Tre læger hædres med fornem forskerpris

Fritz Kauffmann-prisen uddeles til tre mikrobiologer, der har brugt deres viden til gavn for både den enkelte patient og folkesundheden.

Kauffmann-prisen 2018 01

Mandag den 5. november bliver en mærkedag for tre mikrobiologer fra hvert sit danske hospital. Her bliver overlæge dr. med. Henrik Carl Schønheyder (Aalborg Sygehus), overlæge dr. med. Inge Jenny Dahl Knudsen (Amager og Hvidovre Hospital) og overlæge Magnus Arpi (Herlev Hospital) nemlig hædret med Fritz Kauffmann-prisen.

Overrækkelsen af prisen sker mandag den 5 november i Jernesalen på Statens Serum Institut fra klokken 14.00-15.30. I forbindelse med overrækkelsen, vil der være videnskabelige oplæg fra de tre prismodtagere. Arrangementet slutter med en reception.

Foregangspersoner

Om baggrunden for at netop de tre får prisen, siger SSI’s direktør Mads Melbye:

"De tre mikrobiologer har været foregangspersoner, hvad angår at bruge mikrobiologiske data. Ikke alene til gavn for den enkelte patient, men også for at styrke folkesundheden."

Som eksempel nævner han den systematiske registrering af bakteriæmier. Andre eksempler er indsatsen for at fremme antimicrobial stewardship og kampen mod antibiotikaresistens.

"En del af arbejdet er udført i et samarbejde mellem de tre prismodtagere. Her har de ud fra deres tre forskellige fagprofiler suppleret hinanden. Det arbejde har inspireret andre danske forskere og praktikere. På den måde har de været med til at videreudvikle det klinisk, mikrobiologiske felt i Danmark, så det i dag fremstår som et speciale, der også omfatter public health mikrobiologi", siger Mads Melbye.

 

FAKTA OM KAUFFMANN-PRISEN 2018

Prisen uddeles af Fritz Kauffmanns Forskningsfond, og prismodtagerne vælges af fondens bestyrelse.

Fondens formål er at hædre forskningsindsatser inden for mikrobiologien. Det gælder især på områder, hvor professor dr. med. Fritz Kauffmann ydede sin indsats samt på områder, der er naturligt knyttet til disse eller en videreudvikling af dem.

Kauffmann-prisen er i år på 300.000 kroner. Heraf går de 150.000 kroner til Henrik Carl Schønheyder, mens Inge Jenny Dahl Knudsen og Magnus Arpri hver får 75.000.

FAKTA OM DE TRE PRISMODTAGERE

Henrik Carl Schønheyder

Overlæge dr. med. Henrik Schønheyder er klinisk mikrobiolog på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Aalborg. Han er også tilknyttet Aalborg Universitet som klinisk professor. Henrik Schønheyder har i sin karriere på fornemmeste vis forenet den klinisk mikrobiologiske forskning med epidemiologiske metoder. Her har han også vist interesse for de mere videnskabsteoretiske aspekter i epidemiologien. Hans forskningsinteresse omfatter især bakteriæmi samt andre invasive bakterielle infektioner. I den forbindelse har han gjort et enestående pionerarbejde for at etablere samarbejde mellem danske kliniske mikrobiologer med henblik på at opbygge systematisk registrering af bakteriæmier, blandt andet i form af DACOBAN (Danish Collaborative Bacteriaemia Network) som omfatter cirka en tredjedel af den danske befolkning. Henrik Carl Schønheyder har derudover været med til at opbygge den danske mikrobiologiske database MiBa og den automatiserede overvågning af sygehusinfektioner i HAIBA. Han har også gennem sin forskning og undervisning inspireret mange danske mikrobiologer og epidemiologer. På den måde har han været med til at bygge bro mellem dem teoretisk funderede epidemiologi og bakteriologi, lige som han i sit arbejde har været katalysator for samarbejdet mellem de danske mikrobiologer, så de i dag står meget samlet. Henrik Carl Schønheyders publikationsliste omfatter 449 publikationer. De er udkommet over en mere end 40 år lang periode fra 1977-2018.

