Influenzavaccination

Man kan, af hensyn til forskellige bivirkningsprofiler, vælge at adskille covid-19-vaccinationer og andre vaccinationer, fx influenza- og pneumokovaccination, med et interval på syv dage. Dette interval er dog ikke et krav, og covid-19-vaccinerne kan gives med et vilkårligt tidsinterval til andre vacciner.

Influenza er en virusinfektion, der rammer luftvejene. Alle mennesker kan få influenza, men særligt ældre over 65 år, gravide og personer med kroniske sygdomme, er i højere risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Vaccination nedsætter risikoen for at blive smittet med influenza. Vaccination nedsætter også risikoen for indlæggelse og død, som følge af influenza, hvis man alligevel skulle blive smittet med influenza på trods af vaccination. Som et nyt tiltag i år, vil børn i alderen 2 til og med 6 år blive tilbudt gratis influenzavaccination. Vaccinationen vil først og fremmest beskytte børnene i denne aldersgruppe samt deres familie mod smitte. Vaccination af denne gruppe vil også være medvirkende til at bremse influenzasmitten i befolkningen generelt, og dermed også beskytte sårbare grupper mod sygdommen.

Igen i år er influenzavaccination ekstra vigtig, fordi influenza udgør en særlig risiko for mange af de samme mennesker, der også risikerer et kompliceret og alvorligt sygdomsforløb, hvis de får COVID-19. Hvis disse personer bliver syge med begge sygdomme samtidig, kan sygdomsforløbet yderligere forværres.

Forekomsten af influenza varierer fra år til år og virusinfektionen optræder hyppigst i perioden fra december til marts. I Danmark tilbydes gratis influenzavaccination til særlige risikogrupper derfor fra 1. oktober og frem til senest den 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester og for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, er tilbuddet dog gældende til udgangen af februar. Børn der er påbegyndt vaccination senest 15. januar 2022, men mangler anden vaccination eller efter første vaccination er fyldt 7 år, kan færdigvaccineres inden 1. marts 2022. 

Sundheds- og plejepersonale tilbydes i år influenzavaccination

Set i lyset af den nuværende COVID-19 pandemi tilbydes influenzavaccination også til personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza. Dette tilbydes både for at beskytte personalet, borgerne og patienterne mod influenza, samt for at understøtte modstandsdygtigheden i sundheds- og plejesektoren.

Det forventes at vaccinationerne kan gives på arbejdspladsen. Vaccination af sundheds- og plejepersonale skal registreres i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) i lighed med øvrige vaccinationer.

Se desuden nedenstående vejledning i forbindelse med influenzavaccination.

Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 19.11 2021

Bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. af 26.9.2021

Vejledning i forbindelse med influenzavaccination.

Influenzavacciner

I Danmark anvendes traditionelt inaktiverede vacciner mod influenza, disse er de hyppigst anvendte verden over. Vaccinerne indeholder bestanddele fra de af WHO anbefalede vaccinestammer. Inaktiverede influenzavacciner indeholder overfladeproteinerne fra influenzavirus, som er dyrket i hønseæg og siden inaktiveret. Disse overfladeproteiner aktiverer immunsystemet, så der dannes antistoffer. For kontraindikationer, se vaccineleksikon.

I influenzasæsonen 2021/2022 vil der også blive tilbudt en levende svækket influenzavaccine. Denne er anbefalet til børn i alderen 2 til og med 6 år, og administreres som en næsespray, hvor dosis fordeles med et sprøjt i hver næsebor. Levende svækkede vacciner anbefales ikke til immunsupprimerede personer. Immunsupprimerede børn i denne aldersgruppe anbefales vaccination med en af de andre inaktiverede influenzavacciner. For andre kontraindikationer, se vaccineleksikon.

De tre inaktiverede vacciner medfører beskyttelse efter 2-3 uger mod de specifikke influenzastammer, der er i vaccinen. Immuniteten holder sædvanligvis 6-12 måneder.

