Influenzavaccination

Grundet den tekniske løsning bag indkaldelse til efterårets influenza vaccinationsindsats, er alle borgere i målgruppen indkaldt til vaccination med den samme influenzavaccine, Influvactetra. Ved vaccination i de regionale vaccinationscentre eller på apotek vil borgeren blive vaccineret med den influenzavaccine, der er tilgængelig på stedet.
Begge influenzavacciner, InfluvacTetra og VaxigripTetra, der bruges til den voksne målgruppe i år, er substituerbare. Læs mere i Vaccineleksikon om begge vacciner, samt se indholdsstoffer i vaccinernes produktresume.
Ved effektuering af vaccination skal det sikres, at den rigtige influenzavaccine registreres med det korrekte batchnummer. Vaccinenavn og batchnummeret findes på æsken.

Influenza er en sygdom, der skyldes smitte med en influenzavirus, hvor virusinfektionen primært rammer luftvejene.

Alle mennesker kan få influenza, hvor de fleste vil opleve en mild infektion. Men for nogle grupper kan influenza give et alvorligt sygdomsforløb, og kan i værste tilfælde være livstruende.

Det er muligt at forebygge influenza gennem vaccination. Vaccination nedsætter risikoen for at blive smittet, og nedsætter også risikoen for indlæggelse og død som følge af influenza, hvis man skulle blive smittet med influenza på trods af vaccination.

Det er særligt ældre over 65 år, gravide og personer med en række kroniske sygdomme og tilstande, som har øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Disse grupper tilbydes derfor gratis vaccination mod influenza. Desuden tilbydes børn i alderen 2-6 år også gratis vaccination mod influenza.

Influenzavaccination er særligt vigtigt, da influenza udgør en særlig risiko for mange af de samme mennesker, der også risikerer et alvorligt sygdomsforløb, hvis de får covid-19. Bliver man syg med begge sygdomme samtidig, kan sygdomsforløbet yderligere forværres.

Forekomsten af influenza varierer fra år til år, og virusinfektionen optræder hyppigst i perioden fra december til marts. I Danmark tilbydes gratis influenzavaccination til særlige risikogrupper derfor fra 1. oktober og frem til den 15. januar.

Se desuden nedenstående bekendtgørelse og vejledning i forbindelse med influenzavaccination.

Bekendtgørelse om gratis vaccination mod influenza og COVID-19 til visse persongrupper

Retningslinje for vaccination mod covid-19 og influenza.

For tidsbestilling, oversigt over vaccinationssteder mm., se Efterårets vaccinationer - Sundhedsstyrelsen

Information om influenzavaccination

Influenzavacciner

I Danmark anvendes traditionelt inaktiverede vacciner mod influenza, som er de mest anvendte verden over. Disse vacciner indeholder bestanddele fra de influenzavirus, som WHO anbefaler. Inaktiverede influenzavacciner indeholder proteiner fra overfladen af influenzavirus, som er dyrket i hønseæg og derefter gjort inaktive. Disse overfladeproteiner aktiverer immunsystemet, og danner antistoffer.. Der tilbydes en inaktiveret rekombinant influenzavaccine til dem, som har alvorlig allergi over for æg, gentamycin eller neomycin. Hvis du vil vide mere om kontraindikationer, kan du læse mere i SSIs vaccineleksikon.

Forskning viser, at seks måneder efter vaccination er mængden af antistoffer i kroppen faldet til halvdelen af det højeste niveau, som kroppen nåede efter vaccination. Det betyder, at en influenzavaccine ikke er 100% effektiv mod influenza, og beskyttelsen aftager over tid. Graden af beskyttelse afhænger dels af, hvor godt virus i vaccinen passer til de virus, der cirkulerer, og dels af den vaccineredes immunforsvar.

Forskningen viser også, at personer der er vaccineret ofte får mildere sygdomsforløb, og bliver sjældnere indlagt med influenza, sammenlignet med folk der ikke er vaccineret. Ældre mennesker reagerer ringere på vaccinen. Det betyder, at de producerer færre antistoffer, og deres antistofniveau falder hurtigere sammenlignet med unge mennesker. Mængden af antistoffer mod influenza falder altså med tiden, og der vil ikke være tilstrækkelig antistofbeskyttelse mod influenza det efterfølgende år. Af denne grund anbefales det derfor, at personer i risikogrupperne bliver vaccineret hvert år.

