Influenzavaccination

Influenza er en virusinfektion, der rammer luftvejene. Alle mennesker kan få influenza, men særligt ældre over 65 år, gravide og personer med kroniske sygdomme er i højere risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Vaccination nedsætter ikke kun risikoen for at blive smittet med influenza, men også risikoen for indlæggelse og død som følge af influenza, hvis man alligevel skulle blive smittet med influenza på trods af vaccination.

Forekomsten af influenza varierer fra år til år og optræder hyppigst i perioden fra december til marts. I Danmark tilbydes gratis influenzavaccination til særlige risikogrupper derfor fra 1. november frem til den 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, dog til udgangen af februar.

Tidligere har tilbuddet om gratis vaccination begyndt 1.oktober. Ændringen i år skyldes dels, at det i 2019 har været vanskeligt for producenterne, at levere vacciner til 1. oktober på grund af en sen offentliggørelse af anbefalinger om vaccinesammensætning for influenzavacciner til den nordlige halvkugle fra WHO. Dels er der faglige hensyn, der understøtter en senere start af influenzavaccination, idet influenzavaccinernes effekt aftager med tiden samtidig med, at forekomsten af influenza i Danmark traditionelt først optræder sent, oftest i perioden december til marts. De sene influenzasæsoner betyder, at hvis vaccinationen gives tidligt, vil beskyttelsen være ringere sidst i influenzasæsonen. Allerede seks måneder efter vaccination er antistofniveauet faldet til ca. halvdelen af højest nåede antistofniveau. Ældre responderer generelt ringere på vaccinen; dvs. at deres antistoffer ligger lavere, og antistofniveauet falder hurtigere end hos unge.

Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 26.8 2019

 

Influenzavacciner

I Danmark anvendes traditionelt inaktiverede vacciner til vaccination mod influenza. Disse vacciner er de hyppigst anvendte vacciner mod influenza verden over. Vaccinerne indeholder bestanddele fra de af WHO anbefalede vaccinestammer. Inaktiverede influenzavacciner indeholder overfladeproteinerne fra influenzavirus som er dyrket frem i hønseæg og siden inaktiveret. Disse overfladeproteiner aktiverer immunsystemet så der dannes antistoffer.

Vaccinen medfører beskyttelse mod de specifikke influenzastammer i vaccinen efter 2-3 uger. Immuniteten holder sædvanligvis 6-12 mdr. Allerede seks måneder efter vaccination er antistofniveauet faldet til 50 % af peak-antistofniveauet. En influenzavaccine er ikke 100 % effektiv mod influenza. Graden af beskyttelse afhænger dels af hvor godt de virus, der er i vaccinen, passer til de virus dr cirkulerer og dels af den vaccineredes immunforsvar. Studier viser, at personer der er vaccineret ofte får mildere sygdom og i ringere grad bliver indlagt såfremt de skulle blive smittet med influenza trods vaccination. Ældre responderer ringere på vaccinen; dvs. at deres antistoffer ligger lavere, og antistofniveauet falder hurtigere end hos unge. Da mængden af antistoffer mod influenza altså falder med tiden, vil man ikke være tilstrækkeligt beskyttet i det efterfølgende år. Influenzavirus ændrer sig også genetisk så den beskyttelse man har fået imod et influenzavirus efter vaccination dækker ikke nødvendigvis det ændrede virus. Derfor fremstilles der hvert år en ny vaccine, der indeholder bestanddele fra de virusstammer man forventer kommer i omløb. Det er WHO, der hvert år anbefaler hvilke virus, der bør indgå i den kommende sæsons vacciner.

Der findes både 3-valent og 4-valente inaktiverede influenzavacciner. De 3-valente vacciner indeholder to influenza A virus (H3N2 og H1N1) og et influenza B virus (B/Yamagata eller B/Victoria). De 4-valente vacciner indeholder begge typer af influenza B. WHO anbefaler ikke den 4-valente fremfor den 3-valente, da den største byrde af alvorlig influenzasygdom hos ældre skyldes influenza A.

I Danmark tilbydes fra sæson 2019/20 4-valente inaktiverede influenzavacciner til alle risikogrupper.