Studier viser, at allerede seks måneder efter vaccination er antistofniveauet faldet til 50% af peak-antistofniveauet. En influenzavaccine er derfor ikke 100% effektiv mod influenza. Graden af beskyttelse afhænger dels af, hvor godt virus i vaccinen passer til de virus, der cirkulerer, og dels af den vaccineredes immunforsvar.

Studier viser, at personer der er vaccineret ofte får mildere sygdomsforløb og i ringere grad bliver indlagt med influenza, end folk der ikke er vaccineret. Ældre responderer ringere på vaccinen, dvs. at deres antistoffer ligger lavere, og antistofniveauet falder hurtigere end hos unge. Mængden af antistoffer mod influenza altså falder med tiden, og der er ikke tilstrækkelig beskyttelse mod influenza det efterfølgende år. Det anbefales derfor risikogrupper at blive vaccineret hvert år.

Influenzavirus ændrer sig også genetisk (muterer), så den beskyttelse influenzavaccinationen giver, dækker ikke nødvendigvis det ændrede virus. Derfor fremstilles der hvert år en ny vaccine, der indeholder bestanddele fra de virusstammer man forventer kommer i omløb. Det er WHO, der hvert år anbefaler hvilke virus, der bør indgå i den kommende sæsons vacciner.

WHO anbefaler, at influenzavaccinerne anvendt i 2021/2022 har følgende antigenindhold:

 • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-lignende virus
 • A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-lignende virus
 • B/Washington/02/2019-lignende virus (Victoria linjen)
 • B/Phuket/3073/2013-lignende virus (Yamagata linjen)

I år anvendes i Danmark tre inaktiverede influenzavacciner, som alle er 4-valente og sammensæt efter WHO’s anbefalinger. To af vaccinerne er de samme 4-valente standarddosis vacciner, InfluvacTetra®, og VaxigripTetra®. Den tredje 4-valente influenzavaccine, Fluzone®, er en højdosis vaccine.

Den levende svækkede influenzavaccine til børn er også 4-valent, Fluenz Tetra®, og indeholder de samme anbefalede typer af henholdsvis type A og B influenza A-virus.

Højdosis influenzavaccinen har et højere antigenindhold end standard influenzavaccinerne (henholdsvis 60 μg i højdosis influenzavaccinen og 15 μg i standard influenzavaccinerne). Denne højdosisvaccine giver et højere niveau af beskyttende antistoffer hos ældre personer, som generelt har et svagere immunforsvar end yngre, og derfor responderer ringere på standardvaccinen (dvs. opnår et lavere antistofniveau og antistofferne falder hurtigere). Højdosis influenzavaccinen er ifølge produktresumeet godkendt til anvendelse fra 65 år og derover.

I sæsonen 2021-2022 vil vaccinen i Danmark blive tilbudt personer, der er fyldt 82 år inden den 15. januar 2022, og personer over 65 år, der bor på plejehjem, i plejebolig eller i friplejebolig eller tilsvarende. Højdosis vaccinen kan også anvendes til personer, der ikke tåler de andre tilgængelige vacciner, såfremt de er fyldt 65 år.

For nærmere beskrivelse af influenzavacciner, kontraindikationer, dosis m.m., se Vaccineleksikon

Bivirkninger til vaccination

De fleste bivirkninger efter vaccination med inaktiverede influenzavacciner er milde eller moderate. De hyppigste bivirkninger er lokal reaktion med ømhed på indstiksstedet, hovedpine og utilpashed, og mindre hyppigt ses kulderystelser, feber og muskelsmerter. Bivirkningerne forsvinder sædvanligvis i løbet af 1-2 dage uden behandling. Alvorlige bivirkninger er ekstremt sjældne.

For den levende svækkede vaccine ses de hyppigste bivirkninger i form af nedsat appetit, utilpashed og tilstoppet næse, de mindre hyppige bivirkninger er hovedpine, feber og muskelømhed. Bivirkningerne forsvinder sædvanligvis i løbet af 1-2 dage uden behandling. Alvorlige bivirkninger er meget sjældne.