Influenzavirus ændrer sig genetisk (muterer), hvilket betyder at den beskyttelse influenzavaccinationen giver, ikke nødvendigvis dækker det nye ændrede virus. Derfor fremstilles der hvert år en ny vaccine, der indeholder dele fra de virusvarianter?, som man forventer kommer i omløb. Det er WHO, der hvert år anbefaler, hvilke virus der bør indgå i den kommende sæsons influenzavacciner.

De vacciner der anvendes i sæson 2023/2024, og som er i overensstemmelse med WHOs anbefalinger, indeholder følgende antigener:

 • A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09 – lignende virus
 • A/Darwin/9/2021 (H3N2) – lignende virus
 • B/Austria/1359417/2021 – lignende virus
 • B/Phuket/3073/2013 – lignende virus

I sæson 2023/2024 anvendes i Danmark to inaktiverede influenzavacciner, InfluvacTetra® og VaxigripTetra® som begge er 4-valente vacciner, og sammensæt efter WHO’s anbefalinger. Desuden anvendes en levende svækket 4-valent influenzavaccine til børn, Fluenz Tetra®. Denne vaccine indeholder de samme antigentyper som de inaktiverede vacciner.

Borgere med svær allergi overfor æg kan kontakte regionernes hotline for nærmere information.

Links til hotline:
Spørgsmål og svar - vacciner.dk – hvor følgende hotline-telefonnumre kan findes:

RegionH: 38 64 99 00

Region Sjælland: Tlf. nr. 70 20 42 33
Hverdage kl. 9.00 – 14.00

Region Syddanmark: 99 44 07 17

Region Midt: 7023 2415.

Region Nord: 97 64 84 63

For nærmere beskrivelse af influenzavacciner, kontraindikationer, dosis m.m., se vaccineleksikon.

Bivirkninger til vaccination

De fleste bivirkninger efter vaccination med inaktiverede influenzavacciner er milde eller moderate. De mest almindelig er ømhed på stedet, hvor vaccinen er givet, hovedpine og utilpashed. Mindre hyppigt ses kulderystelser, feber og muskelsmerter. Bivirkningerne forsvinder sædvanligvis i løbet af 1-2 dage uden behandling.

Alvorlige bivirkninger er ekstremt sjældne.

For den levende svækkede vaccine er de hyppigste bivirkninger nedsat appetit, utilpashed og tilstoppet næse. Mindre hyppige bivirkninger er hovedpine, feber og muskelømhed. Bivirkningerne forsvinder sædvanligvis i løbet af 1-2 dage uden behandling. Alvorlige bivirkninger er meget sjældne.

Alle kan indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, som overvåger sikkerheden ved al medicin i Danmark.

Influenzavaccination af risikogrupper

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark fra 1. oktober og frem til senest den 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar. For børn, som vaccineres første gang mod influenza, foretages vaccination med 1. dosis senest den 18. december 2023.

Ifølge Retningslinje for vaccination mod covid-19 og influenza tilbydes følgende grupper gratis vaccination mod influenza i efteråret og vinteren 2023/2024:

 • Personer på 65 år og derover
 • Personer under 65 år med kronisk sygdom, herunder:
  o Personer med kroniske lungesygdomme
  o Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret, velreguleret forhøjet blodtryk)
  o Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
  o Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt
  o Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  o Personer med kronisk lever- eller nyresygdom
  o Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at covid-19 eller influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Personer med svær overvægt (BMI>35)
 • Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som ifølge lægens vurdering medfører, at covid-19 eller influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. eller 3. trimester
 • Personer i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt eller børn i øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 eller influenza
 • Børn på 2 til 6 år
 • Førtidspensionister

Gravide og influenzavaccination

Hvorfor tilbydes gravide influenzavaccination?
Gravide i 2. og 3. trimester og spædbørn under seks måneder har øget risiko for alvorlig sygdom og komplikationer som følge af influenzasygdom. Vaccination af gravide beskytter både moderen og spædbarnet indtil seks måneder efter fødsel. Kvinder som er i 2. eller 3. trimester i influenzasæsonen derfor tilbydes influenzavaccination. Gravide der også tilhører en af de andre risikogrupper for alvorlig influenzasygdom, anbefales vaccination allerede i 1. trimester.

