Bedre registrering af vaccinationer – men der er fortsat plads til forbedring

Statens Serum Institut (SSI) har undersøgt graden af underrapportering af 5-årsvaccinationen i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), samt årsager til manglende vaccination/registrering med vaccinen blandt børn i Københavns Kommune.

I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn vaccineres i henhold til Det danske børnevaccinationsprogram. Tilslutningen til programmet overvåges via Det Danske Vaccinationsregister. Tilslutningen er generelt høj, men varierer på tværs af vaccinerne, men også geografisk og i forhold til sociale forhold. Der er meget høj tilslutning til de vacciner, der gives tidligt i livet, mens tilslutningen til vaccinationer, der gives i 4-5-årsalderen er lavere. København er blandt de kommuner, der har lavest vaccinationsdækning, og 5-årsvaccinationen (revaccinationen mod difteri, tetanus, kighoste og polio) er en af de vaccinationer, der har den laveste tilslutning på 89 % ifølge DDV. Tidligere undersøgelser har vist, at noget af den lave dækning skyldes, at vaccinationerne ikke er registreret i DDV, selvom børnene reelt har fået den.

SSI har undersøgt graden af manglende registrering af 5-årsvaccinationen til DDV og beregnet en korrigeret vaccinationsdækning. Forældre til børn født i 2010 og bosat i København, der ikke var registreret med 5-årsboosteren blev bedt om at deltage i en spørgeundersøgelse for at afdække forhold af betydning for manglende vaccination.

Vi fandt en underrapporteringen i DDV på 2 procentpoint for 5-årsvaccinationen, mens underrapporteringen for de vacciner der bliver givet tidligere i barnets liv var lavere. En lignende undersøgelse fra 2013 fandt en underrapportering svarende til 3-4 procentpoint, dog for hele landet.

”Resultaterne tyder på, at lægerne er blevet bedre til at registrere vaccinationer i DDV sammenlignet med tidligere undersøgelser, og dette kan bl.a. forklares ved, at Statens Serum Institut siden 2014 har sendt påmindelsesbreve ved manglende vaccination/registrering af vaccination i DDV”, siger Palle Valentiner-Branth, sektionsleder SSI.

For børn, der ikke var vaccineret, var de hyppigste årsager forglemmelse (31 %), at forældrene ikke ønskede barnet vaccineret (26 %), og at familien var tilflyttere fra udlandet og ikke havde været opmærksomme på det danske vaccinationsprogram (17 %).

”Undersøgelsen viste også, at visse sociale og familiære forhold har betydning for om barnet er registreret med en 5-årsbooster i DDV”, forklarer Palle Valentiner Branth, sektionsleder SSI, ”Vi fandt, at børn i store familier, børn der bor alene med én af forældrene, eller hvor der ikke er fælles forældremyndighed samt børn med udenlandske forældre oftere ikke var registreret med vaccinen”.

”En stor del af forklaringen på hvorfor børn af udenlandske forældre havde højere risiko for ikke at være registreret ligger formentlig i, at barnet er vaccineret i udlandet og derfor ikke registreret i DDV”, siger Palle Valentiner-Branth.

Læs mere om undersøgelsen i EPI-NYT 20/2019

Palle Valentiner-Branth

Kontakt

Palle Valentiner-Branth, Afdelingschef, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
T. 32683269 @. pvb@ssi.dk Se profil