Influenzavaccination af risikogrupper

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark fra 1. oktober og frem til senest den15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar.

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 19.11 2021 har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination: 

 • Personer der er fyldt 65 år senest den 15. januar 2022
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  o Kroniske lungesygdomme
  o Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  o Diabetes 1 eller 2
  o Medfødt eller erhvervet immundefekt
  o Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  o Kronisk lever- og nyresvigt
  o Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Børn fra 6 måneder og voksne med alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Personer i samme husstand som børn i øget risiko for alvorlig influenza.
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 35) efter lægelig vurdering
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til personer med medfødt eller erhvervet immundefekt kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgave med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza, herunder:
  o Læger
  o Sygeplejersker
  o Farmaceuter
  o Kiropraktorer
  o Tandlæger
  o Afspændingspædagoger
  o Bandagister
  o Bioanalytikere
  o Ergoterapeuter
  o Fysioterapeuter
  o Jordemødre
  o Kliniske diætister
  o Optometrister
  o Radiografer
  o Audiologiassistenter
  o Farmakonomer
  o Fodterapeuter
  o Neurofysiologiassistenter
  o Tandklinikassistenter
  o Tandplejere
  o Tandteknikere
  o Beskæftigelsesvejledere
  o Plejere
  o Plejehjemsassistenter
  o Social- og sundhedsassistenter
  o Social- og sundhedshjælpere
  o Psykologer
  o Lægesekretærer
  o Sundhedsservicesekretærer
  o Portører
  o Paramedicinere
  o Ambulancebehandlere
  o Ambulanceførere
  o studerende, elever, ufaglærte, m.v., der varetager funktioner svarende til de ovenover angivne professioner, og som har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med influenza.

Gravide og influenzavaccination

Hvorfor tilbydes gravide influenzavaccination?
Gravide i 2. og 3. trimester og spædbørn under seks måneder har øget risiko for alvorlig sygdom og komplikationer som følge af influenzasygdom. Vaccination af gravide beskytter både moderen og spædbarnet indtil seks måneder efter fødsel. Kvinder som er i 2. eller 3. trimester i influenzasæsonen skal derfor tilbydes influenzavaccination. Gravide der tilhører en af de andre risikogrupper for alvorlig influenzasygdom, anbefales vaccination i 1. trimester.

Gravide kvinder får influenza med samme hyppighed, som andre kvinder i samme alder. De fleste gravide, der får influenza, har et normalt sygdomsforløb, men gravide fra 2. trimester og kvinder der lige har født, har en højere risiko for komplikationer og alvorligere sygdom end andre kvinder. Dette tilskrives ændringer i immunsystemet og i hjerte-lungefunktion under graviditeten. Det voksende foster nedsætter moderens funktionelle lungekapacitet med ca. 10-20 procent under graviditet. Ved de fleste luftvejsinfektioner betyder dette ikke noget væsentligt, men det kan få betydning ved alvorlige luftvejsinfektioner, så som influenza.

Er vaccinerne sikre, at bruge hos gravide?
Der er sparsomme data vedrørende hvilken betydning influenza hos den gravide har på fosteret. Få studier peger på en sammenhæng mellem influenzasygdom i graviditeten og øget risiko for dødfødsel og for tidlig fødsel. Men der er behov for flere gode studier til, at underbygge dette.

Inaktiverede influenzavacciner er velafprøvede og sikre at bruge for gravide. Inaktiverede influenzavacciner er blevet anvendt siden 1940'erne og i USA er gravide blevet anbefalet vaccineret siden 1960 på grund af influenzapandemien i 1957/1958. Siden 2009 har Sverige anbefalet alle gravide, at blive influenzavaccineret og fra 2012 har WHO anset gravide, som en af de højst prioriterede grupper for influenzavaccination. Der er mange års positive erfaringer med anvendelse af vaccinerne hos gravide og ingen tegn på negativ påvirkning af fosteret.

Influenzavaccine kan ligeledes gives i amme perioden.