Gravide kvinder får influenza lige så ofte som andre kvinder i samme aldersgruppe. De fleste gravide, der får influenza, har et normalt sygdomsforløb. Men gravide fra 2. trimester, og kvinder der lige har født, har en højere risiko for at udvikle komplikationer og alvorligere sygdom sammenlignet med andre kvinder. Dette skyldes ændringer i immunsystemet og i hjerte-lungefunktion under graviditeten. Det voksende foster nedsætter moderens lungekapacitet med ca. 10-20 procent under graviditeten. Ved de fleste luftvejsinfektioner er dette ikke et stort problem, men det kan få betydning ved alvorlige luftvejsinfektioner, som influenza.

Er det sikkert at blive vaccineret som gravid?
Inaktiverede influenzavacciner er velafprøvede og sikre at bruge for gravide. De giver god beskyttelse for den gravide og det ufødte barn, uanset hvilket trimester de gives i. Undersøgelser viser, at vaccinerne er sikre for både mor og barn.

Inaktiverede influenzavacciner har været brugt i mange år og i mange forskellige lande. De inaktiverede influenzavacciner har været anvendt siden 1940'erne i Danmark. Siden 2009 har Sverige anbefalet alle gravide at blive influenzavaccineret, og fra 2012 har WHO anset gravide som en af de højst prioriterede grupper for influenzavaccination. Der er mange års positive erfaringer med anvendelse af vaccinerne hos gravide og ingen tegn på negativ påvirkning af fosteret.

Influenzavaccine kan ligeledes gives i ammeperioden.

Hvordan beskytter vaccinerne spædbørn under seks måneder?
Influenzavaccination til gravide bidrager til at beskytte spædbarnet mod influenza og indlæggelse med influenza. Når moderen bliver vaccineret overføres antistoffer fra moderen til fosteret via moderkagen, eller ved antistoffer gennem modermælken. Samtidig reducerer vaccination også risikoen for, at moderen selv bliver syg med influenza, og dermed smitter spædbarnet.

Gravide i 2. eller 3. trimester anbefales vaccination mod både influenza og covid-19. Disse vacciner kan gives på samme tid.

Da influenzavaccinen der bruges til gravide og DiTeKi-booster (kighoste booster) begge er inaktiverede vacciner, kan de gives samtidig eller med et hvilket som helst interval imellem. Det anbefales dog ikke at vente med at give influenzavaccination til det anbefalede tidspunkt for DiTeKi-booster.

Børn og Influenzavaccination

Når børn bliver vaccineret mod influenza, bliver de vaccineret mod fire typer influenza. Risikoen for at barnet senere på vinteren bliver syg med influenza mindskes derved. Samtidig mindskes risikoen for at barnet smitter mindre søskende, bedsteforældre eller andre personer i øget risiko for at blive alvorligt syge med influenza.
I influenzasæsonen 2023/2024 vil der blive tilbudt en levende svækket influenzavaccine. Denne er anbefalet til børn i alderen 2 til og med 6 år, og administreres som en næsespray, hvor dosis fordeles med et sprøjt i hver næsebor. Levende svækkede vacciner anbefales ikke til immunsupprimerede personer. Immunsupprimerede børn i denne aldersgruppe anbefales vaccination med en af de andre inaktiverede influenzavacciner. For andre kontraindikationer, se vaccineleksikon.

Hvorfor tilbydes børn influenzavaccination?
Hos de fleste børn er influenza en mild infektion, oftest med et ukompliceret forløb. Men nogle børn kan få tilstødende komplikationer i luftvejene, fx nedre luftvejsinfektioner eller forværring af astma, som kan kræve, at barnet tilses af en læge og eventuelt indlægges. Det er sjældent, at børn dør af influenza.

Børn får oftere influenza, og er mere smitsomme end voksne. Med vaccination af de 2 til og med 6-årige er håbet, at undgå sygdom og bekymring i familierne, samt forhindre for store brud på hverdagen hos mange familier. Børn tilbydes også influenzavaccination, for at forebygge spredning af influenzavirus i befolkningen.

Dermed beskyttes sårbare grupper, og man undgår for stor belastning af sundhedsvæsenet.

Børn bliver tilbudt en influenzavaccine i form af en næsespray, hvor der sprøjtes ét pust i hvert næsebor.