For nærmere beskrivelse af influenzavacciner, kontraindikationer, dosis m.m., se Vaccineleksikon

Bivirkninger til vaccination

De fleste bivirkninger efter vaccination med inaktiverede influenzavacciner er milde eller moderate. De hyppigste bivirkninger er lokal reaktion (ømhed) på indstiksstedet og, mindre hyppigt, almen utilpashed, feber og muskelsmerter, der sædvanligvis forsvinder i løbet af 1-2 dage uden behandling. Alvorlige bivirkninger er ekstremt sjældne.

Influenzavaccination af risikogrupper

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark fra 1. november til 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar.

Ifølge Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 26.8 2019  har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination: 

 • Personer der er fyldt 65 år eller fylder 65 år i vaccinationsperioden (født før d. 15 Januar 1955)
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
  • kroniske lungesygdomme
  • hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • diabetes 1 eller 2
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • kronisk lever- og nyresvigt
  • andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Personer med andre alvorlige sygdomme hvor tilstanden, ifølge lægens vurdering, medfører at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 40) efter lægelig vurdering
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede (medfødt eller erhvervet immundefekt) kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.

Gravide og influenzavaccination

Gravide i 2. og 3. trimester og spædbørn under 6 måneder har øget risiko for alvorlig sygdom og komplikationer som følge af influenzasygdom. Vaccination af gravide vil både beskytte moderen og desuden bidrage til at beskytte spædbarnet indtil 6 måneder efter fødsel.

Kvinder som er i 2. eller 3. trimester i influenzasæsonen skal derfor tilbydes influenzavaccination. Gravide, der også tilhører en af de andre risikogrupper for alvorlig influenza, anbefales vaccination i 1. trimester.

Graviditet og influenzasygdom:
Gravide kvinder får influenza med samme hyppighed som andre kvinder i samme alder. De fleste gravide, som får influenza, får et normalt sygdomsforløb, men gravide fra 2. trimester og kvinder som lige har født, har en højere risiko for komplikationer og alvorligere sygdom end andre kvinder. Dette tilskrives ændringer i immunsystemet og i hjerte-lungefunktion under graviditeten. Det voksende foster påvirker moderens funktionelle lungekapacitet med ca. 10-20 procent under graviditet. Ved de fleste luftvejsinfektioner betyder dette ikke noget væsentligt, men det kan få betydning ved alvorlige luftvejsinfektioner, så som influenza.

Spædbørn og influenza
Der er sparsomme data vedrørende hvilken betydning influenza hos den gravide har på fosteret. Få studier peger på en sammenhæng mellem influenzasygdom i gravideteten og øget risiko for dødfødsel og for tidlig fødsel. Men der er behov for flere gode studier til at underbygge dette.

Er vaccinerne sikre at bruge hos gravide?
Ja, vaccinerne er velafprøvede og sikre at bruge ved gravide. Inaktiverede influenzavacciner er blevet anvendt siden 1940érne og i USA er gravide blevet anbefalet vaccineret siden 1957. Siden 2004 har USA anbefalet alle gravide at blive influenzavaccineret og fra 2012 har WHO inkluderet gravide som en af de højst prioriterede grupper for influenzavaccination. Der er mange års positive erfaringer med anvendelse af vaccinerne hos gravide og ingen tegn på negativ påvirkning af fosteret.

Influenzavaccine kan ligeledes gives i amme perioden.

Hvordan beskytter vaccinerne spædbørn under 6 måneder?
Influenzavaccination til gravide bidrager til at beskytte spædbarnet mod influenza og sygehusindlæggelse forårsaget af influenza. Vaccination i svangerskabet beskytter barnet ved overførsel af antistoffer fra moderen over placenta i de sidste 3 måneder af graviditeten, ved antistoffer i modermælk og ved at reducerer risiko for at moderen bliver syg og dermed smitter spædbarnet.

 Overvågning af influenza og information om ugentlig forekomst

Forekomsten af influenza overvåges ved hjælp af flere forskellige systemer. For yderligere information om disse systemer, se influenzaovervågning generelt.

For tilmelding til sentinelovervågningen, se influenzaovervågning, tilmelding for almen praksis.

For information om aktuel influenzaforekomst, se influenza, Ugens opgørelse.