Hvordan beskytter vaccinerne spædbørn under seks måneder?
Influenzavaccination til gravide bidrager til at beskytte spædbarnet mod influenza og indlæggelse med influenza. Vaccination i graviditeten beskytter barnet ved overførsel af antistoffer fra moderen over placenta i 3. trimester og ved antistoffer i modermælk samt ved at reducere risiko for, at moderen bliver syg og dermed smitter spædbarnet.

Da influenzavaccinen der bruges til gravide og DiTeKi-booster begge er inaktiverede vacciner, kan de gives samtidig, eller med et hvilket som helst interval imellem.

Det anbefales ikke, at vente med, at give influenzavaccination til det anbefalede tidspunkt for DiTeKi-booster.

Børn og Influenzavaccination

Influenzavaccination af børn er for denne sæson kommet med i Bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. punkt 8, dette betyder, at vaccinen er en del af børnevaccinationsprogrammet, og dermed at almen praksis er forpligtet til, at tilbyde vaccinationerne. Læs mere om dette på PLOs hjemmeside.

Dog er denne målgruppe også en del af Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper. Dette betyder, at det også er muligt, at få vaccineret sit barn mod influenza udenfor almen praksis.

Hvorfor tilbydes børn influenzavaccination?
Som noget nyt, på baggrund af situationen med covid-19, tilbydes børn i alderen 2 til og med 6 år gratis influenzavaccination i sæsonen 2021/2022. Hos de fleste børn er influenza en mild infektion, oftest med et ukompliceret forløb. Men nogle børn kan få tilstødende komplikationer i luftvejene, som f.eks. nedre luftvejsinfektioner eller forværring af astma, som kan kræve, at barnet tilses af en læge og eventuelt indlægges. Det er sjældent, at børn dør af influenza.

Børn får oftere influenza og er mere smitsomme end voksne. Med vaccination af de 2 til og med 6-årige er håbet, at undgå sygdom og bekymring i familierne, samt forhindre fravær og isolation hos børn og øvrige familiemedlemmer. På grund af den særlige situation med covid-19-epidemien, tilstræbes det i denne influenzasæson, at forebygge al sygdom, der kan forebygges. Børn tilbydes også influenzavaccination, for at forebygge spredning af influenzavirus i befolkningen. Dermed beskyttes sårbare grupper og man undgår at belaste sundhedssystemet. Indtil videre gælder tilbuddet om vaccination af børn kun for influenzasæsonen 2021/2022.

Børn bliver tilbudt en influenzavaccine i form af en næsespray, hvor der sprøjtes én dosis op i hvert næsebor. Vaccinen er en levende svækket vaccine. Hvis det er første gang barnet bliver vaccineret mod influenza, skal barnet vaccineres to gange med mindst fire ugers mellemrum.

Vaccinen er specielt udviklet og godkendt til børn, og er derfor sikker at anvende til ovenævnte gruppe. Vær dog opmærksom på, at der er enkelte børn, der ikke må vaccineres med levende svækkede vacciner, og derfor skal tilbydes en anden influenzavaccine, se produktresume for Fluenz Tetra®. Den vaccine, der i år tilbydes i Danmark, har igennem en årrække været anvendt i bl.a. England og Finland. For yderligere information om influenzavaccination af børn, risikobørn og kontraindikationer for Fluenz Tetra, se Dansk Selskab for Pædiatri hjemmeside

Hvordan anvendes den nasale spray?
Fluenz Tetra® leveres samlet med hele dosis (0,2 ml) i en nasal applikator med en dyse (med beskyttelseshætte), stempel, stempel-stopper og dosisfordeler klips.
Administration:

 1. Beskyttelseshætten fjernes
 2. Barnet skal være i en opretsiddende stilling. Applikatorens dyse placeres lige inden for barnets næsebor, hvorefter halvdelen af dosis (0,1 ml) indgives ved at trykke stemplet ned, i en hurtig enkel bevægelse, indtil dosisfordelerklipsen forhindrer yderligere tryk.
 3. Fjern herefter dosisfordelerklipsen ved at klemme klipsen sammen og fjerne denne fra stemplet.
 4. Indgiv anden halvdel af dosis (0,1 ml) i det andet næsebor, på samme måde, som ved første næsebor, straks eller kort tid efter første dosis.

