Vurdering af det aktuelle smittetryk i Danmark i forhold til COVID-19 den 23. marts 2020

Hvis de nuværende foranstaltninger i samfundet fortsætter ud over den 30. marts vil  reproduktionstallet – altså det antal mennesker, som hver smittet bærer smitten videre til – kunne reduceres med 30-50%. Sådan vurderer Statens Serum Institut.

For halvanden uge siden den 12. marts skiftede Danmark strategi i forhold til coronavirus-udbruddet fra inddæmningsstrategi til afbødningsstrategi. I den forbindelse gik man over til især at teste patienter i forbindelse med indlæggelse på sygehus eller visitering hertil.

Efter strategiskiftet er antallet af dagligt bekræftede tilfælde steget fra 33 påviste sygdomstilfælde, der fik taget en prøve den 13. marts, til 83 tilfælde den 18. marts 2020.

Det må antages, at næsten alle af disse patienter er blevet smittet før regeringen og sundhedsvæsenets indsatser blev implementeret. Dermed repræsenterer det en udvikling i epidemien, før afbødningen er trådt i kraft.

En udregning af smittetrykket i denne periode viser, at tallet for spredningspotentialet (reproduktionstallet) nu er cirka 2,1. Det betyder, at hver patient i gennemsnit bærer smitten videre til 2,1 personer. Dette estimat er på linje med den eksisterende viden for COVID-19.

Hold fast i tiltag

Til grund for Sundhedsstyrelsens prognose og vurdering af kapacitet i Danmark for intensiv terapi er udarbejdet en matematisk model baseret på data fra Italien.

Denne model er baseret på et reproduktionstal på 2,6, hvilket er større, men ikke er signifikant forskellig fra det estimat der nu er for Danmark (2,1). Dette er, som nævnt foroven, baseret på data fra den første uge efter afbødningsstrategien blev sat i kraft og repræsenterer smittespredningen i samfundet før regeringens tiltag.

Hvis den nuværende indsats fortsætter, er det Statens Serum Instituts vurdering, at reproduktionstallet vil kunne reduceres med 30-50%. Dette vil have en betydelig positiv effekt på den forventede belastning af sygehusene.

En forudsætning for dette er dog, at perioden med nedsat kontakt i samfundet forlænges ud over den 30. marts 2020. En anden forudsætning er, at befolkningens opmærksomhed på situationen fastholdes gennem foråret, således at de eksisterende råd og anbefalinger efterleves.

Estimeret smittetryk i Danmark

Estimeret smittetryk i Danmark. Grafen viser reproduktionstallet R estimeret fra prøvetagningsdato for indlagte patienter (data fra 26/2 – 16/3). Alle estimaterne er over 2, men faldende. Det seneste er 2,1 (95% sikkerhedsinterval 1,5 -2,8). Der er ikke taget hensyn til, at en del patienter er smittet i udlandet. Den grå zone markerer usikkerhed i estimatet.