Vaccinen er specielt udviklet og godkendt til børn, og er derfor sikker at anvende. Der er dog enkelte børn, der ikke må vaccineres med levende svækkede vacciner, og derfor skal disse børn tilbydes en anden influenzavaccine. Man kan se yderligere information om dette i vaccinens produktresume for Fluenz Tetra®.

For yderligere information om influenzavaccination af børn, risikobørn og kontraindikationer for Fluenz Tetra®, se Dansk Selskab for Pædiatris hjemmeside.

Hvordan anvendes den nasale spray?
Fluenz Tetra® leveres samlet med hele dosis (0,2 ml) i en nasal applikator med en dyse (med beskyttelseshætte), stempel, stempel-stopper og dosisfordelerklips.

Administration:

 1. Beskyttelseshætten fjernes.
 2. Barnet skal være i en opretsiddende stilling. Applikatorens dyse placeres lige inden for barnets næsebor, hvorefter halvdelen af dosis (0,1 ml) indgives ved at trykke stemplet ned, i en hurtig enkel bevægelse, indtil dosisfordelerklipsen forhindrer yderligere tryk.
 3. Fjern herefter dosisfordelerklipsen ved at klemme klipsen sammen og fjerne denne fra stemplet.
 4. Indgiv anden halvdel af dosis (0,1 ml) i det andet næsebor, på samme måde, som ved første næsebor, straks eller kort tid efter første dosis.

Barnet kan trække vejret normalt, mens vaccinen indgives. Det er ikke nødvendigt at inhalere eller snøfte.

Vejledning til Influenzavaccination med den nasale spray Fluenz Tetra

Hvem kan få influenzavaccination som nasal spray?
Fluenz Tetra® er godkendt til børn og unge fra 2 år.

Børn i alderen 2 til 6 år tilbydes denne vaccination gratis i sæsonen 2023/2024. Hvis barnet ikke er blevet influenzavaccineret før, skal der gives to doser med fire ugers interval. I de tilfælde hvor et barn skal have to doser, men fylder 7 år inden anden dosis kan administreres, kan anden dosis fortsat administreres gratis.

Børn i målgruppen for Fluenz Tetra®, som tidligere har modtaget mindst én influenzavaccine, uanset type, skal kun have én vaccine.

Fluenz Tetra® er en levende svækket vaccine, og er derfor kontraindiceret for nogle patientgrupper og immunsupprimerede børn. For yderligere specificering af disse grupper, se i vaccineleksikonet. Søskende til immunsupprimerede børn bør ikke vaccineres med en levende svækket vaccine, da der kan være en potentiel risiko for smitte af det immunsupprimerede barn. Disse børn skal tilbydes en inaktiveret influenzavaccine, der er godkendt til deres aldersgruppe. I denne sæson er det enten Vaxigriptetra® eller Influvactetra®, der begge kan bruges til børn fra barnet er 6 måneder. Her gives der samme dosis som til voksne. Læs mere om dette i vaccineleksikonet.

For andre kontraindikationer, se vaccineleksikon eller Dansk Selskab for Pædiatris hjemmeside

Hvad hvis hele dosis ikke kan gives? Fx ved nys, blokeret næsebor eller løbenæse

Det er ikke nødvendigt, at gentage vaccination, så længe blot én af de halve doser (sv.t. 0,1 ml) er givet korrekt i ét næsebor. Hver af den halve dosis (0,1 ml) indeholder nok viruspartikler til at inducere et immunrespons.

Hvor mange doser skal barnet have?
Vaccination til børn gives som næsespray med ét pust i hvert næsebor.

Må gravide sundhedspersonaler arbejde med en levende svækket nasalspray?
Ja, gravide sundhedspersonaler må gerne arbejde med den levende svækket vaccine. Der er ingen risiko for gravide eller andre ved administration af den nasale spray til patienter.

Der er således ingen aerosoler af vaccinen i luften ved vaccination i næseboret. Ud fra et forsigtighedsprincip, bør meget stærkt immunsupprimerede personer dog ikke administrere vaccinen.

Virker den levende svækkede nasale influenzavaccine anderledes end de inaktiverede? Den nasale influenzavaccine beskytter med både antistofproduktion direkte i slimhinderne i luftvejene, der hvor influenzavirus normalt kommer ind i kroppen. Samtidig beskytter vaccinen også med systemisk antistofproduktion, hvilket giver generel beskyttelse mod influenza.