Barnet kan trække vejret normalt mens vaccinen indgives. Det er ikke nødvendigt, at inhalere eller snøfte.

Hvem kan få influenzavaccination som nasal spray?
Fluenz Tetra® er godkendt til børn og unge fra 2 år.

Børn inden for målgruppen 2 til og med 6 år kan tilbydes denne vaccination gratis i sæsonen 2021/2022. Hvis barnet ikke er blevet influenzavaccineret før, skal der gives to doser med fire ugers interval. I de tilfælde hvor et barn skal have to doser, men fylder 7 år inden anden dosis kan administreres, kan anden dosis fortsat administreres gratis.

Fluenz Tetra® er en levende svækket vaccine, og derfor kontraindiceret for nogle patientgrupper og immunsupprimerede børn. For yderligere specificering af disse grupper, se vaccineleksikon. Søskende til immunsupprimerede børn bør ikke vaccineres med en levende svækket vaccine, pga. potentiel risiko for smitte af den immunsupprimerede.

Disse børn skal tilbydes en inaktiveret influenzavaccine, der er godkendt til deres aldersgruppe. I år er det enten Vaxigriptetra® eller Influvactetra®, der begge kan bruges til børn fra barnet er 6 måneder, i samme dosis som for voksne, læs mere i vaccineleksikonnet.

For andre kontraindikationer, se vaccineleksikon eller Dansk Selskab for Pædiatris hjemmeside

Hvad hvis hele dosis ikke gives? Nys, blokeret næsebor eller løbenæse
Det er ikke nødvendigt, at gentage vaccination, så længe blot én af de halve doser (sv.t. 0,1 ml) er givet korrekt i et næsebor. Hver af den halve dosis (0,1 ml) indeholder nok viruspartikler til at inducere et immunrespons.

Hvor mange doser skal barnet have
Børn (fra 6 måneder til og med 8 år), der tidligere har fået > 2 doser med > 4 ugers interval skal i denne sæson kun have 1 dosis. Dvs. de er færdigvaccineret efter 1 dosis i år. De 2 foregående doser må gerne være givet i forskellige influenzasæsoner:

Børn der ikke tidligere har fået > 2 doser med > 4 ugers interval, eller har ukendt vaccinationshistorik, skal i denne sæson have 2 doser. Dvs. de er først færdigvaccineret efter 2 doser med minimum 4 ugers interval. Dette gælder også for børn der fylder 9 år mellem 1. og 2. stik.

Personer over 9 år skal kun have 1 dosis i år. Dvs. de er færdigvaccineret efter 1 stik.

Må gravide sundhedspersonaler arbejde med en levende svækket nasalspray?
Ja, det må de gerne. Der er ingen risiko for gravide eller andre, hvor levende svækkede vacciner er kontraindiceret, ved administration af den nasale spray til patienter.

Der er således ingen aerosoler af vaccinen i luften ved vaccination i næseboret. Teoretisk set er der en risiko for eksposition, hvis vaccinen administreres uden for næseboret. Der er ikke blevet påvist nogle tilfælde af transmission af vaccinevirus til sundhedspersonalet i USA, hvor denne slags vaccine har været brugt i mange år. Ud fra et forsigtighedsprincip, bør meget stærkt immunsupprimerede personer dog ikke administrere vaccinen.

Virker den levende svækkede nasale influenza vaccine anderledes end de inaktiverede, der gives i.m.?
Den nasale influenzavaccine beskytter med både antistofproduktion lokalt i slimhinderne i luftvejene, der hvor influenzavirus kommer ind i kroppen, og ved systemisk antistofproduktion.

