Både børn og ældre har gavn af de nationale vaccinationsprogrammer som fx det danske børnevaccinationsprogram og det årlige tilbud om influenzavaccination til personer over 64 år.

Både børn og ældre har gavn af de nationale vaccinationsprogrammer som fx det danske børnevaccinationsprogram og det årlige tilbud om influenzavaccination til personer over 64 år.

Vaccination

Vaccination mod smitsomme sygdomme er en af grundpillerne i det danske infektionsberedskab. Via de nationale vaccinationsprogrammer tilbydes befolkningen beskyttelse mod en række alvorlige sygdomme.

Vaccination mod covid-19

På covid19.ssi.dk har vi samlet information om covid-19 herunder også information om vaccination mod covid-19.

Man kan, af hensyn til forskellige bivirkningsprofiler, vælge at adskille covid-19-vaccinen og andre vacciner, fx HPV- eller kighostevaccination af gravide, med et interval på 7 dage. Dette er dog ikke et krav, og covid-19-vaccinerne kan gives med hvilket som helst interval til andre vacciner.

Det danske børnevaccinationsprogram er et tilbud til alle børn om gratis vaccination mod ti infektionssygdomme.

Vaccinationer forebygger sygdomme, som kan være alvorlige for barnet. For nogle børnesygdomme gælder, at de er meget smitsomme, og at næsten alle børn vil få sygdommene på et eller andet tidspunkt, hvis de ikke er vaccinerede. Dette gælder for mæslinger, fåresyge, røde hunde og kighoste.

Influenza er en virusinfektion, der rammer luftvejene. Alle mennesker kan få influenza, men særligt ældre over 65 år, gravide og personer med kroniske sygdomme er i højere risiko for et alvorligt forløb af sygdommen. Vaccination nedsætter ikke kun risikoen for at blive smittet med influenza, men også risikoen for indlæggelse og død som følge af influenza, hvis man alligevel skulle blive smittet med influenza på trods af vaccination. Læs mere om vaccination mod influenza.

Under rejsevaccination er beskrevet hvilke vaccinationer og evt. forebyggelse mod malaria, Statens Serum Institut anbefaler ved rejser til udlandet.

Alle vacciner kan give bivirkninger herunder allergiske reaktioner.

Efter eksposition for visse sygdomsfremkaldende organismer er det muligt at begynde en forebyggende behandling. Forebyggende behandling - postekspositionsprofylakse - vil nedsætte risikoen for at blive inficeret og for at udvikle sygdommen.

Visse risikogrupper er i øget risiko for at blive smittet med infektionssygdomme, som kan forebygges ved vaccination. Denne øgede risiko kan skyldes alder, erhvervseksposition, medicinske tilstande, personer med særlig risiko i forbindelse med influenzasmitte. Ligeledes kan visse personer være i øget risiko for at blive smittet med infektionssygdomme under ophold i udlandet, eller der kan være specifikke krav relateret til pilgrimsrejsende til Saudi-Arabien og udvekslingsophold til USA.

Under injektionsteknik beskrives hvordan vacciner gives korrekt. I vaccineleksikon er der en beskrivelse af alle de vacciner SSI leverer, herunder de vacciner der anvendes i børnevaccinationsprogrammet og influenza- og rejsevacciner.

Temaer

Dine vaccinationer på sundhed.dk
På sundhed.dk kan du se en oversigt over dine vaccinationer - og selv registrere vacciner der evt. mangler på oversigten.
Hvis du har børn, der er født efter maj 2004, kan du også se deres vaccinationer.

Dine vaccinationer på sundhed.dk

På sundhed.dk kan du se en oversigt over dine vaccinationer - og selv registrere vacciner der evt. mangler på oversigten.

Hvis du har børn, der er født efter maj 2004, kan du også se deres vaccinationer.