Fortsat kun få tilfælde af infektion med TBE-virus i Danmark

I perioden 2010-2016 er der ikke påvist smitte med TBE-virus i Danmark andre steder end på Bornholm.

TBE (Tick-Borne Encephalitis) er ikke en meldepligtig sygdom i Danmark, men er blevet monitoreret siden år 2000. I perioden 2013-2016 er der på Statens Serum Institut blevet påvist 13 tilfælde af formodet infektion med TBE-virus, figur 1.

EPI-NYT uge 40 2017 figur 1

Af disse havde ti enten hjerne- eller hjernehindebetændelse, mens tre primært havde influenzalignende symptomer. De fleste tilfælde (seks) var inficeret i Sverige, mens fire var inficeret på Bornholm. Tre patienter var blevet inficeret uden for Skandinavien og havde besøgt kendte endemiske lande som Tjekkiet, Østrig og Polen før symptomdebut. Der er således ikke blevet påvist nye humane tilfælde i Danmark uden for Bornholm i denne periode.

Status på TBE-virus mikrofokus i Tokkekøb Hegn

Efter der i 2008 og 2009 var konstateret to tilfælde af TBE med tilknytning til Tokkekøb Hegn i Nordsjælland, blev et mikrofokus for TBE-virus i flåter fundet i Tokkekøb Hegn. Der er ikke siden 2009 fundet TBE hos patienter med en epidemiologisk tilknytning til Nordsjælland.

Flåter indsamlet i 2016 og 2017 i det tidligere identificerede TBE-virus mikrofokus i Tokkekøb Hegn er ikke fundet positive for TBE-virus. Selv om TBE-virus ikke blev påvist i Tokkekøb Hegn i disse gentagne undersøgelser, bør mistanke om TBE fortsat overvejes ved relevante kliniske symptomer i Danmark, da nye TBE-virus risikoområder på samme måde kan komme og gå.

I Sverige har man observeret en stigende tendens i antal TBE-tilfælde gennem de seneste årtier. Det er derfor vigtigt, at læger har TBE med som differentialdiagnose ved relevante symptomer efter ophold i Syd- og Mellemsverige.

Læs mere i EPI-NYT 40/17