Må Fluenz Tetra® gives samtidig med andre vacciner?
Fluenz Tetra® er en levende svækket vacciner, og der skal derfor være opmærksomhed på intervallet mellem den og andre levende svækkede vacciner. To levende svækkede vacciner må gerne administreres samtidig, men hvis ikke de gives på samme tidspunkt, skal der være et interval på fire uger mellem administrationerne. Se mere her

Skal barnet vaccineres, selv om det for nyligt har overstået en influenza- eller covid-19-infektion?
Ja, det anbefales at barnet influenza vaccineres på trods af nylig afsluttet influenza eller covid-19-infektion. Vaccinen kan gives, når patienten er frisk igen, og ude af isolation (gældende for personer med tidligere covid-19-infektion). Det anbefales ikke at vaccinere hvis barnet er akut utilpas, eller har feber.

Må risikobørn over 6 år, men under 18 år, få Fluenz Tetra®?
Børn i denne gruppe kan vælge at få den nasale spray i stedet for en influenzavaccination som stik. Vær dog opmærksom på, at en levende svækket vaccine ikke er en kontraindikation for barnet.

Hvad hvis en person uden for den anbefalede aldersgruppe modtager denne vaccine?
Fluenz Tetra® er godkendt til børn og unge til og med 17 år, og bør derfor ikke administreres til voksne på 18 år eller derover. Hvis dette alligevel sker, bør personen tilbydes en ny vaccination, med en inaktiveret influenzavaccine, der er anbefalet til den pågældende aldersgruppe, da der muligvis er svagere virkning af Fluenz Tetra® hos voksne.

Hvad hvis et immunsupprimeret barn ved en fejl, får administreret Fluenz Tetra®?
Hvis et immunsupprimeret barn får en levende svækket vaccine, beror det videre forløb på en individuel vurdering. Hvis personen er svært immunsupprimeret kan antiviral behandling overvejes på baggrund af lægefaglig vurdering. Hvis det skønnes, at antiviral behandling ikke er nødvendigt, bør barnets forældre instrueres i at søge læge, ved udvikling af influenzasymptomer i de følgende fire dage, efter vaccination. Barnet bør desuden tilbydes en inaktiveret influenzavaccine.

Hvorfor indeholder influenzavaccinen svinegelatine?
Gelatine bruges som stabilisator i vaccinen for at forhindre, at de aktive ingredienser nedbrydes under fremstilling, transport og opbevaring. Et opmærksomhedspunkt her er, at nogle personer kan være allergiske over for gelatine, der er fremstillet af huden og hovene på grise, denne gruppe personer er dog meget lille. Ydermere findes der religiøse grupper, f.eks. jøder, muslimer og syvendedagsadventister, hvis kostregler forbyder svineprodukter. Ledere fra internationale religiøse grupper har dog godkendt brugen af gelatineholdige vacciner, bl.a. fordi den gelatine, der findes i vaccinen, er så stærkt renset og hydrolyseret (nedbrudt af vand), at der ikke findes svineprodukt i den endelige vaccine. Ledere af religiøse grupper mener samtidig, at fordelene ved vaccination opvejer overholdelse af religiøse kostlove.

På denne baggrund bør forældre kunne tage imod tilbuddet om vaccination af deres barn med Fluenz Tetra®, men hvis forældre fortsat ikke ønsker denne vaccine til deres barn, fremgår det af Vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. at: Såfremt Fluenz Tetra® er kontraindiceret eller i øvrigt vurderes uhensigtsmæssig, kan i stedet anvendes en af de inaktiverede vacciner Influvac Tetra® eller Vaxigrip Tetra®. Hvis barnet er i aldersgruppen 2 til og med 6 år, er også disse vacciner gratis.

For mere se Questions and answers about childhood vaccination (europa.eu)

Vejledning til Influenzavaccination med den nasale spray Fluenz Tetra

Overvågning af influenza og information om ugentlig forekomst

Forekomsten af influenza overvåges ved hjælp af flere forskellige systemer. For yderligere information om disse systemer, se influenzaovervågning generelt.

For tilmelding til sentinelovervågningen, se influenzaovervågning, tilmelding for almen praksis.

For information om aktuel influenzaforekomst, se influenza, Ugens opgørelse.