning, der også genererer solide data om ikke-fødevarebårne zoonoser. Læs årsrapporten om zoonosesituationen i Danmark for 2020.

Zoonoser er sygdomme, der kan overføres fra dyr til mennesker. For at forebygge og bekæmpe forekomsten af zoonoser, er det nødvendigt at vide, hvilke dyr og fødevarer, der er de vigtigste kilder til sygdomme hos mennesker.

Danmark har et veludviklet system til at overvåge udviklingen i forekomsten af fødevareoverførte zoonoser i hele jord-til-bord kæden. Overvågningen genererer dog også solide data om ikke-fødevareoverførte zoonoser i Danmark.

Fluer kan bære MRSA vidt omkring

DTU Fødevareinstituttet har sammen med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen netop udgivet årsrapporten over forekomsten af zoonoser i Danmark i 2020. Den indeholder data fra et dansk studie, der viser, at fluer formentligt kan bringe smitte med MRSA fra en smittet grisestald til andre stalde eller private hjem.

I alt 27% af de husfluer og 7% af de stikfluer, som forskerne fra Københavns Universitet fangede i én svinebesætning over flere uger i forbindelse med studiet, var smittebærere. De bar i mange tilfælde levende smitte i to døgn efter, de blev fanget.

Fordi de kan flyve meget langt i den tid, kan de potentielt bære smitte til andre besætninger – eller sågar private hjem, eftersom 2/3 af Danmarks boligområder ligger under tre kilometer fra et svinebrug.

Studiet har ikke specifikt undersøgt, om fluerne er i stand til at smitte nye svin eller mennesker. Det dokumenterer altså ikke, at fluerne rent faktisk kan overføre smitte til nye værter, selvom det nu er bevist, at de kan nå frem til steder med andre dyr og mennesker, mens de bærer levende smitte.

Mink og mennesker

Rapporten beskriver også den danske indsats for at overvåge, inddæmme og kontrollere smitte mellem mink og mennesker under coronaepidemien.

I efteråret 2020 viste det sig, at mink var modtagelige over for SARS-CoV-2 virus. Danmark var på det tidspunkt verdens største producent af minkskind. Overførslen af virus direkte fra mink til mennesker samt muligheden for, at virus kunne mutere på sin vej gennem minkpopulationen, blev vurderet som en trussel for den danske folkesundhed.

Det zoonotiske aspekt og forløbet af SARS-CoV-2-udbruddet i mink har skabt et øget fokus i Danmark på overvågning og håndtering af zoonoser, der ikke er fødevarebårne.

Læs mere

Årsrapporten præsenterer en stor mængde af de data, som myndighederne og industrien i Danmark samler om forekomsten af zoonoser i foder, dyr, fødevarer og mennesker. Mange af tabellerne indeholder datasæt, der strækker sig over mere end ti år. De giver på den måde mulighed for at følge tendenser over tid.

Se hele rapporten på DTU Fødevareinstituttets website: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2020 (pdf). Det er også muligt at få tilsendt rapporten ved at kontakte Vibeke Dybdahl Hammer, vdha@food.dtu.dk.

Kontakt

Afdelingschef Tyra Grove Krause, tgv@ssi.dk, tlf. 3268 8613
Seniorforsker René Bødker, rebo@sund.ku.dk, tlf. 2547 6974
Akademisk medarbejder Channie Kahl Petersen, ckpe@food.dtu.dk, tlf. 9351 1978

One Health-tankegangen

Det er blevet tydeligt, at menneskers, dyrs og vores fælles miljøsundhed og velfærd ikke kan sikres i det lange løb, med mindre vi håndterer dem samlet. Samarbejde på tværs af forskellige sektorer er nødvendigt, fordi én enkelt fagdisciplin eller organisation ikke kan tackle de udfordringer, verden står overfor som f.eks. opståen af nye sygdomme, der kan true både mennesker og dyrs sundhed.

Det er grundtanken bag One Health-tilgangen, hvor indsigt i sammenhængen mellem omgivelserne og sygdomme hos mennesker og dyr kan anvendes til at forebygge og bekæmpe infektionssygdomme og sygdomme forårsaget af kemiske forureninger.