Målgruppe 6 er nu blevet inkluderet i overvågningen af covid-19 vaccination

I Danmark er hele 10% nu vaccineret mod covid-19 og over 4% er færdigvaccineret. Statens Serum Institut overvåger vaccinationsindsatsen og inkluderer nu pårørende til personer i særlig øget risiko i den daglige opgørelse.

Billede af injektionssprøjte til vaccination 01

På Statens Serum Instituts hjemmeside kan man finde fakta om, hvordan det går med vaccinationsindsatsen mod covid-19.

Disse tal bliver hver dag publiceret i et interaktivt vaccinations-dashboard, samt i en tillægsrapport, hvor man kan følge vaccinationen af Sundhedsstyrelsens prioriterede målgrupper.

Oversigten over vaccinering af målgrupper kan findes her.

Adgang til endnu flere tal

Der bliver løbende tilføjet nye målgrupper til tillægsrapporten. Det sker i takt med, at der bliver åbnet op for vaccinering af de pågældende målgrupper, og når disse målgrupper kan opgøres via registre og indmeldinger.

I uge 8 blev der føjet tal til for målgruppe 5: Udvalgte personer, der har særlig øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19. I denne uge er der tilføjet tal for yderligere en målgruppe, nemlig målgruppe 6: Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.

Vigtigt at vaccinere gruppe 6

Tal for målgruppe 6 kan findes i tillægsrapporten fra i dag. Den nye tilføjelse til pdf’en betyder, at man nu kan se, hvordan det går med vaccination af målgruppe 1 til og med 6 ud af de 10 målgrupper.

”Der er allerede 66 % af personer med særlig øget risiko (målgruppe 5), der har sagt ja til den første vaccination. For at beskytte denne gruppe så godt som muligt, er det vigtigt at deres nære kontakter og pårørende også vaccineres. Derfor er det godt at se, at målgruppe 6 begynder at tage imod tilbuddet.” siger konstitueret afdelingschef Palle Valentiner-Branth fra SSI.

En stor del af målgruppe 1 til 4 har påbegyndt vaccination

Vaccination i de forskellige målgrupper skrider fremad. Der er mange plejehjemsbeboere, der er blevet vaccineret mod covid-19 (målgruppe 1). Hele 93% af plejehjemsbeboerne er således begyndt på vaccination og 87% er færdigvaccineret.

For de andre målgrupper er der også en stor del, der har påbegyndt vaccinationen. Det gælder for 81% af de 65+ årige, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje (målgruppe 2), og 90% af de 85+ årige (målgruppe 3), mens henholdsvis 66% og 65% i de to målgrupper er færdigvaccineret.

Social- og sundhedspersonale (målgruppe 4) er en større gruppe, der skal vaccineres. Indtil videre er 61% begyndt på et vaccineringsforløb, mens 24% er færdigvaccineret.

Status på målgruppe 5 og 6

Målgruppe 5 er udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19. Der er indtil videre 66% af målgruppe 5, der er har påbegyndt et vaccinationsforløb.

Endelig er der målgruppe 6, der består af udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19, eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson. For målgruppe 6 er der 16 %, der er begyndt på et vaccinationsforløb.

”Det næste skridt er at få tilbudt vaccination til målgruppe 7 og 8. Det vil sige de 75-84 årige. Det er en vigtig gruppe at få vaccineret, og vi håber, at vi kommer til at se samme tilslutning til vaccinen for de to målgrupper, som vi har set for målgruppe 1-6”, siger Palle Valentiner-Branth fra SSI.

Når vaccination af målgruppe 7 og 8 starter, bliver de inkluderet i de daglige tillægsrapporter.

Her kommer tallene fra

Ligesom SSI’s normale overvågning af vaccinationer i Danmark sker overvågningen via Det Danske Vaccinationsregister (DDV). Her kan SSI følge med i, hvor mange personer der har fået én eller to vaccinationer mod covid-19.

Du kan se mere om SSI’s overvågning af epidemien på covid19.ssi.dk/overvagningsdata.

Kontakt

For yderligere information kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på 22601123 eller presse@ssi.dk.