Inge Jenny Dahl Knudsen

Overlæge dr. med. Inge Jenny Dahl Knudsen er klinisk mikrobiolog på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospitaler. Tildelingen af prisen skyldes i høj grad hendes store, modige og ihærdige arbejde for at udføre interventioner med det formål at styrke patientsikkerheden, nedbringe antallet af infektioner og bekæmpe antibiotikaresistens. Hendes forskning centrerer sig om indsatser mod antimikrobiel resistens, styrket infektionskontrol og udbrudsrespons samt vurdering af effekten af antimikrobiel behandling for udkommet af blandt andet bakteriæmi og urinvejsinfektioner. Inge Jenny Dahl Knudsen har en ledende rolle i bakteriæmigruppen under Task Force Forebyggelse af Hospitalsinfektioner i Region Hovedstaden og nu i det Nationale Lærings- og Kvalitetsteam omkring rationel brug af antibiotika. Tildelingen af prisen skyldes også hendes store indsats i uddannelsen af mikrobiologer. Her har Inge Jenny Dahl Knudsen blandt andet undervist i farmakodynamik og kinetik samt kritisk vurdering af "de gængse" behandlingsregimer. Inge Jenny Dahl Knudsens publikationsliste omfatter 106 publikationer. De er udkommet i årene 1987-2018.

Magnus Arpi

Overlæge Magnus Arpi er klinisk mikrobiolog på Herlev Hospital. Han startede sin forskning med at interessere sig for bakteriæmier og endocarditis samt diagnostik af disse alvorlige infektioner. Senere har en stor del af hans forskningsindsats været centreret omkring betydningen af antibiotikabehandling og resistensforhold. I de senere år har han arbejdet med implementering af antibiotic stewardship på flere danske sygehuse og i primærsektoren i Region Hovedstaden. Magnus Arpi har en ledende rolle i antibiotika indsatsgruppen under Task Force Forebyggelse af hospitalsinfektioner i Region Hovedstaden og nu i det Nationale Lærings- og Kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika. Magnus Arpi er medlem af Medicinrådets fagudvalg for antibiotika. Sammen med Inger Jenny Dahl Knudsen har han gennemført en stor og meget modig indsats med det formål at bringe forbruget af antibiotika ned på Region Hovedstadens hospitaler. Det er blandt andet sket gennem en markant reduktion i brugen af kritisk vigtige antibiotika. Magnus Arpis publikationsliste omfatter 131 publikationer. De er udkommet i perioden mellem 1984-2018.

FAKTA OM FRITZ KAUFFMANN

Fritz Kauffmann blev født i 1899 i Tyskland. Han blev uddannet til læge og arbejdede på Robert Koch Instituttet i Berlin fra 1923-1932. Herefter rejste han til Schweiz for at blive behandlet for tuberkulose på et sanatorium i Davos. Kauffmann var jøde og måtte i 1933 flygte til Danmark for at undslippe nazisterne og det voksende jødehad. Seruminstituttets daværende direktør Thorvald Madsen oprettede da pneumokokafdelingen og gjorde Kauffmann til dens første chef. Her arbejdede han med typebestemmelse af pneumokokker og udvikling af sera til at behandle alvorlige pneumokokinfektioner. Han startede også sit senere meget berømmede klassificeringsarbejde af salmonella bakterier på serologisk grundlag. I 1938 blev den Internationale Salmonella Central oprettet under ledelse af professor Fritz Kauffmann. Målet var en international standardisering og typning af de mere end 2.000 kendte salmonellatyper. Kauffmann måtte flygte igen under 2. Verdenskrig – denne gang til Sverige. Han kom dog tilbage igen til SSI efter krigen og fortsatte sit arbejde med typeklassifikation. Han døde i København i en alder af 79 år.