Influenzavaccination beskytter både mor og barn

Når en gravid kvinde bliver influenzavaccineret, beskytter vaccinen både hende selv og hendes barn mod sygdommen.

Gravid kvinde

Gravide kvinder er blandt de risikogrupper i Danmark, som får tilbudt en gratis influenzavaccine. Men virker den så?

Ja, det gør den, lyder konklusionen i et nyt effektivitetsstudie, som Statens Serum Institut (SSI) har gennemført. Resultaterne af studiet er netop blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Internal Medicine.

Læs artiklen i Journal of Internal Medicine

Brug for et dansk studie

Gravide kvinder har en øget risiko for komplikationer, hvis de får influenza. Derfor anbefaler verdenssundhedsorganisationen WHO, at alle gravide tilbydes influenzavaccination. Siden 2010 har gravide danske kvinder derfor fået tilbud om gratis influenzavaccination.

”På trods af at vi længe har kendt til den beskyttende effekt af influenzavaccination generelt, er effekten i gravide ikke undersøgt specifikt i ret mange studier. Der fandtes godt nok en lille håndfuld studier fra lavindkomstlande, hvor der var lavet lodtrækningsforsøg, som viste, at vaccinen beskytter både moderen og deres nyfødte barn i op til seks måneder.”

”Men man kan ikke uden videre overføre resultaterne til danske forhold. Blandt andet fordi gravides helbred og levestandard er bedre her i landet, og fordi der i tropiske lande er influenza hele året rundt. Derfor var der brug for et studie baseret på danske kvinder”, siger postdoc Ditte Mølgaard-Nielsen fra SSI, der er en af forskerne bag det nye studie.

Laboratoriebekræftet influenza

Forskerne har hentet deres data i de mange danske sundhedsregistre. I alt kunne de finde 351.000 kvinder, der havde været gravide fra oktober 2010 til december 2016. Heraf blev cirka 1.000 gravide kvinder testet for influenza, hvoraf 367 var positive.

Sideløbende blev 7.674 børn under seks måneder testet for influenza. Her var 460 smittet med enten influenza A eller B.

”Den store styrke i disse tal er, at der er tale om, at man via laboratorietests har bekræftet, at de pågældende havde influenza. Derfor kan vi sige helt sikkert, at de var smittet”, siger Ditte Mølgaard-Nielsen.

64% lavere risiko hos gravide

Undersøgelsen viste klart, at influenza-vaccinen virker.

”Vi kan se, at kvinder, der blev influenzavaccineret under graviditeten, havde 64% lavere risiko for at blive syge med influenza i forhold til dem, der ikke blev vaccineret. Og spædbørn af vaccinerede mødre havde 57% lavere risiko for at blive syge med influenza i forhold til spædbørn født af mødre, der ikke var vaccineret”, uddyber Ditte Mølgaard-Nielsen

Resultaterne giver nyttig ny viden

”De influenzavacciner, vi har nu, kan først gives fra seks måneders alderen og altså ikke til spædbørn. I Danmark anbefaler man primært at beskytte gravide ved at tilbyde dem vaccination, og nu har vi så bekræftet, at vaccinen beskytter både mødrene og deres spædbørn”, siger Ditte Mølgaard-Nielsen.

Virkningen hos spædbørn kan både skyldes, at de får overført antistoffer fra moderen samtidigt med, at moderens risiko for at blive syg og smitte sit barn efter fødslen er mindre, når hun er vaccineret.