Må Fluenz Tetra® gives samtidig med andre vacciner?
Fluenz Tetra® er en levende svækket vacciner, og der skal derfor være opmærksomhed på intervallet mellem den og andre levende svækkede vacciner. To levende svækkede vacciner må gerne administreres samtidig, men hvis ikke de gives på samme tidspunkt, skal der være et interval på fire uger mellem administrationerne. Se mere om vejledende intervaller mellem vacciner her.

Skal barnet vaccineres, selv om det for nyligt har overstået en influenza- eller covid-19-infektion?
Ja, det anbefales at barnet influenzavaccineres på trods af nylig afsluttet influenza- eller covid-19-infektion. Vaccinen kan gives, når barnet er frisk igen. Det anbefales ikke at vaccinere, hvis barnet er akut utilpas, eller har feber.

Må risikobørn over 6 år, men under 18 år, få Fluenz Tetra®?
Børn i denne gruppe kan vælge at få den nasale spray i stedet for en influenzavaccination som stik. Vær dog opmærksom på, omen levende svækket vaccine er en kontraindikation for barnet.

Hvad hvis en person uden for den anbefalede aldersgruppe modtager denne vaccine?
Fluenz Tetra® er godkendt til børn og unge til og med 17 år. Vaccinen bør derfor ikke administreres til voksne på 18 år eller derover. Hvis dette alligevel sker, bør personen tilbydes en ny vaccination der er anbefalet til den pågældende aldersgruppe, da der muligvis er svagere virkning af Fluenz Tetra® hos voksne.

Hvad hvis et immunsupprimeret barn ved en fejl, får administreret Fluenz Tetra®?
Hvis et immunsupprimeret barn får en levende svækket vaccine, beror det videre forløb på en individuel vurdering fra en sundhedsfaglig person. Hvis barnet er svært immunsupprimeret kan antiviral behandling overvejes på baggrund af lægefaglig vurdering. Hvis det vurderes, at antiviral behandling ikke er nødvendigt, bør barnets forældre instrueres i at søge læge, hvis barnet udvikler influenzasymptomer i de følgende fire dage efter vaccination. Barnet bør desuden tilbydes en inaktiveret influenzavaccine.

Hvorfor indeholder influenzavaccinen svinegelatine?
Gelatine bruges som stabilisator i vaccinen for at forhindre, at de aktive ingredienser nedbrydes under fremstilling, transport og opbevaring.

Det er vigtigt at bemærke, at nogle personer kan være allergiske over for gelatine, der er fremstillet af huden og hovene på grise. Denne gruppe personer er dog meget lille.

Der findes også religiøse grupper, fx jøder, muslimer og syvendedagsadventister, hvis kostregler forbyder svineprodukter. Ledere fra internationale religiøse grupper har dog godkendt brugen af gelatineholdige vacciner. Dette er bl.a. fordi den gelatine, der findes i vaccinen, er så stærkt renset og hydrolyseret (nedbrudt af vand), at der ikke findes svineprodukt i den endelige vaccine. Ledere af religiøse grupper mener også, at fordelene ved vaccination opvejer overholdelse af religiøse kostlove.

På denne baggrund bør forældre kunne tage imod tilbuddet om vaccination af deres barn med Fluenz Tetra®, men hvis forældre fortsat ikke ønsker denne vaccine til deres barn, fremgår det af Retningslinje for vaccination mod covid-19 og influenza at: Børn i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza 25, og som ikke må få Fluenz Tetra®, kan i stedet tilbydes vaccination med en inaktiveret injicerbar influenzavaccine. InfluvacTetra® og VaxigripTetra® er begge godkendt til personer på 6 måneder og derover. Hvis barnet er i aldersgruppen 2 til og med 6 år, er også disse vacciner gratis.

For svar på flere spørgsmål omkring børnevaccination se European Center for Disease Prevention and Controls, Questions and answers about childhood vaccination (europa.eu)

Overvågning af influenza og information om ugentlig forekomst

Forekomsten af influenza overvåges ved hjælp af flere forskellige systemer. For yderligere information om overvågningen, se influenzaovervågning generelt.

Du kan finde oversigter over antallet af smittede, vaccinerede, indlæggelser og dødsfald på SSIs hjemmeside.

For tilmelding til sentinelovervågningen, se influenzaovervågning, tilmelding for almen praksis.